3 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТОА

3.1 Розрахунок річного обсягу робіт СТОА

Річний обсяг робіт СТОА може включати послуги (роботи) по ТО і ПP, прибирально-мийні роботи, роботи по прийманню і видачі автомобілів, роботи по протикорозійній обробці кузовів автомобілів і їх передпродажній підготовці.

Розрахунок річних обсягів робіт міської СТОА

Річний обсяг робіт з ТО і ПP (у люд.-год.) визначається у розрізі марок за формулою:

    ,        (3.1)

де Nсто – річна кількість умовно обслуговуваних на станції автомобілів даної марки;

Lр – середньорічний пробіг автомобіля, км;

tТО-ПР – питома трудомісткість ТО і ПP, люд.-год./1000 км.

Річний обсяг прибирально-мийних робіт (у люд.-год.) визначається за наступною формулою:

    ,        (3.2)

де NПМР – число заїздів в рік на виконання прибирально-мийних робіт;

tПМР – середня разова трудомісткість виконання прибирально-мийних робіт, люд.-год..

Прибирально-мийні роботи на СТОА виконуються безпосередньо перед ТО і ПP або як самостійний вигляд послуг. У першому випадку число заїздів на ПМР приймається рівним числу заїздів обслуговуваних в рік автомобілів, тобто

    ,        (3.3)

де dПМР – кількість автомобіле-заїздів на станцію одного комплексно обслуговуємого автомобіля для виконання ПМР за рік.

Якщо на СТО ПМР виконуються як самостійний вигляд послуг, то число заїздів на ПМР може бути прийняте з розрахунку одного заїзду на =(800...1000) км пробігу. Таким чином, число заїздів на ПМР як самостійний вид послуг можна визначити за формулою:

    ,        (3.4)

Таким чином, загальна кількість заїздів на виконання ПМР визначається як сума заїздів на виконання ТО-ПР та на виконання ПМР як самостійної послуги:

    ,        (3.5)

Річний обсяг робіт по прийманню і видачі автомобілів (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (3.6)

де tПВ разова трудомісткість одного заїзду на роботи по прийманню і видачі автомобілів, люд.-год.;

dТО-ПР – кількість автомобіле-заїздів на станцію одного комплексно обслуговуємого автомобіля за рік.

Річний обсяг робіт по протикорозійній обробці кузовів автомобілів (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (3.7)

де tПК разова трудомісткість одного заїзду на роботи по протикорозійній роботі автомобілів, люд.-год.;

dПК – кількість автомобіле-заїздів на станцію для виконання протикорозійної обробки одного комплексно обслуговуємого автомобіля за рік.

Річний обсяг робіт з передпродажної підготовки (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (3.8)

де NПП – кількість автомобілів, що продаються, в рік;

tПП – трудомісткість передпродажної підготовки одного автомобіля, люд.-год..

Розрахунок річного обсягу робіт дорожніх СТОА

Річний обсяг робіт з ТО і ПР, прибирально-мийних та прийняття видачі (в люд.-год.) розраховується за кожним типом автомобілів по формулі:

    ,        (3.9)

    ,        (3.10)

    ,        (3.11)

де Nз – число заїздів автомобілів для виконання відповідного виду робіт для даного типу на станцію за добу;

Дроб – число робочих днів станції на рік;

tТО-ПР, tПМР, tПВ – разова трудомісткість відповідного виду робіт одного заїзду автомобіля на станцію, люд.-год..

Річний обсяг робіт СТОА цілому (ТΣ) та в розрізі марок (Тj) визначається відповідним сумуванням обсягів робіт, передбачених для виконання на СТОА:

    ,        (3.12)

    ,        (3.13)

3.2 Розподіл річних обсягів робіт по видах і місцю виконання

В даний час ТО і ремонт автомобілів на підприємствах автосервісу проводиться на базі готових деталей, вузлів і механізмів. Тому в основному роботи (послуги) по ТО і ПP виконуються на робочих постах. Відособлені (окремі) виробничі приміщення (з робочими постами) зазвичай передбачаються для виконання ПМР, кузовних, фарбувальних і протикорозійних робіт.

Виконання таких робіт, як електротехнічні; ремонт приладів системи живлення, знятих з автомобіля; обслуговування акумуляторних батарей; шиномонтаж і балансування коліс; ремонт камер і тому подібне, передбачається як в зоні робочих постів, оснащених відповідним устаткуванням і оргоснасткою, так і у відокремлених приміщеннях з дотриманням необхідних протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог. Вибір того або іншого варіанту визначається обсягом робіт, чисельністю робітників, компонувальним рішенням планування і організацією робіт.

На СТО, особливо великих, можуть бути організовані окремі виробничі дільниці по ремонту агрегатів (двигунів, коробок передач тощо), виконанню оббивних робіт і тому подібне Для розробки таких дільниць в завданні на проектування вказується програма і трудомісткість окремих видів робіт або чисельність виробничих робітників.

Приблизний розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів по видах робіт на міських СТОА слід приймати за даними табл. 3.1.

Таблиця 3.1 –Розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів за видами робіт


Види робіт

Процентне співвідношення при кількості робочих постів

до 5
вкл.

понад 5 до 10

понад 10 до 20

понад 20 до 30

понад
30

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)

6

5

4

4

3

Технічне обслуговування в повному об'ємі

35

25

15

10

6

Змащувальні роботи

5

4

3

2

2

Регулювання кутів керуючих коліс

10

5

4

4

3

Ремонт і регулювання гальм

10

5

3

3

2

Електротехнічні роботи

5

5

4

4

3

Роботи за системою живлення

5

5

4

4

3

Акумуляторні роботи

1

2

2

2

2

Шиномонтажні роботи

7

5

2

2

1

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

16

10

8

8

8

Кузовні і арматурні роботи (бляхарські, мідницькі, зварювальні)

-

10

25

28

35

Фарбування і антикорозійні роботи

-

10

16

20

25

Оббивні роботи

-

1

3

3

2

Слюсарно-механічні роботи

-

8

7

6

5

Разом:

100

100

100

100

100

Примітка: Залежно від спеціалізації СТОА за наявності відповідного техніко-економічного обґрунтовування або відповідно до завдання на проектування допускається корегування процентного розподілу річних об'ємів по видах робіт ТО і ПР легкових автомобілів, які належать громадянам.

Розподіл трудомісткості робіт ТО і ПР автомобілів по видах робіт на дорожніх СТОА слід приймати за даними табл. 3.1 графи 2.

Розподіл трудомісткості робіт ТО і ПР легкових автомобілів на "постові" і "дільничні" рекомендується приймати за даними табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Розподіл трудомісткості робіт за місцем виконання


Найменування видів робіт ТО і ПР

Процентне співвідношення по видах робіт

постові

дільничні

1

2

3

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)

100

-

Технічне обслуговування в повному об'ємі

100

-

Змащувальні роботи

100

-

Регулювання кутів керуючих коліс

100

-

Ремонт і регулювання гальм

100

-

Електротехнічні роботи

80

20

Роботи за системою живлення

70

30

Продовження таблиці 3.2


1

2

3

Акумуляторні роботи

10

90

Шиномонтажні роботи

30

70

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

50

50

Кузовні і арматурні роботи (бляхарські, мідницькі, зварювальні)

75

25

Фарбувальні роботи

100

-

Оббивні роботи

50

50

Слюсарно-механічні роботи

-

100

Прибирально-мийні роботи.

100

-

Антикорозійне покриття автомобілів

100

-

Для вибору розподілу об'єму робіт проектованою СТОА попереднє число робочих постів можна визначити за формулою (2.3). При виконанні розподілу робіт доцільно скористатися формою табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Розподіл трудомісткості робіт за видом і місцем виконання


Найменування видів робіт ТО і ПР

Розподіл трудомісткості робіт по видах

Розподіл трудомісткості робіт за місцем виконання

На робочих
постах

На виробничих дільницях

%

люд.-год.

%

люд.-год.

%

люд.-год.

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткуван­ня, аналіз вихлопних газів)

 

 

100

 

-

 

Технічне обслуговування в повному об'ємі

 

 

100

 

-

 

Змащувальні роботи

 

 

100

 

-

 

Регулювання кутів керуючих коліс

 

 

100

 

-

 

Ремонт і регулювання гальм

 

 

100

 

-

 

Електротехнічні роботи

 

 

80

 

20

 

Роботи за системою живлення

 

 

70

 

30

 

Акумуляторні роботи

 

 

10

 

90

 

Шиномонтажні роботи

 

 

30

 

70

 

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

 

 

50

 

50

 

Кузовні і арматурні роботи (бля­хар­ські, мідницькі, зварювальні)

 

 

75

 

25

 

Фарбувальні роботи

 

 

100

 

-

 

Оббивні роботи

 

 

50

 

50

 

Слюсарно-механічні роботи

 

 

-

 

100

 

Прибирально-мийні роботи.

 

 

100

 

-

 

Антикорозійне покриття автомобілів

 

 

100

 

-

 

3.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу

Облікова чисельність виробничих робітників по ТО і ПР легкових автомобілів, які належать громадянам, визначається відношенням річного обсягу робіт до ефективного річного фонду часу працюючих, явочна чисельність – те ж, відношенням до номінального річного фонду часу працюючих, вказаного в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 – Режими роботи і річні фонди часу виробничих робітників

       

Найменування професій працюючих

Тривалість

Річний фонд часу робітників, год.

робочого тижня, год.

основної відпустки, дні

номінальний

ефективний

Маляр

36

24

1830

1610

Всі інші професії, включаючи водіїв автомобілів і автобусів

41

24

2070

1820

Примітки.

1. Тривалість робочої зміни виробничого персоналу не повинна перевищувати 8 год. Допускається збільшувати робочу зміну працюючих при загальній тривалості роботи не більш як 40 год. на тиждень.

2. Наведені дані про ефективні річні фонди часу не поширюються на тих, хто працює в районах Крайньої Півночі та в інших прирівнюваних до них районах.

Технологічно необхідна чисельність робітників забезпечує виконання добової виробничої програми і визначається так:

    ,        (3.14)

де ТР  – річний обсяг робіт зони чи дільниці, людино-годин;

Фм – річний фонд часу робочого місця чи технологічно необхідного робітника, год.

Штатна чисельність робітників забезпечує виконання річних обсягів робіт з ТО й ремонту рухомого складу:

    ,        (3.15)

де ФР – річний фонд часу ремонтного робітника, год.

Визначення чисельності виробничих робітників по професіях слід проводити відповідно до розподілу трудомісткості ТО і ПР легкових автомобілів по видах робіт та за місцем виконання, приведених в табл. 3.1-3.2.

Якщо річний обсяг окремих видів робіт незначний (менш як 2000 людино-годин), потрібно створювати об'єднаний підрозділ для робітників споріднених спеціальностей. Наприклад, можна об'єднати шиноремонтну і вулканізаційну дільниці, деревообробну і оббивну, арматурну і бляхарську тощо. Якщо робочих місць більше двох, створюють спеціалізовану дільницю.

3.4 Розрахунок чисельності допоміжних робітників та розподіл за видами робіт

Чисельність допоміжних робітників встановлюється в процентному відношенні від штатної чисельності виробничих робітників і визначається за формулою:

    ,        (3.16)

де в – Норматив чисельності допоміжних робочих, в % до чисельності виробничих робочих  (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Норми чисельності допоміжних робітників


Штатна чисельність виробничих робітників, люд.

Норматив чисельності допоміжних робочих, в % до чисельності виробничих робочих

1

2

до 50 вкл.

30

понад 50 до 60

29

понад 60 до 70

28

понад 70 до 80

27

понад 80 до 100

26

понад 100 до 120

25

понад 120 до 150

24

понад 150 до 180.

23

понад 180 до 220

22

понад 220 до 260

21

понад 260 і більш

20

Примітка: до вказаної в таблиці чисельності допоміжних робітників додатково слід передбачати:
робітників для обслуговування очисних споруд стічних вод чисельністю по одній людині на кожні 75 м3/добу стічних вод;
робітників для заправки автомобілів паливом і оливою (за завданням на проектування);
робітників для виготовлення технологічного устаткування і оснащення (за завданням на проектування чисельністю 10% від загальної кількості виробничих робітників).

 

Розподіл чисельності допоміжних робітників по видах робіт слід приймати за даними табл. 3.6.
Таблиця 3.6 – Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт


Види допоміжних робіт

Співвідношення кількості допоміжних робітників по видах робіт %

Ремонт і обслуговування технологічного обладнання, оснащення і інструменту

25

Ремонт і обслуговування інженерного обладнання, мереж і комунікацій

20

Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей

20

Перегін рухомого складу

10

Обслуговування компресорного обладнання

10

Прибирання виробничих приміщень

7

Прибирання території

8

3.5 Визначення чисельності ІТР і службовців

Чисельність персоналу інженерно-технічних працівників і службовців підприємства, молодшого обслуговуючого персоналу, пожежно-сторожової охорони залежно від розміру СТОА слід приймати за даними табл. 3.6.

Таблиця 3.6 – Чисельність ІТР і службовців


Найменування функції управління, персоналу

Чисельність персоналу при кількості виробничих постів, чол.

до 5 вкл.

понад 5 до 10

понад 10 до 20

понад 20 до 30

понад 30

Загальне керівництво

1

1

1

1-2

 

Техніко-економічне планування

-

-

-

1

 

Організації праці і заробітної платні

-

-

-

1

встановлюється за узгодженням із Замовником

Бухгалтерський облік і фінансова діяльність

1

1

2-3

3

 

Комплектування і підготовка кадрів

-

-

-

1

 

Загальне діловодство і господарське обслуговування

-

-

-

1

 

Матеріально-технічне постачання

-

-

1-2

2

 

Виробничо-технічна служба

2

3-5

6-8

8-9

 

Молодший обслуговуючий персонал

1

1

2

3

 

Пожежно-сторожова охорона (ПСО)

4

4

4

4

 

Разом:

9

10-12

16-20

25-27