Література

 

1. Божко А. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи теорії кіл” Ч.1 для студентів бакалаврського напрямку 6.0907 – “Радіотехніка” всіх спеціальностей ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою. – Вінниця: ВДТУ, 1997 р. – 55 с.

2. Основи теорії кіл. Ч. 1: Підручник для ВНЗ / Коваль Ю. О.,
Гринченко Л. В., Милютченко І. О, Рибін О. І.; Ред. Шокало В. М., Правда В. І. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 431 c.: iл.

3. Основи теорії кіл. Ч. 2: Підручник для ВНЗ / Коваль Ю. О.,
Гринченко Л. В., Милютченко І. О, Рибін О. І.; Ред. Шокало В. М., Правда В. І. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 599 c.: iл.

4. Генератор сигналов низкочастотный Г3-112. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1988. – 61 с.

5. Микровольтметр В3-57. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1988. – 82 с.

6. Милливольтметр В3-38. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1989. – 47 с.

7. Осциллограф универсальный С1-93. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1989. – 131 с.

8. Частотомер электронносчетный Ч3-34. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1976. – 130 с.

9. Измеритель разности фаз Ф2-34. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1989. – 188 с.

10.  Гумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл. Частотна область. Підручник – К.: Вища шк., 2004 – 358 с.

11. Попов В. П. Основы теории цепей. Учеб. для вузов спец. “Радиотехника” – М.: Высш. шк., 1985 – 496 с.

12.  Добротворский И. Н. Лабораторный практикум по основам теории цепей. Учеб. Пособие для вузов по спец. “Радиотехника” – М.: Высш. шк. 1986 – 192 с.

13.  Божко А. П.Основи теорії кіл: ч. 1. Кола гармонічного струму. Навч. посібник. – Вінниця ВДТУ, 1998. – 128 с.

14.  Зевеке Г. В. и др. Основы теории цепей: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

15.  Лосев А. К. Теория линейных электрических цепей. – М: Высшая школа, 1987 – 512 с.

16.  Белецкий А. Ф. Теория линейных электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1986. – 544 с.

17.  Перхач В. С. Теоретична електротехніка. – Київ: Вища школа, 1992. – 439 с.