ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9
Технологічний розрахунок заправочних станцій

Мета роботи: вивчити методику розрахунку заправочних станцій та навчитися розраховувати необхідну кількість паливороздаточних колонок і заправочних постів

Теоретичні відомості

Основою проектування автотранспортних підприємств є технологічний розрахунок, який визначає виробничу програму підприємства, його технологічне обладнання, склад і розміри приміщень.

Вихідними даними для технологічного розрахунку заправочних станцій є добова кількість заправок у годину “пік” та їх середнє дозування.

При розрахунку заправочних станцій приймають: круглорічну або
цілодобову роботу, роботу при двох змінах і нічному чергуванні. Середня
величина заправки паливом одного автомобіля складає 50 л. Дозаправка маслом –2 л. Термін зберігання запасу палива та масел дорівнює п'яти дням. Ємність резервуарів для палива – 25 м3 і для масла – 5 м3 . Кількість сортів палива може бути рівним трьом або чотирьом. Коефіцієнт нерівномірності відвідування заправочної станції дорівнює 2. Середня тривалість заправок (включає підготовчий і заключний час): паливом –4 люд.-хв.; маслом – 3 люд.-хв.; водою – 2 люд.-хв.; повітрям – 3 люд.-хв. Пропускна спроможність колонки в 1годину по паливу складає 15 автомобілів.

Всі автомобілі, які прибувають на заправочну станцію, заправляють паливом, 30% з них заправляють маслом, 10%- водою й повітрям.

При визначенні необхідної кількості паливороздаточних колонок і заправочних постів необхідно враховувати можливість одночасного обслуговування однією колонкою двох заправочних постів, якщо вони розташовані праворуч і ліворуч від колонки. Це пояснюється тим, що при заправці автомобіля паливом час, який витрачається на наповнювання баку (операційний час), складає від 30 до 50% загального часу заправки. Решта часу витрачається на підготовку автомобіля до заправки і на підготовку його до руху від колонки (підготовчий та заключний час).

Тому, поки автомобіль, який стоїть праворуч, заправляється, автомобіль, який стоїть ліворуч, підготовляють до заправки. А коли його заправляють, автомобіль, який стоїть праворуч готують до від'їзду і т.ін. Організація двохсторонньої заправки збільшує пропускну спроможність колонки в 1,5…2,0 рази. В цьому випадку одна колонка може обслуговувати за одну годину не 15, а 20…25 автомобілів.

Технологічний розрахунок автозаправочних станцій

Розрахунок добової кількості заправок палива визначається за формулою:

    ,        (9.1)

де Фк – добовий фонд робочого часу колонки, год (згідно завдання –
табл. 9.1);

n – кількість робочих змін (табл. 9.1);

m – кількість сортів палива (табл. 9.1);

Tз – середня тривалість заправки (паливом – 4 хв.; маслом – 3 хв.).

Розрахункову кількість паливороздаточних колонок визначають за формулою:

    ,        (9.2)

де Нз – добова кількість заправок паливом;

Фк – добовий фонд робочого часу колонки, год (згідно завдання –
табл. 9.1);

Ук – пропускна спроможність колонки, автомобілів за одну годину (по паливу –15 автомобілів; по маслу – 20 автомобілів);

φ – коефіцієнт нерівномірності використання колонки, рівний 2,0.

Кількість колонок, яка приймається для практичного використання, з
урахуванням кількості сортів палива та резерву на випадок ремонту колонки:

Kз.п. = kз + 0,3 · kз        (9.3)

Аналогічним порядком визначають розрахункову кількість масло роздавальних колонок:

    ,        (9.4)

При двох сортах масла фактична кількість масло роздавальних колонок збільшується вдвічі. Причому половину з них установлюють на острівцях, а половину – в приміщенні. Зимою масло видають тільки з приміщення.

Кількість заправочних постів визначають кількістю паливороздаточних колонок.

При односторонньому використанні на кожну колонку приймають один пост.

При двохсторонньому – два поста.

Розрахунковий запас палива (мастила) в літрах дорівнює:

ЗТ(М) = Нз · вп · Дз.        (9.5)

де вп – величина однієї заправки (паливом – 50 л, мастилом – 2 л);
Дз – термін запасу паливом (мастилом) (табл. 9.1).

Визначають кількість резервуарів для зберігання палива:

    ,        (9.6)

де Мn – ємність резервуара для палива (25 м3) 1м3 = 1000 л.

Кількість резервуарів для зберігання масел складає:

    ,        (9.7)

тут ММ – ємність резервуара для масла (5 м3).

Персонал станції складається в основному із заправників – приблизно по одному чоловіку на дві паливно роздавальні колонки в зміну:

    ,        (9.8)

При дистанційному управлінні колонками кількість заправників зменшується не менше, чим удвічі. В нічний час чергують 1÷2 чоловіки в залежності від величини станції.

Вихідні дані

Таблиця 3.1 – Вихідні дані


Ва-ріант

Добовий фонд
робочого часу колонки, Фк, год.

Кількість змін, n

Кількість
сортів палива, m

Термін запасу
палива, Дз, дні

1

2

3

4

5

1

24

2

2

4

2

22

3

3

5

3

21

2

3

4

4

9

1

4

5

5

8

1

2

4

6

8

1

3

5

7

7,5

1

3

4

8

7

1

4

5

Продовження таблиці 9.1


1

2

3

4

5

9

16

2

2

4

10

15

2

3

5

11

14

2

3

4

12

9

1

4

5

13

9

1

2

4

14

8

1

3

5

15

8

1

3

4

16

7

1

4

5

17

7

1

2

4

18

22

2

3

5

19

23

3

3

4

20

24

3

4

5

21

24

1

2

4

22

23

2

2

5

23

25

3

4

4

24

26

3

3

5

25

27

3

4

4

26

26

2

4

5

27

27

3

3

4

28

25

2

2

5

29

10

1

2

4

30

12

1

2

5

Порядок виконання

На основі завдання, виданого викладачем, розрахувати добову кількість заправок, кількість паливороздаточних та масло роздавальних колон, запас палива та масел, кількість резервуарів для зберігання палива і масел, кількість заправників.

Контрольні запитання

1. Від чого залежить розрахунок кількості паливороздаточних колонок?

2. Що потрібно враховувати при визначенні кількості паливороздаточних колонок і заправочних постів?

3. Як визначається кількість резервуарів для зберігання палива і масел?

4. В чому полягає двохстороння заправка і в чому її переваги?