1.2.3 Адгезійні властивості.

Частинки мають схильність до злипання. Підвищена злипливість частинок може привести до час­ткового чи повного забивання апаратів.

Чим менший розмір частинок пилу, тим легше  вони прилипають до поверхні апарата. Пил, у якого 60..70% частинок мають діаметр менше 10 мкм веде себе як злипливий, хоча той же пил з розміром частинок більше 10 мкм має добру сипучість. За злипанням пил поділяється на 4 групи (табл. 1.3). Зі злипливістю тісно зв’язана друга характеристика пилу – його сипучість. Сипучість пилу оцінюється за кутом природного укосу, який приймає пил в свіжонасипаному стані.