ДОДАТОК Б  
 

Таблиця Б.1 - Норми освітленості при штучному освітленні та КПО при природному та суміщеному освітленні

Характеристика зорової роботи Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм Розряд зорової роботи Підрозряд зорової роботи Контраст об'єкта з фоном Характеристика фону Штучне освітлення Природне освітлення Суміщене освітлення
Освітленість, лк КПО, ен, %
комбіноване загальне верхнє або комбіноване бокове верхнє або комбіноване бокове
всього у т. ч. від загального
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Найвищої точності Менше 0,15 І а Малий Темний 5000 4500 500 500 6,0 2,0
б Малий Середній Середній Темний 4000 3500 400 400 1200 1000
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 2500 2000 300 200 750 600
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 1500 1250 200 200 400 300
Дуже високої точності Від 0,15 до 0,3 включно II а Малий Темний 4000 3500 400 400 4,2 1,5
б Малий Середній Середній Темний 3000 2500 300 300 750 600
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 2000 1500 200 200 500 400
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 1000 750 200 200 300 200
Високої точності Від 0,3 до 0,5включно III а Малий Темний 2000 1500 200 200 500 400 3,0 1,2
б Малий Середній Середній Темний 1000 750 200 200 300 200
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 750 600 200 200 300 200
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 400 200 200
Середньої точності Більше 0,5 до 1,0 IV а Малий Темний 750 200 300 4 1,5 2,4 0,9
б Малий Середній Середній Темний 500 200 200
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 400 200 200
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 200

Продовження таблиці Б.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Малої точності Більше 1,0 до 5 V а Малий Темний 400 200 300 3 1 1,8 0,6
б Малий Середній Середній Темний 200
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний 200
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 200
Груба (дуже малої точності) Більше 5 VI Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном 200 3 1 1,8 0,6
Робота з матеріалами, які світяться, і виробами в гарячих цехах Більше 5 VII 200 3 1 1,8 0,6
Загальне спостереження за ходом виробничого процесу: - постійне - періодичне при постійному перебуванні людей у приміщенні - періодичне при періодичному перебуванні людей у приміщенні - загальне спостереження за інженерними комунікаціями VIII а 200 3 1 1,8 0,6
б 100 1 0,3 0,7 0,2
в 50 0,7 0,2 0,5 0,2
г 20 0,3 0,1 0,2 0,1

Таблиця Б.2 – Вибір коефіцієнта світлового клімату

Світлові прорізи Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту Коефіцієнт світлового клімату, т
Автономна республіка Крим, Одеська обл. Решта території України
Взовнішніх стінах будинків ПН, ПНС, ПНЗ 0,85 0,90
З, С, ПДС, ПДЗ 0,80 0,85
ПД 0,75 0,85
В прямокутних і трапецієподібних ліхтарях ПН - ПД 0,80 0,80
ПНС -ПДЗ, ПДЗ - ПНЗ 0,75 0,80
С - З 0,70 0,75
В ліхтарях типу "Шед" ПН 0,80 0,80
В зенітних ліхтарях 0,70 0,80
Примітка. ПН - північ; ПНС - північ-схід; ПНЗ - північ-захід; С - схід; З - захід; ПН-ПД - північ-південь; С-З - схід-захід; ПД - південь; ПДС - південь-схід; ПДЗ - південь-захід