ЗМІСТ

 

Передмова

 

Вступне заняття

 

Лабораторна робота № 1. Елементна база електричних кіл

 

Лабораторна робота № 2. Прості кола гармонічного струму

 

Лабораторна робота № 3. Кола зі взаємною індуктивністю

 

Лабораторна робота № 4. Частотні характеристики простих кіл

 

Лабораторна робота № 5. Дослідження лінійного автономного двополюсника

 

Лабораторна робота № 6. Дослідження узгодження в електричних колах

 

Лабораторні роботи № 7 і № 8. Перехідні процеси в R-C і R-L колах першого порядку

 

Лабораторна робота № 9. Перехідні процеси в нерозгалуженому колі другого порядку

 

Лабораторна робота № 10. Перехідні процеси в коливальному контурі при дії гармонічної напруги

 

Лабораторна робота № 11. Послідовний коливальний контур

 

Лабораторна робота № 12. Паралельні коливальні контури

 

Лабораторна робота № 13. Резонансні режими зв’язаних коливальних контурів

 

Лабораторна робота № 14. Частотні характеристики і вибірні властивості зв’язаних коливальних контурів

 

Лабораторна робота № 15. Дослідження вільних коливань у послідовному коливальному контурі

 

Лабораторна робота № 16. Дослідження складених прохідних чотириполюсників

 

Література

 

Глосарій