•  

6.4 Автоматичні визначники номера в безшнурових телефонах

 

 

 

У наш час в Україні великою популярністю користуються без шнурові телефонні апарати з автоматичним визначенням номера (АВН) абонента, що дзвонить. Наш ринок продовжує поповнюватися подібними пристроями найрізноманітніших модифікацій.

Звичайно, додаткові зручності очевидні в цьому випадку. Побачивши на індикаторі свого телефону номер викликаючого абонента, можна, не знімаючи трубки, самостійно вирішувати, чи треба з ним розмовляти в даний момент або передзвонити пізніше.

 Проте функція автоматичного визначення номера  буде працювати тільки в тому випадку, якщо міська станція обладнана спеціальною апаратурою для автоматичного визначення номера телефону викликаючого абонента. Така апаратура обов'язково є на автоматичній міжміській телефонній станції, тому що відомості про номер телефону викликаючого абонента, необхідні для виписки рахунку на оплату міжміської розмови. Це необхідно, якщо наприкінці набору абонент не набирає номер свого телефону. Тому перед тим, як застосовувати телефон з АВН, спочатку    треба впевнитись чи обладнані такою апаратурою існуючі міські телефонні станції.

Принцип автоматичного визначення номера телефонного абонента проілюстровано на рис.  6.3.


Рисунок 6.3 – Часові діаграми роботи телефонного апарата з АВН

 

Абонент АТС-1, піднявши трубку, дзвонить абоненту АТС-2. При цьому в абонента АТС-2 по телефонній мережі надходить індукторний виклик (виклик від АТС). Телефон з АВН абонента 2 підключається до телефонної лінії, понижуючи напругу до рівня 22..24 В та блокує розмовний тракт. Потім, через 250. .275 мс (час на закінчення перехідних процесів при комутації телефонної лінії) АВН абонента 2 видає на АТС-1 сигнал «Запит АВН». При цьому параметри сигналу запиту інформації такі:

час від підключення АВН до лінії, до видачі запиту – 250 – 275 мс;

тривалість сигналу запиту – 100 мс;

рівень сигналу запиту – 4.3 дБ;

частота сигналу запиту – 495…505 Гц.

На АТС-1 цей сигнал декодується та видається «Відповідь» - номер телефону  абонента, що дзвонить багаточастотним методом (безінтервальний пакет) у прийнятому коді «2 і 6». При цьому кожна цифра кодується в посилку 2 із 6, тобто дві одночасно передані частоти  починаючи з 700 Гц із кроком 200 Гц.

У табл. 6.1 наведений код «2 і 6» для АВН.

Таблиця 6.1 - Код «2 і 6» для АВН

Значення кодової комбінації

 Комбінація частот, що передаються, Гц

 1

 700, 900

 2

 700, 1100

 3

 900, 1100

 4

 700, 1300

 5

 900, 1300

 6

 1100, 1300

 7

 700, 1500

 8

 900, 1500

 9

 1100, 1500

 0

 1300, 1500

 «Початок»

 1100, 1700

 «Повторення»

 1300, 1700

 

«Початок» - означає початок або закінчення пакета двочастотних посилок. «Повторення» - застосовується у випадку, коли в номері  викликаючого абонента, підряд надходять однакові цифри. При безпаузному способі передавання інформації відрізнити такі комбінації одну від одної практично неможливо.

Тривалість кожної двочастотної посилки – 40±2 мс.

Пакет інформації містить 10 двочастотних посилок із такою послідовністю передачі:

1

 “Початок”

 6

 Цифра тисяч номера

 2

 Цифра категорії

 7

 Третя цифра індексу станції

 3

 Цифра одиниць номера

 8

 Друга цифра індексу станції

 4

 Цифра десятків номера

 9

 Перша цифра індексу станції

 5

 Цифра сотень номера

 10

 “Початок”

 

Апаратура АВН складається з передавальних та приймальних пристроїв. Передавальні пристрої встановлюються на районних АТС, а приймальним пристроєм може бути ТА або АМТС. Структурна схема вмикання апаратури АВН в АТС наведена на рис. 6.4.
Рисунок  6.4 - Під'єднання апаратури АВН до АТС

Після набору номера  абонента та відповіді ТА з АВН спрацьовує реле визначення номера К2 на час 400 мс. При цьому замикається контакт К2.3 і підключається  передавальний пристрій АВН. Абонентська лінія відключається комутатором К2.1 і К2.2. Це необхідно для того, щоб сигнали, що з’являються на виході мікрофона в ТА викликаючого абонента, не впливали на передавання інформації.

Якщо за цей час (400 мс) з’єднувальною лінією від приймального пристрою надійде синусоїдальний сигнал запиту частотою 500 Гц із рівнем 4.3 дБ і тривалістю 100 мс, то схема загальностативної витримки часу продовжує час затримання реле К2 ще на 500 мс для передавання інформації про категорію і номер телефону викликаючого абонента.

Змінний струм сигналу запиту індукується в обмотку ІІІ трансформатора Т2 і через абонентський комплект надходить в передавальний  пристрій АВН. Останній, отримавши частотний запит, починає видачу інформації. Інформація з передавального пристрою АВН передається в обмотку III трансформатора, індукується в обмотку I і II та передається з’єднувальною лінією на АВН телефонного апарата викликуваного абонента. Останній перетворює частотні комбінації в числовий код і запам'ятовує номер, що надійшов.

Для підвищення надійності визначення номера викликаючого абонента, в апаратурі АВН застосовано триразовий запуск передавальних пристроїв. Якщо при першому запуску АВН на приймальному кінці номер не визначився (з якихось причин інформація АВН не була прийнята), то приймальні пристрої короткочасно звільняються (без порушення з'єднання) і знову надсилають сигнал запиту для запуску передавальних пристроїв. Якщо і при цьому інформація не буде прийнята, то формується третій сигнал запиту.

Передавальний пристрій АВН буде працювати аналогічно, якщо сигнал запиту буде передаватися не з телефону з АВН, а з приймального пристрою АМТС.

Вінницький національний технічний університет