Перелік умовних скорочень

 

АПВ

автоматичне повторне ввімкнення

АРЗ

автоматичне регулювання збудження

ВН

висока напруга

ВРП

відкритий розподільний пристрой

ВСХ

вольт-секундна характеристика

ГЕС

гідроелектростанція

е.р.с.

електрорушійна сила

к.з.

коротке замикання

КНХ

крива небезпечних хвиль

ЛЕП

лінія електропередачі

НВН

надвисока напруга

НН

низька напруга

ОПН

обмежувач перенапруг нелінійний

ПВН

перехідна відновлювальна напруга

ПЛ

повітряна лінія

ПЛЕП

повітряна лінія електропередачі

ПУБ

прямий удар блискавки

ПУЕ

правила улаштування електроустановок

СН

середня напруга

РВ

розрядник вентильний

РВМГ

розрядник магнітовентильний

УВН

ультрависока напруга

ш.в.н.

швидкість відновлення напруги