Тестові запитання до модуля  
 

1. Якщо кiлькiсть працюючих на пiдприємствi бiльше 50 чол., то функцiї охорони працi виконуються

а) штатним iнженером з охорони працi;

б) за сумiсництвом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку;

в) за договором-пiдрядом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку.


2. Якщо кiлькiсть працюючих на пiдприємствi 20...50 чол., то функцiї охорони працi виконуються

а) штатним iнженером з охорони працi;

б) за сумiсництвом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку;

в) за договором-пiдрядом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку.


3. Якщо кiлькiсть працюючих на пiдприємствi менше 20 чол., то функцiї охорони працi виконуються

а) штатним iнженером з охорони працi;

б) за сумiсництвом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку;

в) за договором-пiдрядом особою, яка має вiдповiдну пiдготовку.


4. Iнструктаж, який проводиться з всiма, що приймаються на роботу, проходять виробниче навчання, практику, з вiдрядженими називається

а) вступним;

б) первинним;

в) повторним.


5. Iнструктаж, який проводиться на робочому мiсцi з всiма прийнятими на пiдприємство, що виконують нову роботу, пеpеведеними з одного пiдроздiлу у iнше називається

а) вступним;

б) первинним;

в) повторним.


6. Iнструктаж, який проходять всi працюючi не рiдше чим через шість мiсяцiв, а з пiдвищеними умовами небезпеки - 1 раз у квартал називається

а) повторним;

б) позаплановим;

в) поточним.


7. Iнструктаж, який проводиться всьому персоналу при змiнах правил з охорони працi, технологiчного процесу, замiн обладнання, вихiдної сировини та iнших факторiв, які впливають на безпеку працi, при перервах у роботi бiльше нiж 2 мiсяцi називається

а) повторним;

б) позаплановим;

в) поточним.


8. Iнструктаж, який проводиться з працюючими перед виконанням робiт, на якi оформляється наряд-допуск називається

а) повторним;

б) позаплановим;

в) поточним.