Додаток Ж
Зразок індивідуального завдання на курсовий проект