ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1
Нормативи проектування виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств

Мета роботи: навчитись визначати нормативи проектування виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств та корегувати їх в залежності від конкретних умов експлуатації.

Теоретичні відомості

При проектуванні нових та реконструкції існуючих автотранспортних підприємств розрахункові нормативи періодичності ТО, пробігу до КР (ресурсу), трудомісткостей і простою в ТО і ПР, вказані в табл. 1.2 – 1.4, для існуючого парку рухомого складу слід приймати по діючих "Положеннях про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту".

Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту приведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту


Тип ДТЗ

Характеристика рухомого складу

Модель-представник

1

2

3

Автомобілі легкові

робочий об'єм двигуна, л

 

особливо малого класу

до 1,2 вкл.

ЗАЗ-1102

малого класу

понад 1,2 до 1,8

ВА3-2107

середнього класу

понад 1,8 до 3,5

Nissan X-Trail

Автобуси

довжина, м

 

особливо малого класу

до 5,0 вкл.

РАФ-2203-01

малого класу

понад 6,0 до 7,5

ПАЗ-3205

середнього класу

понад 8,0 до 10,0

ЛіАЗ-42021

великого класу

понад 10,5 до 12,0

Ікарус-260

особливо великого класу

понад 12,0

Ікарус-280

Автомобілі вантажні загального призначення

корисне навантаження, т

 

особливо малої вантажопідйомності

від 0,5 до 1,0

УАЗ-3303-01

малої вантажопідйомності

понад 1,0 до 3,0

ГАЗ-52-04

середньої вантажопідйомності

понад 3,0 до 5,0

ГАЗ-3307

великої вантажопідйомності

понад 5,0 до 6,0
понад 6,0 до 8,0

ЗІЛ-431410
КамАЗ-5320

особливо великої вантажопідйомності

понад 8,0 до 10,0
понад 10,0 до.16,0

КамАЗ-53212
КрАЗ-250-10

Продовження таблиці 1.1


автомобілі-самоскиди кар'єрні

30,0
42,0

БелАЗ-7522
БелАЗ-7548

Причепи і напівпричепи

корисне навантаження, т

 

Причепи одновісні малої і середньої вантажопідйомності

до 5,0

СМ-В325

Продовження Причепи двовісні середньої і великої вантажопідйомності

до 8,0

ГКБ-8350

Причепи одновісні великої вантажопідйомності

до 12,0

КАЗ-9368

Напівпричепи двовісні особливо великої вантажопідйомності

14,0

Мод. 9370

Напівпричепи багатовісні особливо великої вантажопідйомності

понад 20,0

МАЗ-9398

Причепи і напівпричепи важковози

понад 22,0

ЧМЗАШ

Відповідно до "Положення про технічне обслуговування і ремонт ДТЗ АТ" в процесі експлуатації до рухомого складу застосовуються наступні види технічних впливів:
        підготовка до продажу;
        технічне обслуговування в період обкатки;
        щоденне технічне обслуговування (ЩО);
        перше технічне обслуговування (ТО-1);
        друге технічне обслуговування (ТО-2);
        сезонне технічне обслуговування (СО);
        поточний ремонт (ПР);
        капітальний ремонт агрегатів і вузлів (КР);
        технічне обслуговування підчас консервації ДТЗ;
        технічне обслуговування та ремонт ДТЗ на лінії.

Щоденне технічне обслуговування (ЩО) підрозділяється на ЩОд, виконуване щодоби і ЩОт, виконуване перед ТО-1, ТО-2 і ПР, пов'язаним із заміною агрегатів.

Сезонне технічне обслуговування (СО) рухомого складу, пов'язане з його підготовкою до експлуатації в зимовий і літній період і проводиться 2 рази на рік, поєднується з проведенням чергового технічного обслуговування – ТО-2 і ТО-1 і як окрема технічна дія при розрахунку не приймається.

Капітальний ремонт агрегатів і вузлів вантажних і легкових автомобілів, а також капітальний ремонт автобусів на базі готових агрегатів в автотранспортних підприємствах, що розглядаються в даних нормах, не проводиться, його виконання слід передбачати по кооперації зі спеціалізованими авторемонтними підприємствами.

Нормативи періодичності ТО рухомого складу для I-ї категорії умов експлуатації слід приймати не менше за величини, приведені в табл. 1.2. Ресурс пробігу рухомого складу – не менше за величини, приведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.2 – Нормативи періодичності ТО рухомого складу


Тип рухомого склад

Нормативи періодичності технічного обслуговування не менше, км

ЩО

ТО-1

ТО-2

Автомобілі легкові

Один раз на робочу добу, незалежно від  числа робочих змін 

5000

20000

Автобуси

5000

20000

Автомобілі вантажні, автобуси на базі вантажних автомобілів або з використанням їх основних агрегатів

4000

16000

Автомобілі-самоскиди кар'єрні

2000

10000

Причепи і напівпричепи

4000

16000

Причепи і напівпричепи важковози

3000

12000

Таблиця 1.3 – Ресурс рухомого складу (пробіг до КР)


Тип рухомого складу

Ресурс (пробіг до
КРХ), не менше, тис. км

1

2

Автомобілі легкові

особливо малого класу

125

малого класу

150

середнього класу

400

Автобуси

особливо малого класу

350Х

малого класу

400Х

Середнього класу

500Х

великого класу.

500Х

особливо великого класу

400Х

Автомобілі вантажні загального призначення

особливо малої вантажопідйомності

150

малої вантажопідйомності

175

середньої вантажопідйомності

300

великої вантажопідйомності

 

понад 5,0 до 6,0 т

450

понад 6,0 до 8,0 т

300

особливо великої вантажопідйомності

 

понад 8,0 до 10,0 т

300

 

 

Продовження таблиці 1.3


1

2

понад 10,0 до 16,0 т

300

Автомобілі самоскиди кар'єрні

200

Причепи і напівпричепи

Причепи одновісні малої і середньої вантажопідйомності

120

Причепи двовісні середньої і великої вантажопідйомності

250

Напівпричепи одновісні і двовісні великої вантажопідйомності

300

Напівпричепи багатовісні особливо великої вантажопідйомності

320

Причепи і напівпричепи-важковози

250

Трудомісткості ТО і ПР рухомого складу слід приймати не більш величин, приведених в табл. 1.4

Таблиця 1.4 – Трудомісткості ТО і ПР рухомого складу


Тип ДТЗ

Нормативи трудомісткості

Разова, люд.-год.

Питома, люд.-год. на 1000 км пробігу

ЩОд

ТО-1

ТО-2

ПР

1

2

3

4

5

Автомобілі легкові

особливо малого класу

0,15

1,9

7,5

1,5

малого класу

0,2

2,6

10,5

1,8

середнього класу

0 25

3,4

13,5

2,1

Автобуси

особливо малого класу

0,25

4,5

18,0

2,8

малого класу

0,3

6,0

24,0

3,0

середнього класу

0,4

7,5

30,0

3,3

великого класу

0,5

9,0

36,0

4,2

особливо великого класу

0,8

18,0

72,0

6,2

Автомобілі вантажні загального призначення

особливо малої вантажопідйомності

0,2

1,8

7,2

1,55

малої вантажопідйомності

0,3

3,0

12,0

2,0

середньої вантажопідйомності

0,3

3,6

14,4

3,0

великої вантажопідйомності

 

 

 

 

понад 5,0 до 6,0 т

0,3

3,6

14,4

3,4

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.4


1

2

3

4

5

понад 6,0 до 8,0 т

0,35

5,7

21,6

5,0

особливо великої вантажопідйомності

 

 

 

 

понад 8,0  до 10,0 т

0,4

7,5

24,0

5,5

понад 10,0 до 16,0 т

0,5

7,8

31,2

6,1

Автомобілі-самоскиди кар'єрні

30,0 т

0,8

20,5

80,0

16,0

42,0 т

1,0

22,5

90,0

24,0

Автомобілі газобалонні

Газова система живлення автомобілів, що працюють на скрапленому нафтовому газі

0,08

0,3

1,0

0,45

Газова система живлення автомобілів, що працюють на стисненому природному газі

0,1

0,9

2,4

0,85

Причепи, напівпричепи

Причепи одновісні малої і середньої вантажопідйомності

0,05

0,90

3,6

0,35

Причепи двовісні середньої і великої вантажопідйомності

0,1

2,1

8,4

1,15

Причепи одновісні великої вантажопідйомності

0,15

2,1

8,4

1,15

Причепи двовісні особливо великій вантажопідйомності

0,15

2,2

8,8

1,25

Причепи багатовісні особливо великої вантажопідйомності

0,15

3,0

12,0

1,7

Причепи і напівпричепи-важковози

0,2

4,4

17,6

2,4

Примітки:

1. трудомісткості ЩОт слід приймати рівними 50% від трудомісткості ЩОд.

2. Трудомісткості ЩОд передбачають виконання прибирально-мийних робіт з використанням комплексної механізації. При кількості технологічно сумісних автомобілів в підприємстві менше 50 допускається проведення мийних робіт ручним методом, при цьому нормативи трудомісткості, приведені в таблиці, слід приймати з коефіцієнтом 1,3…1,5.

3. Нормативи для кар'єрних автомобілів-самоскидів залежно від категорій умов експлуатації, модифікації і умов роботи корегуванню не підлягають.

4. Результуючі коефіцієнти коректування періодичності ТО і ресурсу не повинні бути менше 0,5.

Зазначені нормативи встановлено для першої категорії умов експлуатації, базових моделей автомобілів, помірного кліматичного району; автотранспортних підприємств, на яких здійснюються ТО й ремонт 200-300 од. рухомого складу, що складають три технологічно сумісні групи, закритого способу зберігання, оснащення АТП засобами механізації відповідає табелю технологічного обладнання. Якщо автомобілі працюють в умовах, що відрізняються від зазначених, нормативи коригують, враховуючи конкретні умови експлуатації та особливості АТП, яке проектують. Для цього користуються коефіцієнтами, які враховують наступні фактори:
        К1 – категорії умов експлуатації рухомого складу;
        К2 – модифікації рухомого складу і організації його роботи;
        К3 – природно-кліматичні умови експлуатації рухомого складу;
        К4 – кількість одиниць технологічно сумісного рухомого складу;
        К5 – способу зберігання рухомого складу;

З метою проектування коректування нормативів залежно від пробігу рухомого складу з початку експлуатації не проводиться.

Результуючий коефіцієнт коректування нормативів визначається як добуток окремих коефіцієнтів для наступних показників.

Визначаємо загальний пробіг до капітального ремонту:

    ,        (1.1)

де Lкн – норма пробігу автомобіля до капітального ремонту.

Визначаємо періодичність ТО-1 і ТО-2:

    ,        (1.2)

де LТОн - нормативний пробіг до ТО-1 або ТО-2.

Визначаємо трудомісткість ЩО, ТО-1, ТО-2:

    ,        (1.3)

де tн - норматив трудомісткості для визначеного виду ТО, люд.-год.
Визначимо трудомісткість ПР:

    ,        (1.4)

де tПРн – норматив трудомісткості ПР, люд-год/1000 км.

Числові значення коефіцієнтів К1 корегування нормативів залежно від категорії умов експлуатації рухомого складу (Додаток А), яка визначається з урахуванням умов руху, типів дорожнього покриття та рельєфу місцевості, приведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Коефіцієнти корегування нормативів залежно від категорії умов експлуатації (К1)


Категорія умов експлуатації

Коефіцієнти корегування, К1

періодичності ТО

питомої трудомісткості ПР

ресурсу

І

1,0

1,0

1,0

II

0,9

1,1

0,9

III

0,8

1,2

0,8

IV

0,7

1,4

0,7

V

0,6

1,5

0,6

Примітка: відкориговані значення ресурсу і періодичності ТО слід округляти до цілих десятків кілометрів з урахуванням кратності між собою і кратності середньодобовому пробігу.

Числові значення коефіцієнтів К2 корегування нормативів залежно від модифікації рухомого складу і організації його роботи приведені в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Коефіцієнти корегування нормативів залежно від модифікації рухомого складу (К2)


Модифікація рухомого складу і організація його роботи

Коефіцієнт коректування, К2

трудомісткості ЩО, ТО-1,
ТО-2 і ПР

тривалості простою в ТО і ПР

ресурсу

Автомобілі, автобуси базової комплектації

1

1

1

Автомобілі і автобуси підвищеної прохідності

1,25

1,1

1,0

Автомобілі-фургони (пікапи)

1,2

1,1

1,0

Автомобілі-рефрижератори

1,3

1,2

1,0

Автомобілі-цистерни

1,2

1,1

1,0

Автомобілі-паливозаправники

1,4

1,2

1,0

Автомобілі-самоскиди

1,15

1,1

0,85

Сідельні тягачі

1,1

1,0

0,95

Автомобілі спеціальні

1,4

1,2

0,9

Автомобілі санітарні

1,1

1,0

1,0

Автомобілі, що працюють з причепами

1,15

1,1

0,9

Причепи і напівпричепи спеціальні

1,6

-

1,0

Трудомісткості ЩО не підлягають корегуванню коефіцієнтом К4.

Чисельно значення коефіцієнтів К3 корегування нормативів залежно від кліматичних умові експлуатації рухомого складу приведені в табл. 1.7.


Таблиця 1.7 – Коефіцієнти корегування нормативів залежно від кліматичних умові експлуатації (К3)


Кліматичний район по
ГОСТ 16350-80

Коефіцієнт коректування, К3

періодич­ності ТО

трудоміст­кості ПР

ресурсу

Помірний

1,0

1,0

1,0

Помірно-теплий, помірно-теплий вологий, теплий вологий

1,0

0,9

1,1

Жаркий сухий, дуже жаркий сухий

0,9

1,1

0,9

Помірно холодний

0,9

1,1

0,9

Холодний

0,9

1,2

0,8

Дуже холодний

0,8

1,3

0,7

Примітка: Корегування періодичності, трудомісткості ПР і ресурсу рухомого складу в районах з високою агресивністю навколишнього середовища з метою проектування не проводиться.

Числові значення коефіцієнтів К4 корегування нормативів трудомісткості ТО і ПР залежно від кількості одиниць технологічно сумісного рухомого складу приведені в табл. 1.8.

Таблиця 1.8 – Коефіцієнти корегування нормативів трудомісткості ТО і ПР залежно від кількості одиниць технологічно сумісного рухомого складу (К4)


Кількість одиниць технологічно сумісного рухомого складу

Коефіцієнти корегування трудомісткості ТО і ПР

Кількість одиниць технологічно сумісного рухомого складу

Коефіцієнти корегування трудомісткості ТО і ПР

до 25 включно

1,55

понад 200 до 300

1,0

понад 25 до 50

1,35

    "     300  "  400

0,9

    "     50  "  100

1,19

    "     400  "  500

0,89

    "   100  "  150

1,1

    "     500  "  600

0,86

    "   150  "  200

1,05

    "     600  "  700

0,84

    "   700  "  800

0,81

    "   1600  "  2000

0,68

    "   800  "  1000

0,77

    "   2000  "  3000

0,65

    " 1000  "  1300

0,73

    "   3000  "  5000

0,63

    " 1300  "  1600

0,70

понад 5000

0,60

Примітка: Перелік груп технологічно сумісного рухомого складу для ТО і ПР наведено в додатку Б.

Залежно від способів зберігання рухомого складу трудомісткості ПР слід коректувати за допомогою коефіцієнта К5:
        – при відкритому зберіганні  – 1,0;
        – при закритому зберіганні  – 0,9.

Для зручності складання графіка ТО та ПР, а також подальших розрахунків пробіг між окремими видами ТО, КР та середнім добовим пробігом необхідно скоригувати.

Згідно нормативам періодичності ТО мають бути кратні між собою, а ресурсний пробіг кратний періодичності ТО. При кориктуванні ця кратність може бути порушена. Тому в наступних розрахунках пробігів між окремими видами ТО і ресурсним пробігом необхідно скоригувати між собою і зі середньодобовим пробігом. Допустиме відхилення від нормативної періодичності ТО складає ± 10% [11].

Визначимо кратність ТО-1:

    ,        (1.5)

де - середньодобовий пробіг, км.

Уточнимо пробіг до ТО-1:

    ,        (1.6)

Визначимо кратність ТО-2:

    ,        (1.7)

Уточнимо пробіг до ТО-2:

    ,        (1.8)

Визначимо кратність КР:

    ,        (1.9)

Уточнимо пробіг до КР:

    ,        (1.10)

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства (Додаток В) визначити нормативи проектування ВТБ АТП для еталонних умов експлуатації.

2. Визначити фактичні умови експлуатації та у відповідності до них виконати корегування нормативів.

3. Виконати коригування пробігів до ТО-1, ТО-2, КР за кратністю

Приклад розрахунку.

Враховуючи дані, наведені в завданні, визначаємо перелік необхідних нормативів і проводимо їх коригування за допомогою коефіцієнтів коригування. Тип рухомого складу наведений в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 – Тип рухомого складу


Автомобілі

Кількість автомобілів

Сер.доб. пробіг,км.

Вантажопідйомність,т

ГАЗ-33081

85

185

2.5

УРАЛ-64-64+СЗАП-93282/021

75

200

16+23

Розглянемо умови в яких працює підприємство:
        - кількість робочих днів на рік: 305 днів;
        - тип дорожнього покриття: Д3 – бітумо-мінеральні суміші;
        - тип рельєфу місцевості: Р2 – рівнинний;
        - кліматичний район: помірно-холодний;
        - умови руху – за межею приміської зони;
        - категорія умов експлуатації – ІІ, відповідно до рекомендацій [2, с.16].

Відповідно до типу рельєфу місцевості (Р2), типу дорожнього покриття (Д3), і до умов руху за межами міста, категорія умов експлуатації буде ІІ.

Періодичність ТО-1, ТО-2, КР зведено в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 – Нормативна періодичність ТО-1, ТО-2, КР


№ п/п

Періодичність

Нормативні
показники

ГАЗ-33081

УРАЛ-64-64+СЗАП-93282/021

1

Капітальний ремонт

, тис. км

175

300

2

Технічне обслуговування (ТО-1)

, км

4000

4000

3

Технічне обслуговування (ТО-2)

, км

16000

16000

         Коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 що характеризують коректування нормативів в залежності від умов експлуатації, коректування залежності пробігу від впливу оточуючого середовища і коректування трудомісткості відповідно занесемо до таблиці 1.11 попередньо визначивши їх з довідкових таблиць.

Визначаємо загальний пробіг до капітального ремонту за формулою (1.1):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

    (км).

б) для автомобілів УРАЛ-64-64+СЗАП-93282/021:

    (км).

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    (км).

Таблиця 1.11 – Коефіцієнт корегування нормативів


Автомобіль

Нормований параметр

К1

К2

К3

К4

К5

ГАЗ-33081

Lкр

175000

0,9

1

0,9

-

-

Lто-1

4000

0,9

-

0,9

-

-

Lто-2

16000

0,9

-

0,9

-

-

tто-1

3

-

1,25

-

1,19

-

tто-2

12

-

1,25

-

1,19

-

tщо.д

0,3

-

1,25

-

-

-

tщо.т

0,15

-

1,25

-

-

-

t пр

2

1,1

1,25

1,1

1,19

1

УРАЛ-64-64

Lкр

300000

0,9

0,95

0,9

-

-

Lто-1

4000

0,9

-

0,9

-

-

Lто-2

16000

0,9

-

0,9

-

-

tто-1

7,8

-

1,1

-

1,19

-

tто-2

31,2

-

1,1

-

1,19

-

tщо.д

0,5

-

1,1

-

-

-

tщо.т

0,25

-

1,1

-

-

-

t пр

6,1

1,1

1,1

1,1

1,19

1

СЗАП-93282/021

Lкр

250000

0,9

1

0,9

-

-

Lто-1

3000

0,9

-

0,9

-

-

Lто-2

12000

0,9

-

0,9

-

-

tто-1

4,4

-

1,6

-

1,19

-

tто-2

17,6

-

1,6

-

1,19

-

tщо.д

0,2

-

1,6

-

-

-

tщо.т

0,1

-

1,6

-

-

-

t пр

2,4

1,1

1,6

1,1

1,19

1

            
Визначаємо періодичність ТО-1 і ТО-2 за формулою (1.2):
а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    (км);

    (км).


б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    (км);

    (км).

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    (км);

    (км).

        Дані показники будуть однаковими для заданих марок автомобілів, так як коефіцієнти і нормовані значення пробігів – однакові.

Визначаємо трудомісткість ЩО, ТО-1, ТО-2 за формулою (1.3).

Щоденне технічне обслуговування (ЩО) поділяється на ЩОд, виконуване щодоби і ЩОт, виконуване перед ТО-1, ТО-2 і ПР, пов’язаним із заміною агрегатів.

а) для автомобілів  ГАЗ- 33081:

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.).

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.).

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.);

    (люд.-год.).


Визначимо трудомісткість ПР за формулою (1.4):       

а) для автомобілів  ГАЗ- 33081:

    (люд.-год./1000км).

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    (люд.-год./1000км).

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    (люд.-год./1000км).
Результати розрахунків зведемо до таблиці 1.11.

Таблиця 1.11 – Кориговані нормативи проектування АТП


Автомобіль

Нормований параметр

Коригований параметр

ГАЗ-33081

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

175000

141750

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

4000

3240

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

16000

12960

tто-1 - трудомісткість ТО-1, люд.-год.

3

4,46

tто-2 - трудомісткість ТО-2, люд.-год.

12

17,85

tщо.д - трудомісткість ЩОд, люд.-год.

0,3

0,34

tщо.т - трудомісткість ЩОт, люд.-год.

0,15

0,19

t пр - трудомісткість ПР, люд.-год./1000км

2

3,6

УРАЛ-64-64

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

300000

230850

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

4000

3240

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

16000

12960

tто-1 - трудомісткість ТО-1, люд.-год.

7,8

10,21

tто-2 - трудомісткість ТО-2, люд.-год.

31,2

40,84

tщо.д - трудомісткість ЩОд, люд.-год.

0,5

0,55

tщо.т - трудомісткість ЩОт, люд.-год.

0,25

0,275

t пр - трудомісткість ПР, люд.-год./1000км

6,1

9,66

СЗАП-93282/021

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

250000

202500

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

3000

2430

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

12000

9720

tто-1 - трудомісткість ТО-1, люд.-год.

4,4

8,38

tто-2 - трудомісткість ТО-2, люд.-год.

17,6

33,51

tщо.д - трудомісткість ЩОд, люд.-год.

0,2

0,32

tщо.т - трудомісткість ЩОт, люд.-год.

0,1

0,16

t пр - трудомісткість ПР, люд.-год./1000км

2,4

5,53

Визначимо кратність ТО-1 за формулою (1.5):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

Уточнимо пробіг до ТО-1 за формулою (1.6):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

Визначимо кратність ТО-2 за формулою (1.7):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

Уточнимо пробіг до ТО-2 за формулою (1.8):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

Визначимо кратність КР за формулою (1.9):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

Уточнимо пробіг до КР за формулою (1.10):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

    

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

    

В таблиці 1.12 наведені обраховані кориговані значення Lкр, LТО-1, LТО-2 обох груп автомобілів.

Таблиця 1.12 Кориговані значення для автомобілів


Автомобілі

Значення

ГАЗ-33081

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

146520

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

3330

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

13320

УРАЛ-64-64

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

230400

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

3200

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

12800

СЗАП-93282/021

Lкр - пробіг до капітального ремонту, км

211200

Lто-1 - періодичність ТО-1, км

2400

Lто-2 - періодичність ТО-2, км

9600

Контрольні запитання

1. Які є види технічних впливів з ТО та ремонту рухомого складу?
2. Які є нормативи проектування автотранспортних підприємств?
3. Які умови експлуатації називають еталонними?
4. Як корегуються нормативи проектування автотранспортних підприємств?