ЗМІСТ

ВСТУП

 

6. Функції та найпростіші графіки

6.1. Область визначення і множина значень функції

6.2. Основні способи задання функції

6.3. Парні і непарні функції, періодичність функції

6.4. Монотонність функції

6.5. Проміжки знакосталості і нулі функції

6.6. Обернена функція

6.7. Лінійна функція та її графік

6.8. Функція та її графік

6.9. Квадратична функція та її графік

6.10. Степенева функція з натуральним показником

6.11. Степенева функція з цілим від’ємним показником

6.12. Властивості функції і її графік

6.13. Властивості функції і її графік

6.14. Функція

6.15. Геометричні перетворення графіків функцій

6.16. Способи побудови графіка квадратичної функції

6.17. Приклади на побудову графіків функцій, які знаходяться під знаком модуля

6.18. Тренувальні вправи

6.19. Орієнтовна контрольна робота № 6

 

7. Ірраціональні рівняння та нерівності

7.1. Основні методи розв’язування ірраціональних рівнянь

7.2. Метод введення нових змінних

7.3. Системи ірраціональних рівнянь

7.4. Ірраціональні нерівності

7.5. Тренувальні вправи

7.6. Орієнтовна контрольна робота № 7

 

8. Тригонометричні перетворення

8.1. Радіанна система вимірювання кутів і дуг

8.2. Визначення тригонометричних функцій

8.3. Вираження одних тригонометричних функцій через інші

8.4. Формули додавання і віднімання аргументів

8.5. Основні формули тригонометрії

8.6. Формули зведення

8.7. Приклади на доведення тригонометричних тотожностей

8.8. Розв’язування прикладів на спрощення тригонометричних виразів

8.9. Властивості тригонометричних функцій

8.9.1. Парність і непарність тригонометричних функцій

8.9.2. Періодичність тригонометричних функцій

8.10. Властивості функцій і та їх графіки

8.11. Властивості функцій і та їх графіки

8.12. Поняття оборотної та оберненої функцій

8.12.1. Функція та її графік

8.12.2. Функція та її графік

8.12.3. Функція та її графік

8.12.4. Функція та її графік

8.13. Приклад перетворень виразів, що містять обернені тригонометричні функції

8.14. Побудова графіків тригонометричних функцій

8.15. Тренувальні вправи

8.16. Орієнтовна контрольна робота № 8

 

9. Тригонометричні рівняння

9.1. Найпростіші тригонометричні рівняння

9.2. Загальний принцип розв’язування тригонометричних рівнянь

9.3. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом групування

9.4. Рівняння, які розв’язуються пониженням степеня

9.5. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь, а також рівнянь, які зводяться до однорідних тригонометричних

9.6. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою універсальної підстановки

9.7. Метод введення допоміжного кута

9.8. Розв’язування тригонометричних рівнянь способом підстановки

9.9. Розв’язування тригонометричних рівнянь із застосуванням комбінованих способів

9.10. Розв’язування тригонометричних рівнянь з параметрами та завдань із застосуванням тригонометричних функцій підвищеної складності

9.11. Тренувальні вправи

9.12. Орієнтовна контрольна робота № 9

 

Література

 

Українсько-англійський словник найбільш вживаних термінів