ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ
Мета роботи

Набуття навичок адаптації транспортної моделі ЛП для оптимізації системи постачання, що допускає транзитні перевезення.

Порядок виконання роботи

1. Відповідно до номера свого варіанта, виберіть умову задачі.

2. Побудуйте транспортні таблиці для кожної підзадачі.

3. Розв’яжіть в Excel усі підзадачі, зробіть вибір оптимальної системи постачання і покажіть результати викладачу.

4. Оформіть звіт з лабораторної роботи, що повинен містити:

- титульний аркуш;

-етранспортні таблиці всіх підзадач і результати їхнього розв’язування;

- висновок про те, яка із систем постачання є оптимальною.

Захист роботи полягає в поясненні:

- транспортних таблиць кожного способу організації перевезень;

- результатів розв’язування задачі.

 

2.1 Теоретична частина

 

Матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, відіграє велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає як опосередкований зв'язок між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва непреривно зростає.

Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки з поставок продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання.

На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення та умов її раціонального використання структури матеріально-технічного забезпечення безпосередньо впливає на промисловість та будівництво з метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень.

Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та її рух від виробника до споживача.

 

2.2 Постановка задачі

 

За замовленням п'яти споживачів А, Б, У, Г, Д на чотирьох підприємствах-виробниках виробляється продукція. У процесі доставки до споживачів продукція може зберігатися на трьох оптових базах. Існують такі три способи організації постачання споживачів продукцією.

1. ВИРОБНИК  ОПТОВА БАЗА  СПОЖИВАЧ,

тобто вся продукція, зроблена ВИРОБНИКами, спочатку складується на оптових базах і тільки потім розвозиться споживачам.

2. ВИРОБНИК  СПОЖИВАЧ,

тобто вся продукція, зроблена ВИРОБНИКами, прямо доставляється споживачам, минаючи оптові бази.

                                  ОПТОВА БАЗА

 3. ВИРОБНИК

                                    СПОЖИВАЧ,

тобто продукція, зроблена виробником, доставляється до споживачів частково прямо, а частково транзитом через оптові бази.

Необхідно вибрати оптимальний спосіб організації постачання споживачів продукцією підприємства-виробника.

 

2.3 Інструкція до виконання лабораторної роботи

 

 

1. Загальний підхід до розв’язування цієї задачі полягає в побудові транспортної моделі кожного зі способів організації постачання, аналізі витрат на доставку продукції і виборі мінімальної за витратами системи постачання.

2. При моделюванні різних систем постачання необхідно враховувати таке. У транспортній таблиці системи 1 і в транспортній таблиці системи 3 пунктами відправлення є як виробник, так і оптові бази; пунктами споживання є як споживачі, так і оптові бази. Транспортні таблиці систем 1 і 3 відрізняються розміщенням реальних і заборонних тарифів.

 

2.4 Варіанти

 

 

Щомісячний попит на продукцію [шт.], місткість оптових баз [шт.] і тарифи [грн./шт.] за доставку продукції з оптових баз до споживачів наведені в табл. 2.1. Щомісячні обсяги виробництва [шт.], місткість оптових баз [шт.] і сумарні витрати [грн./шт.] на виробництво і доставку продукції від виробників до оптових баз приведені в табл. 2.2. Щомісячні обсяги виробництва [шт.], попит на продукцію [шт.] і сумарні витрати [грн./шт.] на виробництво і доставку продукції від виробників до споживачів наведені в табл. 2.3. Номер варіанта складається з двох цифр. Перша цифра (0 або 1) вибирається в табл. 2.1 і 2.3 по вертикалі, а в      табл. 2.2 – по горизонталі. Друга цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) вибирається в табл. 2.1 і 2.3 по горизонталі, а в табл. 2.2 – по вертикалі. Таким чином, номери варіантів мають вигляд 01, 02, ..., 06, 11, 12, …, 16...

 

Таблиця 2.1 – Параметри перевезень з оптових баз до споживачів

 

Спожив. А

Спожив. Б

Спожив. В

Спожив. Г

Спожив. Д

За-пас

Варіант

Варіант

Варіант

Варіант

Варіант

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Оптова  база  1

В а р і а н т

1

15

18

12

12

11

14

10

16

20

14

300

2

12

20

32

28

14

25

22

19

36

40

540

3

20

12

15

10

28

20

30

22

17

11

720

4

20

35

32

25

36

18

20

34

25

15

620

5

14

20

25

14

18

22

15

30

21

14

560

6

22

14

20

10

25

32

30

35

24

18

780

Оптова  база  2

В а р і а н т

1

20

10

14

16

25

30

24

32

15

24

420

2

16

15

20

11

31

18

20

40

17

30

380

3

21

28

12

20

24

35

15

21

24

45

460

4

16

16

27

14

20

20

21

25

28

38

350

5

15

31

34

20

14

15

18

30

20

22

410

6

14

30

10

26

18

16

24

36

34

25

450

Оптова  база  3

В а р і а н т

1

12

20

36

18

20

27

16

18

36

35

730

2

16

12

26

10

32

42

34

14

10

16

690

3

20

15

20

16

36

28

30

20

18

10

620

4

18

28

15

26

28

31

18

40

20

27

580

5

15

24

35

35

40

34

10

35

35

40

740

6

22

32

28

14

25

20

35

24

20

35

610

Попит на товар

600

480

550

750

420

360

780

200

400

180

 

 


 

Таблиця 2.2 – Параметри перевезень від виробників до оптових баз

Вир-во

510

480

620

570

660

280

420

390

450

Оптова база 3

В А Р І А Н Т

6

22

12

12

31

21

14

20

12

610

5

17

10

31

18

19

30

11

18

740

4

25

18

17

26

10

21

25

25

580

3

20

24

21

30

15

10

19

36

620

2

27

30

36

18

30

18

15

32

690

1

31

28

25

24

27

27

20

21

730

Оптова база 2

В А Р І А Н Т

6

16

8

7

6

14

10

27

20

450

5

12

19

17

20

24

15

12

14

410

4

8

17

15

16

19

21

18

10

350

3

9

12

20

9

10

19

11

19

460

2

14

20

14

10

18

12

15

27

380

1

10

7

21

14

22

17

20

16

420

Оптова база 1

В А Р І А Н Т

6

10

11

30

21

6

13

19

18

780

5

24

12

17

29

9

10

7

11

560

4

20

30

28

10

20

18

15

9

620

3

12

29

24

14

26

22

28

14

720

2

18

25

19

27

7

7

10

25

540

1

27

14

15

20

11

15

26

20

300

Варіант

0

1

0

1

0

1

0

1

Запас

Виробник

1

2

3

4


Таблиця 2.3 – Параметри перевезень від виробників до споживачів

 

Споживач А

Споживач Б

Споживач В

Споживач Г

Споживач Д

Вир-во

Варіант

Варіант

Варіант

Варіант

Варіант

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

ВИРОБНИК 1

В а р і а н т

1

10

2

2

12

1

14

10

6

20

14

510

2

26

37

12

45

10

24

39

14

35

42

200

3

11

28

6

10

18

20

22

34

16

14

550

4

25

8

12

17

5

40

25

32

38

30

720

5

24

14

27

40

48

35

21

30

12

40

200

6

16

24

14

30

42

50

35

22

30

52

420

ВИРОБНИК 2

В а р і а н т

1

24

8

18

30

20

35

14

40

26

30

400

2

10

12

50

58

8

58

20

58

48

26

800

3

32

16

45

34

10

16

32

8

25

16

250

4

26

35

42

52

35

30

30

22

38

20

480

5

16

20

30

38

26

48

50

50

48

52

900

6

20

12

48

44

30

22

25

18

15

20

420

ВИРОБНИК 3

В а р і а н т

1

32

28

54

40

16

28

28

24

10

20

460

2

10

30

60

30

20

35

38

50

44

28

650

3

8

24

25

21

52

42

50

48

48

22

800

4

15

40

38

28

25

10

20

15

12

10

160

5

18

37

16

32

40

35

9

10

25

16

360

6

26

34

20

46

45

30

14

26

24

10

480

ВИРОБНИК 4

В а р і а н т

1

16

41

30

17

55

45

45

50

46

30

790

2

24

30

24

35

23

28

38

30

30

25

510

3

30

25

37

20

30

32

35

28

25

9

560

4

16

20

18

33

48

50

48

52

50

20

800

5

22

36

10

42

36

48

40

48

45

24

700

6

28

40

40

25

18

20

28

16

18

15

400

Попит на товар

600

480

550

750

420

360

780

200

400

180

 

 

2.5 Запитання на захисті роботи

  1.     Що являє собою оптимальна система постачання?

  2.     Яка постановка транспортої моделі ЛП?

  3.     Визначте який вигляд має транспортна модель.

  4.     Який економічний зміст елементів моделі?

  5.    Яка сутність кожного етапу побудови моделі?

  6.     Що являє собою транспортна таблиця?

  7.     Обґрунтуйте найоптимальнішу систему постачання.

Назад Зміст Далі