3. ЛЕКЦІЯ З ФІЗИКИ

 

Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.

 

Куля, повітря, простір, засіб, радіопередавач, вплив, межа, можливий, достатній, штучний, розрахунок, керування, ракета, орбіта.

Надавати – надати що,

розраховувати – розрахувати що,

витягуватись – витягнутись,

обертатися – обернутися навколо чого,

запускати – запустити що,

долати - подолати що,

доводити – довести що,

керувати чим,

залишати – залишити що,

визначати – визначити що,

враховувати – врахувати що

впливати – вплинути на що.

Завдання 2. Знайдіть антоніми та запишіть їх.

 

Природний, мінімальний, небо, допомога, рух, небесний, збільшувати, вхід, збереження, падати, менший, підніматися, знищення, більший, земний, перешкода, спокій, зменшувати, вихід, максимальний, земля, штучний.

 

Завдання 3. Утворіть прикметники.

Кінетика, алюміній, повітря, ракета, небо, куля, поверхня, супутник, орбіта, парабола, опір, атмосфера.

 

Завдання 4. Поясніть значення словосполучень.

Закон всесвітнього тяжіння. Штучний супутник Землі. Параболічна швидкість. Діаметр кулі. Маса кулі. Космічний корабель. Вийти у космос. Реактивний рух. Кінетична енергія. Сфера тяжіння планети. Опір атмосфери.

Завдання 5. Прочитайте числівники. Запишіть їх словами.

 

7; 9; 11; 2; 16; 67; 4 жовтня; 54; 83; 6; 1957 року; 54 см; 83,6 кг.

 

Завдання 6. Провідміняйте словосполучення.

 

Н. три студенти, третій урок, третя аудиторія, третє слово, треті місця.

 

                                                                                                

 

Завдання 7. Утворіть словосполучення.

подолати

         розрахувати

         обертатися

         керувати

         планета

         надати

         посилати

         вийти        

         переміщуватися

         враховувати

         впливати

 

простір

         допомога

         корабель

         планета

         траєкторія

         опір

         космос

         Сонце

         апарат

         процес

         швидкість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 8. Прочитайте текст лекції. Визначте тему.

 

Рухи тіл, що їх посилають з Землі в космічний простір, розраховують, виходячи із закону всесвітнього тяжіння.

Розрахунки і практики показують, що тіло, яке рухається зі швидкістю, меншою від 7,9 км/с, під дією тяжіння падає на поверхню Землі, а якщо швидкість тіла становить 7,9 км/с, то воно обертається навколо Землі як супутник. Таку швидкість називають першою космічною.

Якщо швидкість тіла збільшувати, то орбіта його руху навколо Землі витягуватиметься і, нарешті, при швидкості 11,2 км/с тіло перейде на параболічну орбіту і залишить Землю. Цю швидкість називають другою космічною. Космічні швидкості визначено без урахування опору атмосфери і впливу тяжіння інших планет.

Надаючи космічному апарату швидкості понад 11,2 км/с можна посилати його у сферу тяжіння інших планет або Сонця.

Щоб запустити корабель з Землі за межі тяжіння Сонця, йому треба надати кінетичну енергію, достатню для виходу за сферу тяжіння Землі й збереження параболічної швидкості, достатньої для виходу за сферу тяжіння Сонця. Мінімальне значення третьої космічної швидкості – 16,67 км/с.

Надання тілам космічних швидкостей і керування ними в небесному просторі стало можливим завдяки розвитку ракетної техніки. Видатний російський учений К. Е. Ціолковський довів, що тільки за допомогою ракети людина може подолати тяжіння і вийти в космос, що реактивний рух є єдиним можливим засобом переміщення в безповітряному просторі.

4 жовтня 1957 року відбувся запуск першого в історії людства штучного супутника Землі. Це була алюмінієва куля діаметром 54 см і масою 83,6 кг з радіопередавачем.

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.

 

1.     Чи є у Землі природні супутники?

2.     Якою має бути швидкість штучного супутника Землі?

3.     Якої швидкості треба надати космічному кораблю для виходу за сферу тяжіння Сонця?

4.     Про які космічні швидкості ви дізналися з тексту?

5.     Що довів К. Е. Ціолковський?

 

Завдання 10. Закінчіть діалог.

 

       Де ти був?

       На лекції з фізики.

       Про що йшлося у лекції?

       ...

 

Завдання 11. Визначте, яка з цих назв тексту більше за всіх відповідає його змісту.

 

1.     Людина в космосі.

2.     Перший штучний супутник Землі.

3.     Космічні швидкості.

4.     Наукова робота К. Е. Ціолковського.

 

Завдання 12. Складіть номінативний план тексту.

 

Завдання 13. Перекажіть текст за планом.