•  

 

 Типовий склад устаткування пейджингової мережі повної конфігурації та виконувані ними функції показані на рис. 8.7. Основним пристроєм кожної пейджингової системи є пейджинговий термінал. Саме він одержує повідомлення, передані абонентом від системи збору інформації, формує низькочастотний сигнал відповідно до конкретного пейджингового протоколу та керує пейджинговим передавачем або їх системою по каналах зв'язку.

Персональний комп'ютер, що працює разом із неавтономним пейджинговим терміналом, надалі будемо називати пейджинговим сервером, а програмне забезпечення, що функціонує на ньому - програмним забезпеченням пейджингового сервера.

Для передачі повідомлення термінал взаємодіє з передавачем системи, керуючи ним і подаючи на нього низькочастотний сигнал. Передавач приймає від термінала сигнали керування та інформаційні сигнали і передає повідомлення на робочій частоті. Вихідна потужність передавача та висота підвішення антени визначають зону впевненого приймання повідомлень пейджерами абонентів. Для керування передавачем використовується багатопровідний кабель, проте деякі типи передавачів (наприклад, Nucleus NAC і Nucleus LT) керуються по витій парі або каналу ТЧ з використанням протоколу TRC (Tone Remote Control) фірми MOTOROLA.

Як правило, в першу чергу будують локальну мережу робочих місць операторів. Вона призначена для приймання повідомлень, що надходять  телефонними лініями у вигляді звичайних дзвінків, і введення їх у пейджингову систему для передавання абонентам. Ця частина системи збору інформації будується на основі декількох персональних комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням, що працює на них.

Наступною частиною системи збору інформації є винесені робочі місця операторів. Вони дозволяють надавати віддаленим операторам доступ до основної системи. Як правило, окреме віддалене місце оператора з'єднується з основною системою по звичайній телефонній лінії за допомогою модема, а у випадку її відсутності - по радіоканалу із застосуванням радіомодема. Іноді виникає необхідність у створенні локальної мережі винесених операторських місць. У цьому випадку  мережа з'єднується з основною системою виділеним каналом з використанням високошвидкісного модема. Необхідно відзначити, що винесене робоче місце оператора може взаємодіяти з основною системою  по комп'ютерних мережах передачі даних.Рисунок 8.7 - Склад устаткування пейджингової системи

 

У системі збору інформації дуже важливе місце займає комунікаційний сервер. Він призначений для взаємодії з винесеними робочими місцями операторів, іншими пейджинговими системами і комп'ютерними мережами передачі даних, а також для взаємодії з пейджинговим сервером для безпосереднього передавання повідомлень.

Сервер додаткового сервісу, призначений для автоматичного відправлення цифрових і формалізованих текстових повідомлень та взаємодії з голосовою поштою. Цей сервер є персональним комп'ютером з одним або декількома модемами, що забезпечені голосовими функціями та спеціальним програмним забезпеченням. Голосові функції модемів необхідні для відтворення переданого повідомлення в звуковій формі. Сервер додаткового сервісу взаємодіє з пейджинговим і комунікаційним сервером системи для відправлення повідомлень в ефір або інші пейджингові системи.