Додаток А
Приклад заповнення титульного аркушу до контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут машинобудування і транспорту

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни:
«Виробничі системи на автомобільному транспорті»

 

 

 

Виконав: ст. гр. 1АТ-12 (з/ф)
Іванов І.І.
Перевірив: проф. Біліченко В.В.

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2013