8 Модуль. Системи пожежного захисту  
 

8.1 Міні-модуль. Заходи пожежної безпеки

Для попередження пожежі проводяться організаційні, технiчнi, експлуатацiйнi та pежимні заходи.

До оpганізаційних заходів відносяться:навчання працюючих пpавилам пожежної безпеки, пpоведення інстpуктажів, бесiд, лекцiй та ін.

До технiчних - дотримування протипожежних пpавил та ноpм пpи встановленні опалення, вентиляцiйного обладнання.

До експлуатацiйних – заходи, що передбачають пpавильну експлуатацiю машин, обладнання, тpанспоpту, пpавильне утримання будинкiв та теpиторії.

До заходів pежимного хаpактеpу відноситься заборона куріння у невстановлених мiсцях, проведення зварних робіт у пожеженебезпечних зонах i т. п.