1.6. Тренувальні вправи

 

Завдання 1. Виконати зазначені дії:

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. Обчислити раціональним способом:

.

8. Знайтичисло, якщо 2,5% його дорівнює: .

Завдання 2. Розв’язати текстові задачі:

1.  Турист у перший день пройшов 3/5 усього шляху. Скільки кілометрів пройде турист, якщо в перший день він пройшов 15 км? В: 25 км.

2.  Швидкість равлика метра за хвилину. Яку відстань проповзе равлик за години? В: м.

3.  В одному ящику кг яблук, що на кг менше, ніж в іншому ящику. Скільки кілограмів яблук у двох ящиках? В: кг.

4.  До магазину завезли 900 кг борошна. У перший день продали всього борошна, у другий день – остачі. Скільки кілограмів борошна залишилося продати? В: 432 кг.

5.  Поле було засіяно за три дні. У перший день була засіяна частина всього поля, у другий день – усього поля. Яка частина всього поля була засіяна за третій день? В: .

6.  Басейн наповнюється через першу трубу за 4 години, через другу – за 6 годин. Яку частину басейну залишиться наповнити після спільної роботи обох труб протягом двох годин? В: .

7.  Брат і сестра зробили покупку на 90 грн. Брат заплатив 0,3 вартості покупки, а сестра – решту суми. Скільки грошей заплатила сестра за покупку? В: 63 грн.

8.  Господарка варить вишневе варення, причому на три склянки вишні кладе дві склянки цукрового піску. Скільки цукрового піску потрібно покласти на 12 склянок вишні? В: 8 склянок.

9.  Чисельник звичайного дробу на 3 менше його знаменника. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, а знаменник – на 8, то даний дріб буде менше отриманого на . Знайти даний дріб. В: .

10.  Знаменник звичайного дробу на 4 більше його чисельника. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 6, а знаменник – на 5, то отриманий дріб буде на більше даного. Знайти даний дріб. В: .

Завдання 3. Знайти х із пропорції:

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

Завдання 4. Розв’язати задачі на відсотки:

1.  Площа поверхні Землі 510,1 мільйона квадратних кілометрів, з них 149,2 мільйона квадратних кілометрів складає суша. Скільки відсотків поверхні Землі покрито водою? В: 70,8 %.

2.  З 25 учнів класу на уроці присутні 23. Знайдіть відсоток відвідування. В: 92 %.

3.  До 8 кілограмів 70-відсоткового розчину кислоти долили 2 кілограми води. Визначте відсоткову концентрацію нового розчину. В: 56 %.

4.  Вкладник поклав до банку 200000 гривень під 7 відсотків річних. Які відсоткові гроші він матиме через 5 років? В: 80,5 тис. грн.

5.  Змішали 35-відсотковий розчин кислоти з 10-відсотковим і отримали 300 грамів 20-відсоткового розчину. Скільки грамів 35-відсоткового розчину було взято? В: 120 г.

6.  З молока виходить 25 відсотків вершків, а з вершків – 20 відсотків масла. Скільки потрібно мати молока, щоб одержати 10 кілограмів масла? В: 200 кг.

7.  Ціна краму спочатку знизилась на 10 відсотків, а потім ще раз на 10 відсотків. На скільки відсотків змінилась вона після двох переоцінок? В: зменшилась на 19 %.

8.  Ціна на автомобіль спочатку підвищилась на 20 відсотків, а потім знизилась на 20 відсотків. Як змінилась ціна на автомобіль після цих двох переоцінок? В: зменшилась на 4 %.

9.  Скільки кілограмів 20-відсоткового і скільки кілограмів 50-відсоткового сплавів міді потрібно взяти, щоб отримати 30 кілограмів 30-відсоткового сплаву? В: 20 кг і 10 кг.

10.  Є 735 грамів 16-відсоткового розчину йоду в спирті. Скільки грамів спирту варто долити до розчину, щоб одержати 10-відсотковий розчин? В: 441 г.

Завдання 5. Розкласти вирази на множники:

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8.  .

9.  .

10.  .

11.  .

Завдання 6. Спростити вирази:

1.  .

2.  при умові, що .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  .

8.  .

9.  .

10.  .

11.  .

12.  .

Завдання 7. Довести, що значення виразу не залежить від значення змінної:

1. .

2. .

Доведіть, що при кожному натуральному значенні п вираз ділиться на 24.

Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних непарних чисел ділиться на 8.

Покажемо як подібне доведення можна здійснити за допомогою Maple. Запишемо в командному рядку довільне непарне число

> a[1]:=2*n+1;

,

де n – довільне ціло число. Запишемо різність квадратів для наступного числа та записаного

> (a[1]+2)^2-a[1]^2;

Розкриємо дужки

> expand(%);

Очевидно, що отриманий вираз ділиться на 8

> %/8;

 

1.7. Орієнтовна контрольна робота № 1

 

1. Знайти число, 5% якого дорівнює сумі чисел 0,5 і .

2. Записати вираз у вигляді добутку .

3. Обчислити .

4. Скільки чистого спирту треба додати до 735 грамів 16-відсоткового розчину йоду в спирті, щоб одержати 10-відсотковий розчин?

5. Довести, що при всіх допустимих значеннях змінної значення виразу не залежить від значення змінної, яка входить в нього: .