4 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ БДР

Оцінка якості БДР здійснюється ДЕК за такими критеріями:

– рівень загальної грамотності, висвітленої автором при рішенні постановлених завдань;

– загальний рівень роботи, який характеризується складністю задачі, яка вирішується, якістю представлених технічних рішень і повнотою їх розрахунково-теоретичного обґрунтування, рівню використання обчислювальної техніки;

– якість оформлення графічної і текстової частин роботи, додержання вимог стандартів ЄСКД;

– вміння доложити сутність роботи, обґрунтувати і захистити прийняте рішення, а також відповісти на питання членів комісії за тематикою представленого проекту.