5 Комутаційні перенапруги в електричних системах

5.9 Міжфазні комутаційні перенапруги

Дані про кратності перенапруг, що викладені в попередніх параграфах, стосувалися перенапруг на фазах; на їх основі вибирається фазна ізоляція ліній і підстанцій. Важливі також дані про міжфазні перенапруги для вибору міжфазної ізоляції. Перенапруга між фазами  рівна різниці перенапруг на фазах . Статистичному розкиду  відповідає статистичний розкид , який ускладнений розкидом дій фаз вимикача. Очевидно, що найбільші  виникають при такому процесі на фазах, коли у момент максимуму  їх полярності на різних фазах протилежні. Дослідження показали, що між середніми значеннями ударних коефіцієнтів перенапруг на фазах  і між фазами  існує майже прямолінійний кореляційний звязок. Цей звязок показаний на рис. 5.16 для комутації включення лінії і включення в циклі АПВ. Розкид дослідних точок укладається в заштриховані області. В середньому можна прийняти, що:

.

З урахуванням того, що , отримуємо:

.

Міжфазна ізоляція складається з проміжків з електродами симетричної форми (наприклад, провідпровід і т. д.), що значно піднімає їх розрядну напругу. З цієї причини міжфазні проміжки на підстанціях, де можна не враховувати розгойдування проводів, приймаються близькими до фазних.

Рисунок 5.16 Залежність (лінії регресії) між середніми ударними коефіцієнтами перенапруг між фазами  та на фазах ;

1 для включення лінії; 2 для включення лінії в циклі АПВ