Тестові запитання до модуля  
 

1. Законодавство України про охорону праці базується на

а) Конституції України;

б) Системі стандартiв безпеки працi (ССБП);

в) нормативно-правових актах з охорони праці.


2. Основнi положення, що вiдносяться до реалiзацiї конституцiйного права громадян на охорону працi та здоров'я у процесi працi, визначаються

а) законом України "Про охорону працi";

б) Системою стандартiв безпеки працi (ССБП);

в) Конституцiєю України.


3. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці передбачені

а) законом України "Про охорону працi";

б) кодексом законів про працю України;

в) Конституцiєю України.


4. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту покладається на

а) штаби цивільної оборони;

б) місцеві служби цивільного захисту населення;

в) роботодавця.


5. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або в разі їх смерті здійснюється

а) підприємством;

б) Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

в) Міністерством праці та соціальної політики України.


6. З якого віку дозволяється праця на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці?

а) 16 років;

б) 18 років;

в) 21 рік.


7. Прийняття нових нормативно-правових актів з охорони праці здійснює

а) Держгірпромнагляд;

б) Міністерство праці та соціальної політики України;

в) Верховна рада України.


8. Порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони пpaцi, що призвело до загрози загибелі людей тягне за собою такий вид відповідальності

а) дисциплінарну;

б) адміністративну;

в) кримінальну.


9. Структура Міжнародної організації праці базується на рівному представництві таких сторін

а) роботодавців і робітників;

б) уряду, роботодавців

і робітників;

в) уряду і робітників.