СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Закон України „Про підприємства” – К.: Україна, 1991. – 31 с.
  2. Закон України „Про автомобільний транспорт”, № 2344-ІІІ, 5 квітня 2001 року.
  3. Біліченко В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних  підприємствах: навч.посібн. /   В. В. Біліченко, В. В. Варчук, О. В. Вдовиченко. – Вінниця: ВНТУ, 2006 – 117 с.
  4. Мескон М. Х. Основи менеджмента. М. Х. Мескон, М. Альберт,Ф. Хедоурі – М.: Дело, 1992. – 702 с.
  5. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М.: Транспорт, 1990. – 272с.
  6. Канарчук В. Е. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: У 3 кн.: Підручник / В. Е. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець – К.: Вища шк., Кн.2. Організація планування й управління.
  7. Классификатор шифров ремонтно-регулировочных операций.
  8. Классификатор неисправностей агрегатов и систем автомобилей.