6 Модуль. Електробезпека  
 

6.1 Міні-модуль. Дія електричного струму на людину


В разі проходження електричного струму через організм людини відбувається потрійна дія:

1) термічна;

2) електролітична;

3) біологічна.

Термічна (теплова дія) - виділення певної кількості теплової енергії.

Електролітична - розчеплення молекул на катіони i аніони, та спрямований рух цих іонів під дією електричного поля.

Біологічна - дія на живі тканини (нервові клітини).

В результаті сукупної дії спостерігається враження організму, яке можна поділити на два види.

1) електротравми (або травми місцевої дії),

2) електричний удар (або травма загальної дії).

Місцева електротравма - це видиме ураження окремих органів або ділянок тіла.

Існує п'ять різновидів електротравм:

1) опік;

2) металізація шкіри - осідання частин розплавленого металу або металу, що випарувався в результаті електричної дуги, на відкриті ділянки тіла людини;

3) електричні знаки - зміна структури та кольору шкіри в місті дотику до електрода;

4) механічні ушкодження, що викликані падінням людини з висоти або сильними судомами;

5) електрофтальмія - осліплення світлом електричної дуги.

Електричний удар - це реакція центральної нервової системи. Ця реакція проявляється від пощипування до смерті.

Електричний удар поділяють на 4 ступені.

1) судомне скорочення м'язів;

2) судомне скорочення м'язів із зупинкою дихання або із запамороченням;

3) фібриляція серця – розупорядковані коливання окремих волокон м'язів серця;

4) стан клінічної смерті.

Основні фактори, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом.

Наслідки дії струму залежать від таких факторів:

1) сили струму, мА;

2) номінальної напруги, В;

3) опору тіла людини, Ом;

4) часу дії, с;

5) виду струму (постійний або змінний) та частоти змінного струму;

6) шляху протікання струму в організмі;

7) індивідуальних властивостей людини та її психофізіологічного стану.

Особливості дії електричного струму на організм людини:

1) людина відчуває струм: 0,5-1,5 мА - змінного струму, 5-7 мА - постійного (пороговий відчутний струм);

10...15 мА змінного, 25....30 мА постійного викликають сильні судоми, які приводять до того, що людина не може самостійно відірватися від електромережі (пороговий невідпускний струм).

20...50 мА змінного, 80...100 мА постійного приводять до зупинки дихання.

>50 мА змінного, >100 мА постійного викликають фібриляцію серця.

2) ГОСТ 12.1.038-82 визначає допустимі значення напруги та струму:

при часі дії t ‹ 0,08 сек. - допустиме значення 650 мА;

при часі дії t = 1 сек. - допустиме значення 50 мА;

при часі дії більше ніж 1 сек. - допустиме значення 6 мА (в разі аварійної ситуації), а при нормальний роботі обладнання, допустиме значення - 0,3 мА змінного та 1,0 мА постійного (не більше 10 хв. протягом зміни).

3) постійний струм менш небезпечний ніж змінний.

Струм 50-100 Гц - найбільш небезпечний.

4) найбільш небезпечний шлях - коли струм протікає через мозок або серце людини.

Найменш небезпечний шлях - нога-нога.

Такі фактори як напруга, стан навколишнього середовища також впливають на ступінь ураження.