Тестові запитання до модуля  
 

1. Безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об'єктах і від їх наслідків, що забезпечується комплексом організаційних та технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих небезпечних виробничих факторів, називається

а) виробничою санітарією;

б) виробничою безпекою;

в) безпекою праці.


2. Основними вимогами безпеки, що висуваються до конструкції машин та механізмів є

а) безпека для здоров'я та життя людей, надійність та зручність експлуатації;

б) надійність та зручність експлуатації;

в) низька собівартість.


3. На якій стадії можливе дотримання вимог безпечності технологічного обладнання в повному обсязі?

а) експлуатації;

б) виробництва;

в) проектування.


4. Конструкція робочого місця, його розміри та взаємне розташування його елементів повинні відповідати

а) антропометричним, фізіологічним та психофізіологічним характеристикам людини, а також характеру роботи;

б) антропометричним, фізіологічним та психофізіологічним характеристикам людини;

в) характеру роботи.