Тестові запитання до модуля  
 

1. Особи, які постійно або тимчасово безпосередньо працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, відносяться до такої категорії персоналу:

а) А;

б) Б;

в) В.


2. Який нормативний документ регламентує ефективну питому активність природних радіонуклідів у будівельних матеріалах?

а) ДБН В.2.5-28-2006;

б) СНиП ІІ-4-79;

в) НРБУ-97.


3. Всередині приміщень з постійним перебуванням людей потужність поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання не повинна перевищувати

а) 10 мкР/рік;

б) 20 мкР/рік;

в) 30 мкР/рік.


4. Контроль інтенсивності електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону повинен проводитись не рідше

а) 1 разу на рік;

б) 1 разу на квартал;

в) 1 разу на місяць.