ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Лабораторний практикум
 
3. Визначення самооцінки особистості


Мета роботи: навчитися визначати власну самооцінку та самооцінку інших людей.

Використовувані матеріали: методики визначення рівня самооцінки (дослідження № 1, № 2).


Хід роботи:

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.

2. Виконати дослідження № 1.

3. Виконати дослідження № 2.

4. На основі проведеного дослідження оформити звіт з лабораторної роботи.


Теоретичні матеріали до виконання лабораторної роботи

Самооцінка особистості – результат оцінювання людиною своїх якостей, себе, рівня успішності власної діяльності, оцінювання своєї особи іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини. Самооцінка – суб’єктивне утворення в людській психіці, але воно є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в міжособистісних стосунках.

Самооцінка пов'язана з однією з центральних потреб людини – потребою в самоствердженні, із прагненням людини знайти своє місце в житті, cтвердити себе як члена суспільства в очах оточуючих і у своїй власній думці.

Під впливом оцінки оточуючих у особистості поступово складається власне ставлення до себе і самооцінка своєї особистості, а також окремих форм своєї активності: спілкування, поведінки, діяльності, переживань.

Самооцінка може бути оптимальною і неоптимальною. За оптимальної, адекватної самооцінки суб'єкт правильно співвідносить свої можливості і здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою реальні цілі, які можна досягти реально. До оцінки досягнутого він підходить не тільки зі своїми мірками, але й намагається передбачати, як до цього поставляться інші люди: товариші по роботі і близькі. Іншими словами, адекватна самооцінка є підсумком постійного пошуку реального бачення себе, тобто без занадто великої переоцінки, але і без зайвої критичності до свого спілкування, поведінки, діяльності, переживань. Така самооцінка є найкращою для конкретних умов і ситуацій. До оптимальної належать самооцінки “високий рівень” і “вище за середній рівень” (людина заслужено цінує, поважає себе, задоволена собою), а також “середній рівень” (людина поважає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення, саморозвитку). Але самооцінка може бути неадекватною – надмірно завищеною або занадто заниженою.

На основі неадекватно завищеної самооцінки у людини виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості і можливостей, своєї цінності для оточуючих, для загальної справи. В таких випадках людина йде на ігнорування невдач заради збереження звичної високої оцінки самої себе, своїх вчинків і справ. Відбувається гостре емоційне “відштовхування” всього, що порушує уявлення про себе. Сприйняття реальної дійсності спотворюється, ставлення до неї стає неадекватним – чисто емоційним. Раціональне зерно оцінки випадає повністю. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як причіпка, а об'єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена. Неуспіх оцінюється як наслідок якогось підступу або несприятливо сформованих обставин, що не залежать від дій самої особистості.

Людина із завищеною неадекватною самооцінкою не бажає визнавати, що все це є наслідком власних помилок, ліні, недостатності знань, здібностей або неправильної поведінки. Виникає важкий емоційний стан – ефект неадекватності, головною причиною якого є стійкість сформованого стереотипу завищеної оцінки своєї особистості. Якщо ж висока самооцінка пластична, змінюється відповідно до реального стану справ (збільшується при успіху і знижується при невдачі), то це може сприяти розвитку особистості, тому що вона змушена докладати максимум зусиль для досягнення поставлених цілей, розвивати власні здібності і волю. Самооцінка може бути і заниженою, тобто нижче реальних можливостей особистості. Зазвичай це призводить до невпевненості в собі, боязкості і відсутності завзяття, неможливості реалізувати свої здібності. Такі люди не ставлять перед собою важкодосяжних цілей, обмежуються рішенням повсякденних завдань, занадто критичні до себе.

Занадто висока або занадто низька самооцінка порушують процес саморегуляції, спотворюють самоконтроль. Особливо помітно це виявляється в спілкуванні, де особи з завищеною та заниженою самооцінкою виступають причиною конфліктів. При завищеній самооцінці конфлікти виникають через зневажливе ставлення до інших людей, занадто різкі і необґрунтовані висловлення на їх адресу, нетерпимість до чужої думки, прояви зарозумілості і зазнайства. Низька критичність до себе заважає їм навіть помітити, як вони ображають інших зарозумілістю і незаперечністю суджень.

При заниженій самооцінці конфлікти можуть виникати через надмірну критичність цих людей. Вони дуже вимогливі до себе і ще більш вимогливі до інших, не вибачають жодного свого промаху чи помилки, схильні постійно підкреслювати недоліки інших. І хоча це робиться з найкращих намірів, але це все-таки стає причиною конфліктів у силу того, що небагато хто може терпіти систематичне “пиляння”. Коли в тобі бачать лише погане і постійно вказують на це, то виникає ворожість до джерела таких оцінок, думок і дій.

Вище згадувалося про ефект неадекватності. Цей психічний стан виникає як спроба осіб із завищеною самооцінкою відгородити себе від реальних обставин і зберегти звичну самооцінку. На жаль, це призводить до порушення відносин з іншими людьми. Переживання образи і несправедливості дозволяє почувати себе добре, залишатися на належній висоті у власних очах, вважати себе постраждалим або скривдженим. Це піднімає людину в її власних очах і дозволяє уникати невдоволення собою. Потреба в завищеній самооцінці задовольняється, і відпадає необхідність змінити її, тобто впритул зайнятися самовдосконаленням. Це не найкращий спосіб поведінки, і слабкість подібної позиції виявляється негайно або через деякий час. Неминуче виникають конфлікти з людьми, що мають інші уявлення про дану особистість, її здібності, можливості і цінність для суспільства. Афект неадекватності – це психологічний захист, він є тимчасовою мірою, оскільки не вирішує головного завдання, а саме: корінної зміни неоптимальної самооцінки, що виступає причиною виникнення несприятливих міжособистісних відносин. Психологічний захист підходить як прийом, як засіб вирішення актуальної задачі, але не підходить для просування до головних, стратегічних цілей, розрахованих на все життя.

Оскільки самооцінка складається під впливом оцінки навколишніх і, ставши стійкою, змінюється дуже важко, то змінити її можна, змінивши ставлення навколишніх (однолітків, співробітників, викладачів, рідних). Тому формування оптимальної самооцінки сильно залежить від справедливості оцінки всіх цих людей. Особливо важливо допомогти людині “підняти” неадекватно занижену самооцінку, допомогти їй повірити в себе, у власні можливості, у свою цінність.

Самооцінка особистості – досить стала характеристика людини, що формується в дитинстві і залишається на певному рівні (завищена, нормальна, занижена) протягом всього життя. Але в ній є і динамічна частина, яка змінюється в процесі діяльності людини.

Від чого залежить самооцінка? Звичайно, на самооцінку певною мірою впливають думки, оцінки інших людей, деякі (досить хаотичні) психологічні знання, одержані людиною. Але визначальними в формуванні самооцінки є, по-перше, реальні успіхи, досягнення в діяльності людини. По-друге, самооцінку визначає рівень вимог, що їх людина ставить до себе. При цьому, якщо спробувати вивести формулу самооцінки, вона виглядатиме так:

Саме від рівня вимог, від того, на що людина вважає себе здатною, чого вона вважає можливим досягти, в найбільшій мірі залежить самооцінка особистості.

Розглянемо це на прикладі. Від чого залежить динаміка самооцінки? Уявімо собі, що три вчорашніх випускники школи стали абітурієнтами ВНТУ. Перший з них закінчив, припустімо, сільську чи не дуже престижну міську школу, великих успіхів у навчанні не виявляв, вважав, що вступ до вищого навчального закладу – не для нього. Але все-таки вирішив ризикнути і несподівано для себе був зарахований до лав студентів. Другий абітурієнт – людина досить підготовлена, він закінчив підготовчі курси при ВНТУ, досить наполегливо готувався до вступу саме в технічний університет і досяг своєї мети, ставши студентом ВНТУ. Нарешті, ще один юнак, що його вважають дуже здібним і він поділяє надзвичайно високу оцінку свого інтелекту і рівня знань, змушений подати документи до ВНТУ, бо батьки не в змозі забезпечити його матеріально, якщо він поїде вчитись в близьке чи далеке зарубіжжя. За результатами співбесіди чи іспиту він теж зарахований до університету.

Як зміниться самооцінка юнаків, які мають одне й те саме реальне досягнення – вступ до університету?

У першого абітурієнта самооцінка різко зросте, у другого – теж підвищиться, але не так сильно. І, нарешті, у третього вона залишиться незмінною чи навіть зменшиться.

Як виявляється певний рівень самооцінки в поведінці?

Рівень самооцінки зумовлює багато виявів людської поведінки. Впевненість-невпевненість, оптимізм-песимізм, альтруїзм-егоїзм – все це і багато іншого залежить від рівня самооцінки. Але найбільше впливає рівень самооцінки на прагнення людини і здатність її до лідерства.

В найзагальнішому вигляді можна вважати, що рівень самооцінки прямо пропорційний можливості бути лідером і її реалізації. Цю обставину варто враховувати не лише у виробничих умовах, скажімо, досліджуючи самооцінку офіційного, формального лідера (керівника) і його заступника чи члена групи, якого вона визнає неформальним лідером, але і в інших групах, скажімо, дружніх компаніях.

Цікавим може бути дослідження рівня самооцінки членів певної родини. Якщо ми маємо справу з уже сталими, певними родинними стосунками, інформація щодо рівня самооцінки дозволить визначити приховані механізми взаємовідносин, особливо конфліктних. Якщо ж мова йде про людей, що збираються взяти шлюб, знання рівня самооцінки наречених (а також майбутніх тещі і свекрухи) дозволяє зробити прогноз щодо перспектив стосунків в новоствореній сім’ї.

Як формується рівень самооцінки? Певний рівень самооцінки формується в дитинстві. В цьому певну роль відіграють особистісні характеристики, в першу чергу тип темпераменту людини. Другою складовою формування самооцінки є ті відносини, що склалися в сім’ї, жорсткий чи, навпаки, м’який принцип виховання.

Важливо, щоб підхід до кожної дитини був таким, який враховує особливості її типу нервової системи, і щоб батьки прагнули виховати дитину, яка здатна адекватно оцінити себе.


Проведення дослідження
Дослідження № 1
Тест № 1 “Самооцінка особистості”

1. Якості особистості поділити на дві колонки В першу колонку виписити якості, які притаманні Вашому ідеалу (перелік “Мій ідеал”). Решту якостей виписати в колонку (перелік “Неідеал”).

Перелік якостей особистості

1. Акуратність

2. Безтурботність

3. Боягузливість

4. Вередливість

5. Вишуканість

6. Гордість

7. Грубість

8. Жалісливість

9. Жвавість

10. Життєра-

дісність

11. Заздрість

12. Захопленість

13. Злопам’ятство

14. Легковір’я

15. Мрійливість

16. Наполегливість

17. Ніжність

18. Невимушеність

19. Нервовість

20. Нерішучість

21. Нестриманість

22. Образливість

23. Обережність

24. Педантичність

25. Повільність

26. Поміркованість

27. Поступливість

28. Рішучість

29. Розв’язність

30. Самозабуття

31. Сором’яз-

ливість

32. Стриманість

33. Терпимість

34. Турботливість

35. Упертість

36. Холодність

37. Чарівність

38. Чуйність

39. Щирість

40. Ентузіазм

Короткий словник:

Вишуканий – той, хто вирізняється добрим естетичним смаком, приділяє велику увагу зовнішнім проявам.

Чарівний – той, хто викликає позитивні почуття, приємний, звабливий.

Ентузіазм – завзятість, емоційність при виконанні справи.

Розв’язність – нестриманість, некоректна поведінка, ігнорування інших.

Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.

Самозабуття – діяльність, що відрізняється великою захопленістю, при якій людина максимально занурюється в справу, яка викликає її інтерес, до того, що забуває про себе.

Невимушеність – здатність розкуто почувати себе в будь-якій ситуації, природність в поведінці.

Педантизм – “сліпе” дотримання встановлених норм, дріб’язкова точність.

2. В переліку “Мій ідеал” відмітити позначкою якості, які у Вас є реально за принципом “так – ні”, незалежно від рівня розвиненості якості. В переліку “Неідеал” відмітити будь-якою позначкою якості, яких у Вас немає, теж за принципом “так – ні”.

3. Підрахувати загальну кількість відмічених якостей як у першому, так і в другому переліку (Р).

4. Визначити коефіцієнт самооцінки, поділивши одержану суму (Р) на загальну кількість якостей (40) (дивись набір якостей особистості):

Кс= Р / 40,

де Кс – коефіцієнт самооцінки.

5. Результати порівняти з оціночною шкалою.


Оціночна шкала

Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4, це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1, це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.


Дослідження № 2
Тест № 2 “Самооцінка особистості”

1. Розділити лист паперу на чотири рівні частини взаємно перпендикулярними лініями, позначити кожну частину римськими цифрами I, II, III, IV.

2. В кожному з чотирьох переліків, які наведені нижче і характеризують позитивні якості особистості, виділити ті, що найбільш значущі і цінні для Вас особисто, яким Ви віддаєте перевагу. Які ці якості і скільки їх, кожен вирішує сам.

3. Виписати у стовпчик найцінніші для вас якості разом з їх номерами, що стоять зліва. В результаті Ви отримали чотири переліки ідеальних якостей.

4. Проаналізувати якості особистості, виписані Вами, і знайти серед них такі, які ви маєте реально. Обвести цифри біля них кружечком.

Перелік якостей особистості
І. Міжособистісні відносини, спілкування

1. Ввічливість – дотримання правил порядності, поштивість.

2. Турботливість – думка або діяльність, які спрямовані на добробут людей; піклування, догляд.

3. Щирість – вираження справжніх почуттів, правдивість, відвертість.

4. Колективізм – здатність підтримувати спільну працю, спільні інтереси, колективне начало.

5. Чуйність – готовність відгукнутися на чужі потреби.

6. Сердечність – сердечне, ласкаве, турботливе ставлення до людей.

7. Співчуття – чуйне ставлення до переживань, горя людей.

8. Тактовність – відчуття міри, яке створює вміння поводити себе в товаристві, не принижуючи гідності людей.

9. Терпимість – вміння без ворожості ставитися до чужої думки, характеру, звичок.

10. Чутливість – чуйність, співчуття, здатність легко розуміти людей.

11. Доброзичливість – бажання добра людям, готовність сприяти їх добробуту.

12. Привітність – здатність виявляти почуття особистої приязні.

13. Привабливість – здатність зачаровувати, притягувати до себе.

14. Товариськість – здатність легко налагоджувати стосунки у спілкуванні.

15. Обов'язковість – вірність слову, обов'язку, обіцянкам.

16. Відповідальність – необхідність, обов'язок відповідати за свої вчинки і дії.

17. Відвертість – відкритість, відсутність бар’єрів у стосунках з людьми.

18. Справедливість – об’єктивна оцінка людей відповідно до істини.

19. Сумісність – вміння поєднувати свої зусилля з діями інших при вирішенні спільних задач.

20. Вимогливість – суворість, очікування від людей виконання своїх обов’язків.

ІІ. Поведінка

1. Активність – прояв зацікавленого відношення до оточуючого світу і до самого себе, до справ колективу, енергійні вчинки та дії.

2. Гордість – почуття власної гідності.

3. Добродушність – м’якість характеру, прихильність до людей.

4. Порядність – чесність, нездатність робити підлі та антигромадські вчинки.

5. Сміливість – здатність приймати і здійснювати свої рішення без страху.

6. Твердість – уміння домогтися свого, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість.

7. Впевненість – віра у правильності своїх вчинків, відсутність вагань, сумнівів.

8. Чесність – прямота, щирість у відносинах і вчинках.

9. Енергійність – рішучість, активність вчинків і дій.

10. Ентузіазм – сильне піднесення, душевний підйом.

11. Сумлінність – чесне виконання своїх обов’язків.

12. Ініціативність – прагнення до нових форм діяльності.

13. Інтелігентність – висока культура, освіченість, ерудиція.

14. Наполегливість – завзятість в досягненні мети.

15. Рішучість – непохитність, твердість у вчинках, здатність швидко приймати рішення, долаючи внутрішні вагання.

16. Принциповість – уміння дотримуватись твердих принципів, переконань, світогляду.

17. Самокритичність – прагнення оцінювати свою поведінку, вміння виявляти свої помилки і недоліки.

18. Самостійність – здатність здійснювати дії без сторонньої допомоги, своїми силами.

19. Урівноваженість – рівний, спокійний характер, поведінка.

20. Цілеспрямованість – наявність ясної цілі, прагнення її досягти.

ІІІ. Діяльність

1. Вдумливість – глибоке проникнення у суть справи.

2. Діловитість – знання справи, підприємливість, розумність.

3. Майстерність – високе мистецтво в певній галузі.

4. Тямущість – уміння зрозуміти зміст, кмітливість.

5. Швидкість – стрімкість вчинків і дій, прудкість.

6. Зібраність – зосередженість, підтягнутість.

7. Точність – уміння діяти як задано, відповідно до зразка.

8. Працьовитість – любов до праці, суспільно-корисної діяльності, яка потребує напруги.

9. Захопленість – уміння цілком віддаватися якій-небудь справі.

10. Непосидючість – нетерплячість у тому, що потребує тривалого часу й терпіння.

11. Охайність – дотримання в усьому порядку, ретельність у роботі, старанність.

12. Пильність – зосередженість на виконуваній роботі.

13. Далекоглядність – прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати майбутнє.

14. Дисциплінованість – звичка до дисципліни, усвідомлення обов'язку перед суспільством.

15. Ретельність – старанність, гарне виконання завдань.

16. Допитливість – цікавість розуму, схильність до надбання нових знань.

17. Винахідливість – здатність швидко знаходити вихід зі скрутних становищ.

18. Послідовність – уміння виконувати завдання, дії в суворому порядку, логічно, струнко.

19. Працездатність – здатність багато і продуктивно працювати.

20. Скрупульозність – точність до дрібниць, особлива ретельність.

ІV. Переживання, почуття

1. Бадьорість – відчуття повноти сили, енергії.

2. Відчайдушність – відсутність страху, хоробрість.

3. Веселість – безтурботний, радісний стан.

4. Щиросердечність – щира дружелюбність, прихильність до людей.

5. Милосердя – готовність допомогти, пробачити із співчуття, людинолюбства.

6. Ніжність – прояв любові, ласки.

7. Волелюбність – любов і прагнення до свободи, незалежності.

8. Сердечність – задушевність, щирість у відносинах.

9. Пристрасність – здатність цілком віддаватися захопленню.

10. Сором'язливість – здатність часто відчувати почуття сорому.

11. Схвильованість – міра переживання, щиросердечне занепокоєння.

12. Захопленість – великий підйом почуттів, захоплення, замилування.

13. Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.

14. Життєрадісність – сталість почуття радості, відсутність зневіри.

15. Велелюбність – здатність сильно і багатьох любити.

16. Оптимістичність – життєрадісне світовідчуття, віра в успіх.

17. Стриманість – здатність стримувати себе від прояву почуттів.

18. Задоволеність – відчуття задоволення від виконання бажань.

19. Холоднокровність – здатність зберігати спокій і витримку.

20. Чутливість – легкість виникнення переживань, почуттів, підвищена сприйнятливість до впливів ззовні.

5. Підрахувати, скільки Ви знайшли у себе реальних якостей (Р) та кількість ідеальних (І).

6. Обчислити коефіцієнт самооцінки для кожного з чотирьох наборів якостей особистості та загальний коефіцієнт за формулою:

де Кс – коефіцієнт самооцінки.

7. Результати порівняти з оціночною шкалою.

Примітка:

Можливий варіант визначення самооцінки у відсотках:


Оціночна шкала

Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4 – це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1 – це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.


Зміст звіту

1. Вказати мету роботи.

2. Описати процес визначення самооцінки на основі досліджень № 1 та № 2.

3. Дати письмову відповідь на контрольні питання.


Контрольні питання

1. Виходячи з одержаного результату, охарактеризуйте основні прояви даного рівня самооцінки в поведінці людини в цілому.

2. Як виявляється результат самооцінки в навчанні?

3. Як він може виявитися в професійній діяльності?

4. Як виявляється визначений рівень самооцінки в спілкуванні (сім’я, дружня компанія, студентська група)?

5. Як пов’язані рівень самооцінки і прагнення до лідерства у спілкуванні?

6. Виходячи з Вашого коефіцієнта самооцінки, спрогнозуйте, як будуть складатися Ваші стосунки з людьми, які мають інші показники самооцінки.

7. Яким, виходячи з рівня самооцінки, має бути майбутній партнер для ситуації тривалого спілкування (друг, чоловік, дружина)?

8. Навести приклади (з життя, з художньої літератури) людей, що мають різні рівні самооцінки.

9. Навести перелік якостей, притаманних ідеалу та неідеалу людини (окремо ідеал та неідеал жінки, ідеал та неідеал чоловіка), виходячи з наведеного переліку та з власних уявлень людини (по 15 якостей ідеалу та неідеалу).


Домашні завдання

1. Зробити прогноз щодо того, як складатимуться відносини в сім’ях, де є різні варіанти поєднання заниженої, нормальної і завищеної самооцінки:

– чи міцними і тривалими будуть відносини?

– хто буде лідером (головою) сім’ї?

– будуть ці відносини гармонійними чи конфліктними?

2. Описати, який рівень самооцінки сформується у кожного з чотирьох типів темпераменту – холерика, сангвініка, флегматика і меланхоліка – в умовах різних методів виховання в сім’ї. Якими мають бути оптимальні засоби виховання для формування людини з адекватною самооцінкою?

3. Як поводити себе з людиною:

–  з дуже завищеною самооцінкою?

–  з комплексом неповноцінності?

4. Чи може людина подолати проблеми, які створюють комплекс неповноцінності? Що треба для цього робити?