ВСТУП

Мета даного практикуму – підготувати слухачів ЗФМШ до ЗНО та вступу до ВНЗ, а також слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів до вступу у ВНЗ. Дати їм повну інформацію про способи розв’язування прикладів і задач, що охоплюють деякі розділи алгебри, а також полегшити підготовку слухачам за допомогою додатка символьної комп’ютерної алгебри Maple – претендента на лідерство серед систем символьної математики.

В даному практикумі наведено результати багаторічних досліджень авторів з застосування системи Maple для підвищення ефективності засвоєння учнями методів розв’язання задач елементарної математики.

Практикум складений згідно з програмою з алгебри для слухачів 1-го курсу ЗФМШ, а також відповідає програмі для довузівської підготовки іноземних студентів.

Автори включили у даний практикум теоретичний мінімум, який має знати абітурієнт, способи розв’язування типових завдань з поданих тем, завдання підвищеної складності, тренувальні вправи за рівнями, а також орієнтовні контрольні роботи до кожної з розглянутих тем, оскільки у ЗФМШ контрольні роботи проводяться після кожної пройденої теми. Варто звернути увагу, що ряд завдань, які потрапили в практикум, було взято з типових тестових завдань, які відповідають програмі ЗНО з математики.

Практикум побудований таким чином, що спочатку подається розв’язання типових прикладів звичайним «ручним» способом, а потім методика застосування системи Maple для кращого висвітлення та засвоєння розглянутих питань, а також для організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Вся інформація, що стосується безпосередньо математичної програми Maple, відділена зліва для зручності вертикальною подвійною прямою.

Матеріали даного практикуму можуть бути використані і для дистанційної форми навчання.

Використовувані в Maple позначення:

СКМ – курсор миші у формі стрілки;

ЛКМ (ПКМ) – ліва (права) кнопка миші;

> – використовується для задання команд меню в Maple.