Тестові запитання до модуля  
 

1. Сукупнiсть машин, лiнiй, допомiжного обладнання (разом з спорудами та примiщеннями, у яких вони встановленi), призначенi для виробництва, перетворення, трансформацiї, передачi, розподiлу електроенергiї та перетворення її у iншi види енергiї, називається

а) електроустановками;

б) електроапаратурою;

в) електрообладнанням.


2. Травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги, називається

а) електрошоком;

б) електротpавмою;

в) електричним ударом.


3. Кількість нещасних випадкiв зі смертельним наслідком при електpотpавматизмі

а) нижче середнього показника;

б) на рівні середнього показника;

в) вище середнього показника.


4. Електричні опiки, електричні знаки або мiтки (круглi або овальні плями на тiлi у мiсцях входу та виходу електричного струму), металізація шкiри, електроофтальмія (опiк роговиці очей), називаються

а) мiсцевими електротравмами;

б) загальними електротравмами;

в) глобальними електротравмами.


5. Електричний удар, при якому уражається весь органiзм через порушення ноpмальної дiяльностi життєво важливих органiв, відноситься до

а) мiсцевих електротравм;

б) загальних електротравм;

в) локальних електротравм.


6. Основним фактором, який обумовлює наслідок ураження електричним струмом, є

а) сила струму, що проходить через тiло людини;

б) напруга електромережі;

в) опір тiла людини.