Додаток А
Довідково-нормативні дані

Таблиця А.1 – Категоризації рухомого складу залежно від габаритних розмірів


Категорія автомобілів

Розміри автомобілів, м

довжина

ширина

І категорія

до 6,0

до 2,1

II категорія

понад 6,0 до 8,0

понад 2,1 до 2,5

III категорія

понад 8,0 до 12,0

понад 2,5 до 2,8

IV категорія

понад12,0

понад 2,8

Примітки:
1. Для автомобілів і автобусів з розмірами довжини і ширини, відмінними від розмірів, наведених в таблиці, категорія визначається за найбільшим розміром.
2. Категорія автопоїздів визначається за габаритними розмірами автомобілів-тягачів.
3. З’єднані автобуси відносяться до III категорії автомобілів.

Таблиця А.2 – Відстані між рухомим складом, елементами будівельних конструкцій будівель і споруд в приміщенні і на відкритих майданчиках


Номенклатура
відстаней

Позначення

Норми відстаней для рухомого складу, м

Ескіз

І категорії

II і III категорії

IV категорії

1

2

3

4

5

6

Пости ТО і ПР рухомого складу

Від торцевої сторони автомобіля до стіни

а

1,2

1,5

2,0

 

Внутрішній проїзд

 

Те ж, до стаціонарного технологічного обладнання

а

1,0

1,0

1,0

Від поздовжньої сторони автомобіля на постах для робіт без зняття шин, гальмівних барабанів і газових балонів

б

1,2

1,6

2,0

Те ж, із зняттям шин, гальмівних барабанів і газових балонів

б

1,5

1,8

2,5

Між поздовжніми сторонами автомобілів на постах, для робіт без зняття шин, гальмівних барабанів і газових балонів

в

1,6

2,0

2,5

Те ж, із зняттям шин, гальмівних барабанів, газових балонів

в

2,2

2,5

4,0

Між автомобілем і колоною

г

0,7

1,0

1,0

Продовження таблиці А.2


1

2

3

4

5

6

Від поздовжньої сторони автомобілі до технологічного і іншого устаткування

д

1,0

1,0

1,0

Між торцевими сторонами автомобілів

е

1,2

1,5

2,0

Від торцевої сторони автомобіля до зовнішніх воріт

ж

1,5

1,5

2,0

Автомобіле-місця зберігання і очікування ТО і ПР рухомого складу

Від задньої сторони автомобілів до стіни або воріт при прямокутному поставленні автомобілів

а

0,5

0,7

0,7


Внутрішній проїзд


Те ж, при косокутному поставленні автомобілів

а

0,5

0,7

0,7

Від поздовжньої сторони автомобіля до стіни

б

0,5

0,6

0,8

Між поздовжніми сторонами автомобілів

в

0,5

0,6

0,8

Від поздовжньої сторони автомобіля до колони або пілястра

г

0,3

0,4

0,5

Між автомобілями, що стоять один за одним

д

0,4

0,5

0,6

Від передньої сторони автомобіля до стіни або воріт при прямокутному поставленні автомобілів

е

0,7

0,7

0,7

Те ж, при косокутному поставленні автомобілів

е

0,5

0,7

0,7

Продовження таблиці А.2


1

2

3

4

5

6

Від передньої сторони автомобіля до пристрою підігріву автомобілів в зимовий час

ж

0,7

0,7

0,7

Примітки:
1. Норми відстаней, вказані в таблиці, для автомобіле-місць зберігання і очікування на відкритих майданчиках слід збільшувати для одиночних автомобілів на 0,1 м; для автопоїздів і з’єднаних автобусів – на 0,2 м.
2. Пости ТО і ПР і автомобіле-місця зберігання, вказані на ескізах 1, 3, 6 таблиці допускається розміщувати під кутом до осі внутрішнього проїзду.
3. Зберігання причепів і напівпричепів допускається відчепленими від автомобілів і видільних тягачів.
4. Для зберігання автомобілів, які належать громадянам, допускається збільшення відстаней між поздовжніми сторонами автомобілів до 0,6 - 0,7 м.

Таблиця А.3 – Габарити наближення рухомого складу один до одного і до елементів будівельних конструкцій будівель і устаткування при маневруванні рухомого складу


Найменування елементів
наближення

Мінімальні розміри наближення, м, залежно від категорії автомобілів

І категорія

II категорія

III категорія

IV категорія

1

2

3

4

5

Пости ТО і ПР рухомого складу

До автомобілів, конструкцій будівель і споруд, стаціонарного устаткування, розташованих з боку в'їзду

0,3

0,3

0,5

0,8

Те ж, розташованих з протилежної сторони в'їзду

0,8

0,8

1,0

1,0

Автомобіле-місця зберігання і очікування

До автомобілів, конструкцій будівель і споруд, стаціонарного устаткування, розташованих з боку в'їзду

0,2

0,3

0,4

0,4

Те ж, розташованих з протилежної сторони в'їзду

0,7

0,8

1,0

1,0

Ворота зовнішні

Перевищення найбільшої ширини рухомого складу при проїзді перпендикулярно до площини воріт

0,7

0,9

0,9

1,2

Те ж, при проїзді під кутом до площини воріт

1,0

1,3

1,5

2,0

Перевищення найбільшої висоти рухомого складу

0,2

0,2

0,2

0,2

Проїжджа частина одноколійної рампи

 

 

 

 

Перевищення найбільшої ширини рухомого складу для прямолінійної рампи

0,8

1,2

1,2

-

Продовження таблиці А.3


1

2

3

4

5

Те ж, для криволінійної рампи

1,0

1,5

1,5

-

Перевищення найменшого зовнішнього габаритного радіуса кривої повороту автомобіля

1,0

1,0

1,0

-

Кабіни автомобільного ліфта

 

 

 

 

Перевищення габаритів рухомого складу:

 

 

 

 

ширини

0,6

0,6

0,6

-

довжини

0,8

0,8

0,8

-

висоти

0,2

0,2

0,2

-

Таблиця А.4 – Норми розміщень технологічного устаткування


Номенклатура
відстаней

Позначення

Норми відстані залежно від габаритів устаткування не менше, м

Ескіз

до 0,8×1,0

від 0,8×1,0 до 1,5×3,0

понад 1,5×3,0

1

2

3

4

5

6

Слюсарне устаткування

Між бічними сторонами устаткування

а

0,5

0,8

1,2

Між тильними сторонами устаткування

б

0,5

0,7

1,0

Між устаткуванням при розташуванні:

 

 

 

 

  • одного робочого місця

в

1,2

1,7

-

  • двох робочих місць

г

2,0

2,5

-

Продовження таблиці А.7


1

2

3

4

5

6

Між устаткуванням і стіною або колоною  

д

0,5

0,6

0,8

е

1,2

1,2

1,5

ж

1,0

1,0

1,2

Верстатне устаткування

Між бічними сторонами верстатів

а

0,7

0,9

1,2

Між тильними сторонами верстатів

б

-

0,8

1,0

Продовження табл. А.4


1

2

3

4

5

6

 

Між верстатами при розташуванні:

 

 

 

 

 
  • одного робочого місця

в

1,3

1,5

1,8

 
  • двох робочих місць

г

2,0

2,5

2,3

 

Між верстатами при обслуговуванні двох верстатів одним робітником

и

1,3

1,5

1,8

 

Між верстатами і стіною або колоною 

д

0,7

0,8

0,9

 

е, ж

1,3

1,5

1,8

 

Ковальське устаткування

 

Між бічними сторонами

а

1,0

 

Між молотом і нагрі­вальною піччю

 

Між молотом, нагрі­вальною піччю і іншим устаткуванням

б

2,5

 

Між молотом і стіною, колоною

д

0,4

 

е

3,0

 

 

Деревообробні верстати

 

Між бічною стороною верстата і місцями складування

а

0,7

 

Між передньою стороною верстата і місцями складування

б

0,5

 

Між тильною стороною верстата і стіною, колоною

д

1,0

 

Між передньою стороною верстата і стіною, колоною

ж

1,8

 

Устаткування фарбувальне і сушильне

 

Між торцевими сторонами фарбувальної і сушильної камер

а

1,5

 

 

Між бічними сторонами фарбувальних камер (між гідрофільтрами)

б

1,2

 

Продовження табл. А.4


1

2

3

4

5

6

 

 

Між бічними сторонами сушильних і фарбувальних камер (з протилежної сторони гідрофільтрів)

в

1,0

 

Між бічною стороною сушильної камери, фарбувальної камери (з протилежної сторони гідрофільтра) і стіною, колоною  

г

1,0

 

д

0,8

 

Між бічною стороною фарбувальної камери (з боку гідрофільтра) і стіною, колоною

е

1,2

 

Між торцевою (глухою) стороною сушильної, фарбувальної камери і стіною, колоною

ж

0,8

 

Між торцевою (проїзною) стороною сушильної, фарбувальної камери і воротами

и

1,5

 

Примітки:

1. Розміщення технологічного обладнання, окрім норм, наведених в таблиці, повинно враховувати влаштування транспортних проїздів для доставки до робочих місць агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів. Ширина проїздів повинна бути не менше:
2200 мм – при вантажопідйомності транспортного засобу до 0,5 т і розміру вантажу, тари до 880 мм,
2700 мм – те ж до 1,0 т і 1200 мм, відповідно,
3600 мм – те ж до 3,2 т і 1600 мм, відповідно.

2. Розміщення складського устаткування повинно враховувати спосіб зберігання на майданчиках, в стелажах, штабелях, піддонах, тарі і т. ін., засоби механізації підйомно-транспортних робіт (крани, штабелер, ручні і механізовані візки, авто- і електронавантажувачі тощо), габаритні розміри збережуваних і транспортованих агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів.

Мінімальна ширина проходу між стелажами складає 1,0 м.

Ширина проїзду між стелажним устаткуванням повинна призначатися залежно від технічної характеристики вживаних засобів механізації, їх габаритних розмірів, радіуса повороту, а також з урахуванням габаритів виробів, що транспортуються.