ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5
Розрахунок кількості постів і потокових ліній

Мета роботи: вивчити методику та навчитись розраховувати кількість постів та потокових ліній автотранспортних підприємств.

Теоретичні відомості

Більше 50% об’єму робіт по ТО і ПР виконується на постах. Тому в технологічному проектуванні цей етап має важливе значення, так як число постів в наступному багато в чому визначає вибір об’ємно-планувального рішення підприємства. Число постів залежить від виду, програми та трудомісткості впливів, методу організації ТО, ПР і діагностування автомобілів, режиму роботи виробничих зон. Згідно [12] ТО здійснюється на поточних лініях при змінній добовій програмі (формула 2.10): не менше 12-15 обслуговувань для ТО-1 та 5-6 – для ТО-2 технологічно суміщених автомобілів. В іншому випадку роботи по ТО проводяться на одиночних постах. На практиці ТО-2 та ПР зазвичай виконують на універсальних та спеціалізованих постах

Розрахунок кількості постів ТО і ПР

Кількість універсальних постів технічного обслуговування, поточного ремонту, загального та поглибленого діагностування, зварювально-жерстяницьких, деревообробних і малярних робіт слід визначати по формулі:

    ,        (5.1)

де Тр – річний об'єм робіт, люд.-год.;
     Кр – коефіцієнт резервування постів (табл. 5.1);
     Дрp – число робочих днів на рік (додаток Г);
     С – число робочих змін на добу (додаток Г);
     t – тривалість зміни, год. (додаток Г);
     Р – чисельність одночасно працюючих на одному посту, чол. (табл. 5.2);
     Квик – коефіцієнт використання робочого часу поста (табл. 5.3).

При визначенні кількості виробничих постів загальної діагностики слід підсумовувати об'єм контрольно-діагностичних робіт ТО-1 і 50% об'єму контрольно-діагностичних робіт ПР.

При визначенні кількості виробничих постів поглибленої діагностики слід підсумовувати об'єм контрольно-діагностичних робіт ТО-2 і 50% об'єму контрольно-діагностичних робіт ПР.
Таблиця 5.1 – Коефіцієнт резервування постів ТО і ПР


Тип виробничих постів

Коефіцієнт резервування постів ТО і ПР при кількості технологічно сумісного рухомого складу

до 100

понад 100 до 300

понад 300 до 500

понад 500 до 1000

понад 1000 до 2000

понад 2000

при кількості змін робочого виробництва

1

2¸3

1

2¸3

1

2¸3

1

2¸3

1

2¸3

1

2¸3

ЩО (ЩОд і ЩОт)

1,8

1,4

1,5

1,25

1,35

1,18

1,2

1,1

1,15

1,03

1,1

1,05

ТО-1, ТО-2, за-гальної і поглиб-леної діагностики

1,4

1,2

1,25

1,13

1,17

1,09

1,1

1,05

1,07

1,04

1,05

1,03

ПР (регулювальні і розбірно-скла-дальні, фарбувальні)

1,8

1,4

1,5

1,25

1,35

1,18

1,2

1,1

1,15

1,08

1,1

1,05

Зварювально-бляхарські, деревообробні

1,4

1,2

1,25

1,13

1,17

1,09

1,1

1,05

1,07

1,04

1,05

1,03

Таблиця 5.2 – Чисельність робітників, одночасно працюючих на одному посту


Типи виробничих постів

Чисельність одночасно працюючих на одному посту, чол.

Типи рухомого складу

Легкові автомобілі

Автобуси

Вантажні автомобілі

Причепи і напівпричепи

особливо малого класу

малого класу

середнього класу

великого класу

особливо великого класу

особливо малої вантажопідйомності

малої і середньої вантажопідйомності

великої вантажопідйомності

особливо великої вантажопідйомності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пости ЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибиральних

2

1

2

2

2

3

1

2

2

2

1

мийних робіт

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

заправних робіт

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Продовження таблиці 5.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

контрольно-діагностичних і ремонтних робіт

1

1

1,5

1,5

2

2

1

1,5

1,5

2

1

Пости ПР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулювальні і розбірно-скла-дальні

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1

зварювально-бляхарські

1

1

1,5

1,5

2

2

1

1,5

1,5

1,5

1

малярні

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

1,5

2

2

2

1

деревообробні

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1,5

1

Пости діагностики:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загального і поглибленого

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

пости ТО-1  

2

2

2

2

2,5

3

2

2

2,5

3

1

пости ТО-2 

2

2

2

2,5

3

3

2

2

2,5

3

1

Таблиця 5.3 – Коефіцієнт використання робочого часу поста


Тип робочих постів

Коефіцієнт використання робочого часу постів, Квик, при числі змін роботи в добу

одна

дві

три

Пости щоденного обслуговування

 

 

 

– прибиральних робіт

0,98

0,97

0,96

– мийних робіт

0,90

0,88

0,87

Пости першого і другого технічного обслуговування

 

 

 

– на потокових лініях

0,93

0,92

0,91

– індивідуальні

0,98

0,97

0,96

Пости загальної і поглибленої діагностики

0,90

0,88

0,87

Пости поточного ремонту

 

 

 

– регулювальні, розбірно-складальні (не оснащені спеціальним устаткуванням), зварювально-бляхарські, шиномонтажні, деревообробні

0,98

0,97

0,96

– розбірно-складальні (оснащені спеціальним устаткуванням)

0,93

0,92

0,91

– фарбувальні

0,90

0,88

0,87

Таблиця 5.4 – Тривалість пікового повернення (випуску) автомобілів


Кількість рухомого складу

Тривалість пікового повернення (випуску) протягом доби, год.

легкових автомобілів-таксі

автобусів маршрут-них

вантажних загального користу-вання

відомчий транспорт

до 50

2

1,5

1, 5

10

понад  50 до 100

3

2,5

2,5

1,5

    "     100  "  200

3,5

2,8

2,7

2,0

    "     200  "  300

4,0

3,0

3,0

2,2

    "     300  "  400

4,2

3,5

3,3

2,5

    "     400  "  600

4,5

-

3,7

3,0

    "     600  "  800

4,6

-

-

-

   "      800  "  1000

4,8

-

-

-

понад 1000

5,0

-

-

-

Примітка: кількість рухомого складу, що повертається (виїжджаючого) в години "пік" слід приймати у розмірі 70% від експлуатаційного числа автомобілів.

При розрахунку кількості постів ТО-1 і ТО-2 із загального об'єму робіт слід віднімати об'єм контрольно-діагностичних робіт.

При сумарній розрахунковій кількості постів загальної і поглибленої діагностики рівній і меншій одиниці, ці роботи допускається проводити на одному посту з використанням універсального обладнання і переносних діагностичних приладів.

При числі постів ПР більше 5 – 6 їх спеціалізують по видах робіт. При цьому розподіл постів по їх спеціалізації (в відсотках від загального числа постів) наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Спеціалізація постів ПР за видами робіт


Вид робіт

% від загального числа постів

Пост ремонту двигуна і його систем

20–30

Пост ремонту трансмісії, гальм, рульового керування і ходової частини

40–50

Пост контролю і регулювання гальм *

5–10

Пост контролю і регулювання кутів встановлення коліс **

5–10

Універсальні пости

10–20

Всього

100

Примітка.  * При числі постів 10 і більше.

** При числі постів більше 15.

При розрахунковому коефіцієнті завантаження діагностичних постів різного призначення, рівному менше 0,75, допускається на цих постах проведення регулювальних робіт.

Перше і друге технічне обслуговування, а також загальна діагностика, можуть проводитися на потокових лініях, індивідуальних проїзних або тупикових спеціалізованих постах.

Потоковий метод обслуговування і діагностики рекомендується за наступних умов:

– для ТО-1 і загальної діагностики одиночних автомобілів при розрахунковій кількості робочих постів 3 і більше, автопоїздів – 2 і більше;

– для ТО-2 одиночних автомобілів при розрахунковій кількості робочих постів 4 і більше, автопоїздів – 3 і більше.

Допускається на одних і тих же виробничих постах передбачати виконання ТО-1 і ТО-2 автомобілів або автопоїздів з організацією робіт в різні зміни доби.

При виконанні ТО-1 і ТО-2 в різні зміни доби допускається виконання змащувально-очисних операцій на загальних спеціалізованих виробничих постах.

При розрахунковій кількості робочих постів загальної діагностики, рівним менше 0,5, допускається розміщувати діагностичне обладнання на потоковій лінії ТО-1.

Поглиблена діагностика автомобілів повинна проводитися на індивідуальних спеціалізованих виробничих постах

Мінімальна кількість робочих постів по видах робіт ЩОд, окрім механізованих мийних, слід визначати за формулою:

    ,        (5.2)

де  ТСГ – річний об'єм ЩОд, люд.-год.;
     К% – процентне відношення виду робіт ЩОд (див. табл. 3.1);
     Кр – коефіцієнт резервування постів для компенсації нерівномірного завантаження, табл. 5.1;
     Дрг – число робочих днів на рік (Додаток Г);
     С – число змін протягом доби, виконання робіт по ЩОд(Додаток Г);
      – тривалість виконання протягом зміни робіт по видах ЩОд, год. (Додаток Г);
     Р – чисельність робітників, одночасно працюючих на одному посту, чол. (табл. 5.2);
     Квик – коефіцієнт використання робочого часу поста (табл. 5.3).

Кількість механізованих мийних і сушильних постів визначається по формулі:

    ,        (5.3)

де Ас – облікова кількість рухомого складу, од.
     αт – коефіцієнт технічної готовності рухомого складу;
     Т – тривалість роботи (приймається рівній тривалості повернення рухомого складу на підприємство, табл. 5.4);
     КП – коефіцієнт "пікового" повернення рухомого складу (Кп = 0,70);
     АТ – годинна пропускна здатність мийного обладнання (для вантажних автомобілів 15-20, легкових 30-40 і автобусів 30-50 авт/год).

Коефіцієнт технічної готовності рухомого складу визначається наступним чином:

    ,        (5.4)

де – пробіг до капітального ремонту;
     – середньодобовий пробіг автомобіля (зі завдання);
     – тривалість простою рухомого складу в ТО і ПР, днів на 1000 км (табл. 2.1);
     – коефіцієнт корегування тривалості простою в ТО і ПР        (табл. 1.8).

Мінімальну кількість робочих постів по ЩОт слід визначати за формулою:

    ,        (5.5)

де  Ттг – річний об'єм робіт ЩОт, люд.-год.;
     Квик, Кр, Дрг, С, s, р – мають ті ж значення, що і у формулі (5.2), але стосовно режиму виконання ЩОт.

Розрахунок кількості постів контрольно-пропускного пункту
Кількість допоміжних постів контрольно-пропускного пункту визначається по формулі:

    ,        (5.6)

де Ас – облікова кількість рухомого складу, од.;
     αт – коефіцієнт технічної готовності рухомого складу;
          Т – тривалість роботи (приймається рівній тривалості повернення, рухомого складу в підприємство, табл. 5.4);
     Кп – коефіцієнт "пікового" повернення рухомого складу (Кп=0,70);
     АГ – годинна пропускна здатність одного поста (табл. 5.6).

Таблиця 5.6 – Годинна пропускна здатність одного поста КПП


Тип рухомого складу

Годинна пропускна здатність поста, автомобілів/год.

з бензиновими і дизельними двигунами

газобалонні

Легкові автомобілі.

60

30

Автобуси

30

20

Вантажні автомобілі і автопоїзди

40

25

Розрахунок потокових ліній періодичної дії.
Такі лінії використовуються в основному для ТО-1 і ТО-2. Вихідною величиною, що характеризує потік періодичної дії, являється такт лінії. Під тактом лінії розуміють інтервал часу між двома послідовно сходячими з лінії автомобілями, які пройшли даний вид обслуговування:

    ,        (5.7)

де Ti – трудомісткість робіт по ТО, люд.-год.;
     Рл – загальне число технологічно необхідних робітників, які працюють на лінії обслуговування;
     tп – час переміщення автомобіля з поста на пост, хв..

Число робітників на лінії обслуговування:

    ,        (5.8)

де Хл – число постів лінії;
     Рср – середнє число робітників на посту лінії обслуговування.

Таким чином,

    ,        (5.9)

Число постів лінії (Хл) для даного виду обслуговування призначають виходячи зі змісту робіт, їх технологічної послідовності, об’єму робіт і можливої спеціалізації постів по виду робіт. З цією метою необхідно в першу чергу використовувати операційно-технологічні карти, складені по агрегатам і системам, і які вміщують весь перелік операцій по даному виду обслуговування. На основі цих карт орієнтовно групують роботи по наміченому числу постів (табл. 5.7) з урахуванням спеціалізації робіт і необхідності їх раціоналізації за послідовністю виконання, а також трудомісткості по постам. При цьому останню необхідно співвідносити з числом виконавців (робочих) на постах, враховуючи необхідність найкращого використання фронту робіт.

Таблиця 5.7 – Орієнтовний розподіл робіт по постам ліній


Вид обслу­говуван­ня

Число постів на лінії

1-й пост

2-й пост

3-й пост

4-й пост

ТО-1*

3

Зовнішній огляд автомобіля; діаг­ностичні, регулю­вальні і кріпильні роботи по системах живлення і запалю­вання; роботи по шинах, рульовому керуванню, ходовій частині і трансмісії

Діагностичні, регулювальні і кріпильні роботи по електроустаткуванню (крім запалювання) і гальмам

Змащувальні, заправні і очисні роботи

ТО-1*

4

Зовнішній огляд автомобіля, діагно­стичні, регулюваль­ні і кріпильні роботи по системах жив­лення і електро­устаткування (крім робіт 3-го поста)

Діагностичні, регулювальні і кріпильні ро­боти по шинах, рульовому керуванню, ходовій частині і трансмісії

Діагностичні, регулювальні і кріпильні роботи по системах освітлення, сигналізації і гальмам

Змащу­вальні, заправні і очисні роботи

ТО-2

4

Зовнішній огляд автомобіля; діаг­ностичні, регулю­вальні і кріпильні роботи по системах живлення, пов’язані з пуском двигуна

Діагностичні, регулювальні і кріпильні ро­боти по агре­гатах, які по­требують ви­вішування коліс автомобілів

Роботи по агрегатах, які не потребують вивішування коліс автомобілів, а також роботи з обслугову­вання електроустат­кування і систем живлення (крім робіт 1-го поста)

Змащу­вальні, заправні і очисні роботи

Примітка. *З урахуванням суміщення з роботами Д-1.

Для розрахунку такту лінії при встановленому числі постів середнє число робочих Рср на посту може бути призначено згідно рекомендаціям, наведеним в розділі «Розрахунок кількості постів ТО і ПР». Крім того, при розрахунку tл число Рср може бути призначено не тільки цілим, але і дробовим числом при умові, що добуток ХлРср буде виражено цілим числом чи дуже близькою до нього величиною. Наприклад, при Рср=2,5 і Хл=4, ХлРср=10 або Рср=2,3 і Хл=3, ХлРср=6,9@7.

Це пояснюється тим, що робочі на лінії обслуговування можуть бути розподілені по постам в кількості, відмінній від середнього і фактично рівному цілому числу, і відповідно об’єму робіт, що виконуються на кожному посту. Але при цьому повинна зберігатися умова рівності такту кожного поста такту лінії. Наприклад, для лінії, яка складається з трьох постів,

    ,        (5.10)

де T1, T2, T3 – об’єми робіт, які виконуються на відповідних постах, люд.-год.;
     Р1, Р2, Р3 – число робочих на постах.
При використанні конвеєру час переміщення автомобіля з поста на пост

    ,        (5.11)

де La – габаритна довжина автомобіля (автопоїзда), м;
     а – відстань між автомобілями, які стоять на двох послідовних постах, м;
     vк – швидкість пересування автомобіля конвеєром, м/хв.

Значення vк приймають по технічній характеристиці для вибраного типу конвеєра. Для виготовляємих ланцюгових поздовжніх конвеєрів vк=(10…15) м/хв. Відстань а в відповідності з Будівельними нормами і правилами для підприємств по обслуговуванню автомобілів (СНиП ІІ-93–74) повинно бути не менше 1,2 м для автомобілів І категорії, 1,5м – ІІ і ІІІ категорій і 2,0 м – ІV категорії.

Число ліній обслуговування

    ,        (5.12)

де – час, який необхідно на ТО всіх автомобілів, хв.;
     – фонд часу одної лінії обслуговування, хв.

Так як, то число ліній обслуговування

    ,        (5.13)

де R – ритм виробництва, тобто час який в середньому потрібно на випуск автомобіля з даного виду ТО.

Число ліній обслуговування може бути визначено також із можливої пропускної здатності Nл одної лінії:

    ;    ,        (5.14)

При розрахунку числа ліній необхідно підбирати значення Рл так, щоб співвідношенняtл/R було виражено цілим числом або близьким до нього, але не перевищуючим цілого числа ліній, так як в противному випадку лінія буде перевантаженою. Допустиме відхилення може бути прийняте не більше 0,08 в перерахунку на одну лінію. Якщо при розрахунку число ліній не задовольняє вказані умови, то слід виконати перерахунок такту ліній, змінивши значення Рл.

Розрахунок потокових ліній неперервної дії

Такі лінії використовують для виконання прибирально-мийних робіт ЩО з використанням механізованих установок для миття і сушки (обдування) автомобілів.

При повній механізації робіт по миттю і сушки автомобілів і відсутності прибиральних операцій, які виконуються на інших постах вручну, число постів лінії відповідає числу механізованих установок (для миття автомобілів, дисків коліс, сушки). Робітники на лінії при цьому можуть бути відсутніми за виключенням оператора для керування установками. Для забезпечення максимальної продуктивності лінії пропускна здатність окремих постових установок повинна бути рівною пропускній здатності основної установки для миття автомобілів. В цьому випадку такт лінії tЩОл і необхідна швидкість конвеєра vк визначаються з виразу:

    ;    ,        (5.15)

де Nу – продуктивність механізованої миючої установки автомобілів на лінії (для вантажних автомобілів 15-20, легкових 30-40 і автобусів 30-50 авт./год.);
     а – габаритна довжина автомобіля (автопоїзда), м;
     La – відстань між автомобілями на постах лінії, м.

Якщо на лінії обслуговування передбачається механізація тільки мийних робіт, а інші виконуються вручну, то такт лінії (в хвилинах) розраховується з урахуванням швидкості переміщення автомобілів (2-3 м/хв.), яка забезпечує можливість виконання робіт вручну в процесі руху автомобіля. В цьому випадку такт лінії

    ,        (5.15)

Пропускна здатність (авт./год.) лінії ЩО

    ,        (5.16)

Число постів на лінії ЩО слід призначати з умови їх спеціалізації по видам робіт, наприклад, прибирання, миття, обтирка (обсушка) і т. ін.

Число робочих РЩО, зайнятих на постах ручної обробки зони ЩО, визначається так:

    ,        (5.17)

де mЩО – число ліній ЩО;
     ТЩО – трудомісткість робіт ЩО, які виконуються вручну, люд.-год..

Розподіл робочих по постам ручної обробки виконується виходячи з трудомісткості робіт на даному посту і такту лінії.

Слід мати на увазі, що механізація робіт тільки на одному посту лінії обслуговування визиває значне зменшення її такту і, як наслідок, збільшення РЩО на постах ручної обробки. В результаті механізація робіт тільки на одному пості не дає скорочення робочих, тому необхідно по можливості використовувати механізацію робіт на всіх постах лінії.

Для потоку неперервної дії число ліній

    ,        (5.18)

Порядок виконання
1. На основі завдання, виданого викладачем, розрахувати кількості постів поточного ремонту, загального та поглибленого діагностування, зварювально-жерстяницьких, деревообробних і малярних робіт за формулою 5.1.
2. Визначити метод розрахунку технічного обслуговування та розрахувати відповідно до формули 5.1, якщо це будуть одиничні універсальні пости чи у відповідності з метдикою розрахунку потокової лінії періодичної дії за формулами 5.7-5.14.
3. Розрахувати кількість постів ЩОд, ЩОт.
4. Розрахунок кількості постів контрольно-пропускного пункту
5. Зробити висновки і визначити загальну кількість постів, які планується проектувати.

Контрольні запитання

1. Як розраховують кількість постів ЩО, ТО та ПР АТП?

2. Як спеціалізують пости ПР за видами робіт?

3. Що таке лінія неперервної дії? Як вона розраховується?

4. Що таке лінія періодичної дії? Як вона розраховується?