7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Техніко-економічна оцінка проектних рішень виконується на основі питомих техніко-економічних показників (ТЕПів) (табл. 7.1), визначених для еталонних умов.

Питомі показники для міських СТОА розраховані для наступних еталонних умов: число робочих постів – 10; середньорічний пробіг одного автомобіля – 10,0 тис. км.; кліматичний район – помірно холодний; умови водо-, тепло- і електропостачання – від міських мереж. Для дорожніх СТОА: число робочих постів – 3; тип рухомого складу – легкові і вантажні автомобілі, автобуси.

Таблиця 7.1 – Основні питомі техніко-економічні показники СТОА на один робочий пост для еталонних умов


Показник

Тип СТОА

Міська

Дорожня

Чисельність виробничих робітників

5,0

4,7

Площа виробничо-складських приміщень, м2

197

108

Площа адміністративно-побутових приміщень, м2

81

50

Площа території, м2

1050

870

Для умов, що відрізняються від еталонних, всі показники для міських СТОА залежно від загального числа робочих постів (ТО, ПР, комерційного миття, протикорозійної обробки, передпродажної підготовки) коректуються введенням коефіцієнтів:

    ,    (7.1)

    ,    (7.2)

    ,    (7.3)

    ,    (7.4)

де Кр – коефіцієнт, що враховує число робочих постів СТОА (табл. 7.2).

Показники, приведені в таблиці для дорожніх СТОА, не коректуються.

Площа виробничо-складських приміщень з врахуванням площі сантехнічних і енергетичних приміщень приймається з коефіцієнтом 1,18 для міських СТОА і 1,3 – для дорожніх СТОА.

Таблиця 7.2 – Коефіцієнт Кр для різних показників залежно від числа робочих постів СТОА


Загальне число постів

Показник

Чисельність виробничих робітників

Площа виробничо-складських приміщень

Площа адміністративно-побутових приміщень

Площа території

5

0,84

1,05

1,10

1,29

10

1,00

1,00

1,00

1,00

20

1,00

0,86

0,83

0,82

30

1,00

0,74

0,75

0.80

Оцінка технологічної прогресивності розробленого технологічного проектного рішення СТОА визначається шляхом порівняння приведених показників СТОА, що розробляється, і скоректованих еталонних значень. Зіставлення питомих показників в розроблених і типових проектах необхідно виконувати з урахуванням прийнятої річної трудомісткості ТО і ПР на один автомобіль в режимі роботи СТОА.