8.2 Міні-модуль. Вогненестiйкiсть будинкiв та споруд  
 

Ступiнь вогненестiйкостi будинкiв та споруд хаpактеpизується межею вогненестiйкостi їх загороджувальних та несучих констpукцій.

Згiдно з ДБН В.1.1.7–2002 будинки та споpуди поділяються на 5 ступенiв вогнестійкості, які, в свою чергу, можуть поділятися на підступені а та б: I, II, III, III а, III б, IV, IV а, V.

Ступінь вогнестійкості визначається в залежності від мінімальної межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій, тобто часу, після закiнчення якого констpукція втрачає свою несучу або загороджувальну функцію. Межі вогнестійкості будівельних конструкцій та поширення вогню наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Межі вогнестійкості будівельних конструкцій та поширення вогню

Ступінь вогнестійкості будинків Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) та максимальні межі поширення вогню по них (см)
стіни колони сходові площадки, косоури, сходи, балки, марші сходових кліток перекриття міжповерхові (у т. ч. горищні та над підвалами) елементи суміщених покриттів
несучі та сходових кліток самонесучі зовнішні ненесучі внутрішні ненесучі (перегородки)
плити, настили, прогони балки, ферми, арки, рами
І REI 150 M0 REI 75 M0 E 30 M0 EI 30 M0 R 150 M0 R 60 M0 REI 60 M0 RE 30 M0 R 30 M0
ІІ REI 120 M0 REI 60 M0 E15 M0 EI 15 M0 R 120 M0 R 60 M0 REI 45 M0 RE 15 M0 R 30 M0
ІІІ REI 120 M0 REI 60 M0 E15, M0 E30, M1 EI 15 M1 R 120 M0 R 60 M0 REI 45 M1 Не нормуються
ІІІ а REI 60 M0 REI 30 M0 E15 M1 EI 15 M1 R 15 M0 R 60 M0 REI 15 M0 RE 15 M1 R 15 M0
ІІІ б REI 60 M1 REI 30 M1 E15, M0 E30, M1 EI 15 M1 R 60 M1 R 45 M0 REI 45 M1 RE 15, М0 RE 30, M1 R 45 M1
ІV REI 30 M1 REI 15 M1 E15 M1 EI 15 M1 R 30 M1 R 15 M1 REI 15 M1 Не нормуються
IV a REI 30 M1 REI 15 M1 E15 М2 EI 15 M1 R 15 M0 R 15 M0 REI 15 M0 RE 15 М2 R 15 M0
V Не нормуються

Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкції:

· втрати несучої здатності (R);

· втрати цілісності (Е);

· втрати теплоізолювальної спроможності (І).

Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа поширення вогню (М).

За межею поширення вогню будівельні конструкції поділяють на три групи:

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);

М1 (М £ 25 см – для горизонтальних конструкцій; М £ 40 см – для вертикальних і похилих конструкцій);

М2 (М > 25 см – для горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для вертикальних і похилих конструкцій).

Вибір ступенів вогнестійкості будинків і споруд, допустиму кількість поверхів і допустиму площу поверху між протипожежними стінами установлюють в залежності від категорії виробництва. Так, для категорії виробництва А, Б будинок повинен бути не нижче I та II ступеня вогнестійкості, а кількість поверхів не більше шести, причому площа поверху між протипожежними стінами не обмежується. Для виробництв категорій В при I та II ступені вогнестійкості допускається будувати будинки до восьми поверхів.