ЛІТЕРАТУРА

1.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів: Світ, 1994.

2.     Бушок Г. Ф., Левандовський В. В. Курс фізики: У 2 кн. Кн.1. – К.: Либідь, 1997.

3.     Довідник з елементарної математики, механіки та фізики. – К.: Наукова думка, 1996.

4.     Корженко В. Я., Корженко З. П. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина 2. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 83 с.

5.     Пономарів О. Д. Сучасна українська мова. – К.: Либіль, 2001. – 399 с.

6.     Український орфографічний словник / За ред. проф. А. О. Свашенко. – Х.: Прапор, 1997.

7.     Український орфографічний словник / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Довіра, 2005. – 1069 с.

8.     Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. – Стереотипне видання. – К.: Наукова думка, 2005. – 240 с.

9.     Хомченко І. Г. Загальна хімія: Підручник, – К.: Вища школа, 1993.

Чолпан П. П. Основи фізики: Навчальний посібник.– К.: Вища школа, 1995.