СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ  
 

Важкість праці - weight of labour.

Напруженість праці - tension of labour.

Виробниче середовище - production environment.

Умови праці - terms of labour.

Безпека – safety.

Виробничий ризик - production risk.

Шкідливий виробничий фактор - harmful production factor.

Захворювання – disease.

Виробничо зумовлене захворювання - production predefined disease.

Професійне захворювання - professional disease.

Небезпечний виробничий фактор - dangerous production factor.

Виробнича травма - work accident.

Нещасний випадок на виробництві - industrial accident.

Небезпечна речовина - hazardous substance.

Безпека праці - safety of labour.

Охорона праці - labour protection.

Виробнича санітарія - production sanitation.

Пожежна безпека - fire safety.

Нормативно-правовий акт - normatively legal act.

Інструктаж – instructing.

Мікроклімат виробничих приміщень - microclimate of apartments productions.

Параметри мікроклімату -parameters of microclimate.

Робоча зона - working area.

Вентиляція – ventilation.

Аерація – aeration.

Дефлектор – deflektor.

Світловий потік - light stream.

Сила світла - candle-power.

Яскравість – brightness.

Освітленість – luminosity.

Фон – fon.

Контраст – contrast.

Видимість – visibility.

Шум – noise.

Звук – sound.

Вiбрацiя – vibration.

Звуковий тиск - sound pressure.

Інтенсивність звуку - intensity of sound.

Виробнича безпека - production safety.

Заземлювач – grounding.

Напруга дотику - tension of touch.

Напруга кроку - tension of step.

Пожежа – fire.

Горіння – burning.

Спалах – flash.

Займання - self-ignitio.

Вибух – explosion.

Детонація – detonation.

Пожежонебезпечна зона - firedangerous area.

Вибухонебезпечна зона - explosive area.