8.15. Тренувальні вправи

 

Завдання 1. У яких координатних чвертях закінчуються кути:

1. 80? і -80?;          3. 300? і -300?;     5. 1000? і -1000?;

2. 170? і -170?;     4. 250? і -250?;     6. 5200? і -5200?.

Завдання 2. Виразити в радіанах дані кути:

1. 20?;          4. 240?;          7. 135?;

2. 50?;          5. 330?;          8. 315?;

3. 150?;          6. 210?;          9. 120?.

Завдання 3. Виразити в градусах дані кути:

1.           3.                5.

2.           4.           6.

Завдання 4. Визначити знак виразу без використання таблиць і калькулятора.

1. .          2. .      3. .      4. .

Завдання 5. Обчислити без використання таблиць і калькулятора значення тригонометричних виразів.

1. .                3. .               5. .

2. .          4. .          6. .

Завдання 6. Знайти значення інших тригонометричних функцій кута за такими даними:

1. при ;           3. при ;

2. при ;          4. при .

Завдання 7. Обчислити значення виразу.

1.  .

2.  .

3.  .

4.  , якщо .

5.  , якщо .

6.  , якщо .

7.  , якщо .

8.  , якщо .

9.  , якщо , .

10.  .

11.  .

12.  .

13.  .

14.  .

15.  .

16.  .

17.  .

Завдання 8. Довести тотожності.

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8.  .

9.  .

10.  .

11.  .

12.  .

13.  .

14.  .

15.  .

16.  .

17.  .

18.  .

19.  .

20.  .

Завдання 9. Спростити вирази.

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8. 

9.  .

10.  .

11.  , .

12.  .

13.  .

14.  .

Завдання 10. Перетворити у добуток.

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

Завдання 11. Дослідити функції на парність (непарність).

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. 

Завдання 12. Знайти основний період функції.

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8.  .

9.  .

10.  .

Завдання 13. Побудувати графік функції.

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8.  .

9.  .

10.  .

11.  .

12.  .

 

     8.16. Орієнтовна контрольна робота № 8

 

1. Знайти , якщо та .

2. Спростити вираз .

3. Обчислити .

4. Довести тотожність .

5. Побудувати графік функції .