Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму

Зміст

 

Передмова

Розділ 1 Особливості роботи в лабораторії електричних машин

1.1 Правила роботи в лабораторії електричних машин

1.2 Правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт

1.3 Навантажувальні пристрої електричних двигунів

Розділ 2 Теоретичні відомості про електричні машини постійного струму

2.1 Будова машини постійного струму

2.2 Принцип дії генератора

2.3 Принцип дії двигуна

2.4 Реакція якоря

2.5 Класифікація генераторів за способом збудження

2.6 Процес самозбудження генератора з паралельним збудженням

2.7 Рівняння обертових моментів для генератора

2.8 Класифікація двигунів за способом збудження

2.9 Рівняння обертових моментів для двигуна

Розділ 3 Лабораторні заняття

3.1 Лабораторне заняття №1П Дослідження характеристик генераторів постійного струму з незалежним, паралельним і змішаним збудженням

3.1.1 Короткі теоретичні відомості про генератори постійного струму

3.1.1.1 Генератор з незалежним збудженням

3.1.1.2 Генератор з паралельним збудженням

3.1.1.3 Генератор зі змішаним збудженням

3.1.2 Завдання на підготовку до практичного заняття

3.1.3 Задачі для самостійного розвязування

3.1.4 Програма лабораторної роботи

3.1.5 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.1.6 Питання до захисту

3.2 Лабораторне заняття №2П Дослідження двигуна постійного струму з паралельним збудженням

3.2.1 Короткі теоретичні відомості 

3.2.2 Завдання на підготовку до практичного заняття

3.2.3 Задачі для самостійного розвязування

3.2.4 Програма лабораторної роботи

3.2.5 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.2.6 Питання до захисту

3.3 Лабораторне заняття №3П Дослідження двигунів постійного струму з послідовним збудженням

3.3.1 Короткі теоретичні відомості про двигун послідовного збудження

3.3.2 Завдання на підготовку до практичного заняття

3.3.3 Задачі для самостійного розвязування

3.3.4 Програма лабораторної роботи

3.3.5 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

3.3.6 Питання до захисту

Література