6. Перенапруги при замиканнях на землю

6.3 Перенапруги при перемежованому дуговому замиканні на землю і обриві проводу

Істотне підвищення перенапруг відбувається при дуговому замиканні на землю, що супроводжується обривом фазного проводу (рис. 6.5,а). Такий обрив може бути наслідком теплової дії заземлювальної дуги. Причину зростання кратності перенапруг легко визначити з еквівалентної схеми на рис. 6.5,б.

a)

б)

Рисунок 6.5 Замикання на землю з обривом частини ємності пошкодженої фази:

а трифазна схема; б розрахункова однофазна схема

Внаслідок обриву проводу ємність пошкодженої фази . Міжфазна напруга створює на проводах потенціали (напруги відносно землі), рівні  на пошкодженій фазі та  на здоровій фазі. Напруга зміщення нейтралі при згасанні дуги буде дорівнювати:

.                              (6.3)

 

Порівняння (6.3) і (6.1) показує, що в розглянутому випадку напруга , а відповідно і можливі перенапруги, визначені (6.3), будуть вищі при більшому співвідношенні . При  (втрата всієї ємності фази) . На рис. 6.6 побудовані в залежності максимальних перенапруг від відношення . Криві розраховані для трифазної мережі за формулами (6.2) і (6.3) за умови . Як видно з кривих, при малому, тобто при відєднанні більшої частини ємності ушкодженої фази, можливі небезпечні для ізоляції перенапруги.

Рисунок 6.6 Залежності перенапруг від відношення :

1 за відсутності міжфазної ємності ;

2 за міжфазної ємності