•  

 

 

Кожна пейджингова мережа складається з набору базових служб, що взаємодіють між собою для надання абонентам певних послуг. Типова структурна схема пейджингової мережі повної конфігурації з широкими сервісними послугами наведена на рис. 8.6.

Основною та найбільш важливою є базова служба відправлення повідомлень. Її призначення полягає в керуванні передавачем системи (або їхнім набором). Ця служба визначає основні можливості мережі: число абонентів, використовуваний протокол (або їхній набір), швидкість передавання, число передавачів і режими їхньої роботи.

Призначення служби роумінгу полягає в передаванні повідомлень в інші пейджингові мережі або федеральну мережу. Вона забезпечує одержання абонентом повідомлень навіть тоді, коли він знаходиться поза зоною дії своєї системи. Надання послуг даної служби можливе тільки після укладання взаємних угод між різноманітними пейджинговими компаніями.

Служба підготовки повідомлень за допомогою операторів готує повідомлення для абонента. Кожен, хто хоче відправити повідомлення, дзвонить у пейджингову компанію і передає його оператору. Оператор приймає повідомлення, вводить його в систему і готує до передачі.Рисунок 8.6 -  Повна структура служб пейджингової мережі

 

Служба віддаленого доступу дозволяє організовувати винесені робочі місця операторів і передавати повідомлення, що надходять  комп'ютерними мережами. Даній службі підпорядкована служба винесених робочих місць операторів і служба комп'ютерного розсилання повідомлень. Перша служба дозволяє надати зручний доступ до своєї мережі співробітникам великих підприємств і фірм. Друга служба дозволяє використовувати для відправлення повідомлень існуючі комп'ютерні мережі та об’єднати послуги електронної пошти з послугою передачі повідомлень. Таке об’єднання послуг дуже зручне для абонентів, тому що звільняє їх від необхідності регулярно перевіряти свою поштову скриньку.

Служба автоматичного відправлення цифрових повідомлень дозволяє кожному, хто подзвонив на пейджингову станцію, відправити цифрове повідомлення абоненту самостійно без участі оператора (за умови використання телефону з DTMF-набором). При використанні автоматичного відправлення повідомлень текст повідомлення набирається тим, хто дзвонить, за допомогою клавіатури телефону. Такий засіб підходить для відправлення цифрових повідомлень, оскільки весь процес відбувається без участі оператора і є достатньо швидким.

У взаємодії з цією службою працює служба автоматичного відправлення формалізованих повідомлень. Вона дозволяє відправляти без участі оператора не тільки цифрові, але і стандартні повідомлення. При цьому кожному стандартному цифровому повідомленню ставиться у відповідність цифровий код. Нарешті, ще одною службою підготовки повідомлень є служба голосової пошти. Голосова пошта - це достатньо нова область телекомунікацій, що є логічним продовженням електронної пошти. При використанні електронної пошти передаються текстові, а при використанні голосової пошти - звукові послання. Текст послання надиктовується в комп'ютер, у якому за допомогою спеціальної плати розширення відбувається перетворення його в цифрову форму. Потім інформація передається комп'ютерними мережами адресату. У приймальному комп'ютері це послання перетворюється в звукову форму. Служба голосової пошти приймає звукові послання та передає повідомлення про них на пейджери абонентів. Абонент, отримавши повідомлення про послання, дзвонить телефоном з DTMF-набором на пейджингову станцію, набравши на клавіатурі телефону свій номер, номер послання, що надійшло, і пароль. Після цього послання, що надійшло, передається йому на телефон.

З усіх вищенаведених служб обов'язковими для кожної пейджингової мережі є базова служба відправлення повідомлень і одна з перерахованих служб підготовки повідомлень. Інші служби, як правило, додаються в процесі експлуатації мережі. Для організації в пейджинговій мережі усіх вищезгаданих служб потрібне спеціальне устаткування та               додаткове програмне забезпечення. Конкретний розподіл функцій між   ними залежить від системи й устаткування, що використовується для її побудови.