ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Лабораторний практикум
 
4. Методика “Моя особа очима інших”


Мета роботи: навчитися характеризувати себе (самохарактеристика) та інших людей.

Використовувані матеріали: 1) методика “Моя особа очима інших”, 2) бланки для здійснення само- і взаємохарактеристик.


Хід роботи:

1. Одержати методику “Моя особа очима інших” та бланки для само- і взаємохарактеристик. На кожному бланку (їх має бути стільки, скільки студентів у групі) потрібно написати своє прізвище та ініціали.

2. Дати характеристику (самохарактеристику) особи. Якщо Ви вважаєте, що їй більше підходить якість, що знаходиться в колонці, над якою стоїть знак “+”, то Ви ставите “+” в бланку біля числа, поряд з яким в методиці “Моя особа очима інших” записані дві протилежні характеристики людини. У випадку, коли якість вибирається з правої колонки, поряд з відповідним числом ставиться знак “-”.

3. У такий самий спосіб здійснюється характеристика кожного з товаришів по групі на бланках, де стоять їх прізвища.

4. Студент повертає товаришам по групі їх бланки і одержує свій.

5. Одержані результати узагальнюються – підраховується кількість “+” і “-” щодо кожної якості (скласти таблицю 4.1).

6. Виписати у вигляді таблиці перелік якостей, розташувавши їх в ієрархічному порядку, де на першому місці знаходилися б ті, за якими особа набрала найбільшу кількість збігів з “позитивної” і “негативної” колонок, а далі – за мірою зменшення (скласти таблицю 4.2). В одному з стовпців таблиці, проти відповідних властивостей проставити знаки “+” або “-” вашої самохарактеристики.

7. На основі проведеного дослідження оформити письмовий звіт.


Теоретичні матеріали до виконання лабораторної роботи

Тест “Моя особа очима інших” дозволяє Вам подивитись на себе очима інших – Ваших друзів, товаришів по студентській групі. Може статися, що на Вас чекають прикрі несподіванки. Це цілком природно. Кожен з нас завжди бачить себе, передусім, з кращого боку. І коли раптом дізнається, що на нього дивляться дещо по-іншому, не завжди почуває себе добре. Але все-таки краще знати про себе таку інформацію, щоб у подальшому позбутися небажаних рис і розвивати в собі бажані. Не легковажте думками про свою особу, особливо там, де вони збігаються. Не звинувачуйте товаришів у лихих намірах. Вони хотіли звернути увагу на риси, про які вголос не завжди можна говорити. Будьте раді, що довідалися, якої думки про Вас інші.

Примітка: Якщо Ви вагаєтеся в точності характеристики, то Ви не оцінюєте особистість (себе або інших) за даними якостями, закреслюючи відповідну цифру в бланку. Але намагайтеся вдаватися до цього якомога рідше.


Проведення дослідження
Перелік якостей, що характеризують відношення до людей

№ якості

“+”

“-”

1

Любить товариство

Самітник, мав би бути більш товариським

2

Любить людей

Не любить людей

3

Колективіст

Бракує почуття колективізму

4

Легко заводить знайомства

Важко заводить знайомства

5

Його всі люблять

Міг би подбати, щоб його більше любили

6

Цікавиться людьми

Мало цікавиться людьми

7

Мовчазний

Балакучий

8

Приємний у поводженні

Треба намагатися бути приємнішим з людьми

9

Вміє добре тримати себе у товаристві

Можна було б подбати про кращі манери

10

Чемний

Міг би бути більш чемним

11

Делікатний

Міг би бути більш делікатним

12

Приємний

Неприємний

13

Люб’язний

Грубий

14

Дотепний

Нудний

15

Цікавий

Нецікавий

16

Веселий

Невеселий

17

Має почуття гумору

Не вистачає почуття гумору

18

Тактовний

Міг би бути тактовнішим

19

Не любить суперечок

Має схильність до суперечок

20

Шукає компроміси

Безкомпромісний

21

Поступливий

Упертий

22

Чуйний

Бракує чуйності

23

Відвертий

Замкнений

24

Щирий

Нещирий

25

Уважний

Неуважний

26

Не образливий

Легко ображається

27

Легко адаптується

Важко адаптується

28

Стриманий

Невитриманий

29

Спокійно реагує на критику

Не любить критики

30

Гарно одягається

Міг би більше дбати про одяг

31

Дбає про свою зовнішність

Міг би більше дбати про зовнішність

32

Добросердий

Бракує добросердя

33

Завжди об’єктивний

Часто буває необ’єктивним

34

Справедливий

Часто буває несправедливим

35

Схильний до підлеглості

Любить командувати

36

Довірливий

Недовірливий

37

Доброзичливий

Неприязний

38

Рішучий

Нерішучий

39

Широка натура

Дріб’язковий

40

Терпеливий

Нетерплячий

41

Альтруїст

Егоїст

42

Оптиміст

Песиміст

43

Адекватна самооцінка

Неадекватна самооцінка

44

Скромний

Міг би бути скромнішим

45

Ніколи не хвалиться

Часто хвалиться

46

Вірить у свої сили

Занадто самовпевнений

47

Впевнений у собі

Не впевнений у своїх силах

48

Компанійський

Сором’язливий

49

Немарнослівний

Має нахил до марнослівства

50

Спокійний

Неспокійний

51

Сильна індивідуальність

Слабка індивідуальність

52

Демократ

Авторитарний тип

53

Урівноважений

Не завжди врівноважений

54

Принциповий

Безпринципний

55

Байдужий до слави

Славолюбний

56

Вольовий

Слабовольний

57

Цілеспрямований

Без мети

58

Вимогливий

Невимогливий

59

Без комплексів

Страждає на комплекси

60

Дбайливий

Не дбайливий

61

Гордий

Не має гордості

62

Лояльний

Нетерпимий


Зміст звіту

1.  Вказати мету роботи.

2.  Скласти таблицю Вашої характеристики товаришами по групі (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1 – (Приклад)

якості

Оцінка іншими

кількість “+”

кількість “-”

1

6

2

2

0

8

3

4

4

.

.

   

62

2

3

3.  Виписати у вигляді таблиці перелік якостей, розташувавши їх в ієрархічному порядку, де на першому місці знаходилися б ті, за якими ваша особа набрала найбільшу кількість збігів з “позитивної” і “негативної” колонок, а далі – в міру зменшення (таблиця 4.2). У іншій колонці таблиці відзначити значками “+” або “-“ якості самохарактеристики особи.

Таблиця 4.2 – (Приклад)

якості

Якості

Оцінка іншими (кількість “+” або “-“)

Характеристика

4

Патріотизм

10 +

-

13

Люб’язний

10 +

+

16

Веселий

9 -

-

.

.

     

52

Демократ

0

+

4. Дати письмові відповіді на контрольні питання.


Контрольні питання

1. Порівняти самохарактеристику і узагальнену характеристику, що здійснена товаришами по групі.

2. Які позитивні і негативні якості відмітили у Вас більшість з Ваших товаришів.

3. Які з них збіглися з Вашими уявленнями про себе? Які не збіглися?

4. Що означає і як проявляється в поведінці кожна з умовно “негативних” якостей, що її відмітили у Вас товариші?

5. Як, на Ваш погляд, може вплинути одержана Вами інформація на процес самовдосконалення? Чи бажали б Ви позбутися тих умовно “негативних” рис, що відмітили у Вас товариші, та у який спосіб?

6. Як може вплинути на процес самовдосконалення інформація щодо Ваших “позитивних” якостей?