6.13. Властивості функції і її графік

 

1. .

2. .

3. Функція має один нуль: при .

4. Функція непарна, оскільки , тобто і її графік симетричний відносно початку координат.

5. Функція набуває додатних значень при ; функція набуває від’ємних значень при .

6. Функція зростає при .

7. Складемо таблицю значень функції:

0

1

8

0

1

2

Крім зазначеного раніше способу побудови графіка функції в системі Maple існує так званий smart-спосіб, через контекстне меню.

1) В командному рядку вводимо аналітичний вираз, який визначає функцію.

2) Виводимо його в стандартній математичній символіці.

3) Виділяємо і відкриваємо (клацаємо ЛКМ на виділеному виразі) контекстне меню.

4) Знаходимо в меню рядок Plot, переходимо по ньому на 2-D Plot і клацаємо ЛКМ – в наступній обчислювальній секції з’являється графік:

> y=surd(x,3);

> smartplot[x,y](y = surd(x,3));

Звернемо увагу на те, що функція задана за допомогою функції surd. Хоча у системі Maple радикали задаються як результат піднесення до дробового степеня, в даному випадку це різні речі, оскільки функції та дещо відрізняються своїми властивостями.

> y=x^(1/3);

> smartplot[x,y](y = x^(1/3));

Даний графік називається smart-графіком.

Напис Live в області побудови графіка вказує на те, що область діюча, тобто можна продовжити роботу в ній. Наприклад, можна побудувати графік ще однієї функції. Тоді в наступний командний рядок вводиться функція, яку потрібно побудувати, і виводиться стандартний математичний вид. Отриманий вираз виділяється, «береться» «мишкою» і переміщується в область побудови графіка – область побудови доповнюється потрібним графіком.

> y=x^3;

     Переміщення краще проводити з натиснутою клавішею , як при копіюванні. В іншому випадку вираз, що переміщується, буде видалений з останньої секції. Якщо потрібно видалити графік функції, то область виділяється, стрілкою курсора миші вказується будь-яка точка графіка і клацанням ЛКМ, не відпускаючи кнопки, робиться переміщення за межі області. Після того, як ЛКМ відпускається, з’являється вираз, який визначає функцію, а графік зникає.