ПЕРЕДМОВА

 

Запропонований лабораторний практикум містить вступне заняття та шістнадцять лабораторних робіт першої та другої частин дисципліни “Основи теорії кіл”, яка є базовою для підготовки радіоінженерів бакалаврського напрямку 6.050901 – радіотехніка. Лабораторний практикум є важливою формою занять з цієї дисципліни. У процесі виконання лабораторних досліджень студенти набувають навичок самостійного складання електричних схем, послідовності проведення експериментів і обробки їхніх результатів.

Запропоновані в лабораторному практикумі роботи з базових розділів дисципліни “Основи теорії кіл” апробовані протягом багатьох років на кафедрі радіотехніки Вінницького національного технічного університету. Виконання лабораторних робіт потребує відносно малої кількості вимірювальних приладів, однакових для усіх шістнадцятьох лабораторних робіт. Це дозволяє проводити лабораторні заняття так званим фронтальним методом, що покращує процес засвоєння пройденого матеріалу усіма студентами академічної групи.

До складу лабораторного практикуму увійшли лабораторні роботи першої частини дисципліни “Основи теорії кіл”, що опубліковані у методичних вказівках [1], а також лабораторні роботи другої частини дисципліни, що публікуються вперше. Кожна лабораторна робота містить теоретичну частину, яка викладена з максимальним наближенням до структури лабораторних робіт і містить у собі детальні пояснення. Для глибшого оволодіння матеріалом наприкінці кожної лабораторної роботи поданий перелік літературних джерел з вказаними сторінками розділів, необхідних для самоопрацювання. Також студентам для покращення сприйняття інформації з інших розділів дисципліни “Основи теорії кіл” бажано користуватись підручниками [2, 3].

Використання сучасних програмних засобів схемотехнічного моделювання електричних кіл, таких як Electronics Workbench, Micro-Cap, Circuit Maker, DesignLab та інших, дозволить студентам більш якісно підготуватися до лабораторних робіт, а також здійснити перевірку отриманих експериментальних результатів. Методика їхнього застосування є матеріалом інших навчальних посібників, а тому у цьому лабораторному практикумі не розглядається.

Автори вдячні рецензентам доктору технічних наук, професору Кичаку В. М., доктору технічних наук, професору Кухарчуку В. В., кандидату технічних наук, доценту Магасу Т. Є. за корисні поради та зауваження, які сприяли покращенню змісту лабораторного практикуму.