21. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Завдання 1. Провідміняйте дієслова . Утворіть форми минулого та майбутнього часу.

 

Я       допомагаю         виконую    запрошую   звертаюся                   навчаюся

 

                                                                                            

 

Завдання 2. Провідміняйте та запишіть слова.

 

Н.      радіус        трикутники            формула хімія            синоніми    два    п’ять

 

                                                                                 

Завдання 3. Запишіть речення. Виділені слова замініть синонімами.

 

1. Планується збудувати у Криму сотні вітрогенераторів, які вироблятимуть дешеву електроенергію.

а) безцінна

б) недорога

в) безплатна

2. Зоологічний парк Асканія-Нова виник наприкінці ХІХ століття.

а) з’явитися

б) з’ясувати

в) народитися

3. У 1866 році під Вінницею Микола Пирогов звів будинок, в якому тепер відкрито музей.

а) побудувати

б) продати

в) купити

4. В Україні є звичай накривати рушником хліб на столі.

а) явище

б) традиція

в) правило

5. Найбільшого розвитку математика досягла у  Давній Греції.

а) найвищий

б) найгірший

в) найкращий

6. Хлопчик уміє рахувати до ста.

а) лікувати

б) лічити

в) додавати

 

Завдання 4. Утворіть та запишіть форми ступенів порівняння прикметників.

Багатий, відомий, добрий, дешевий, видатний, гострий, легкий, популярний, потужний, розумний, складний, сучасний, чистий, швидкий.

 

* З виділеними словами (завдання 4) складіть та запишіть речення.

 

Завдання 5. Від слів в дужках утворіть прикметники та запишіть їх.

1.     (Росія) хімік Д. Менделєєв.

2.     (Москва) університет.

3.     (Наука) праці вченого.

4.     Робити (хірургія) операції.

5.     Чотирикутник з двома (паралель) сторонами.

6.     Створити (ботаніка) парк.

7.     (Південь) райони України.

8.     Співати (народ) пісень.

9.     (Геометрія) фігура.

 (Сімя) щастя.

Завдання 6. Скажіть, кого зображено на портреті? Чим відома ця людина?

 

Завдання 7. До виділених слів підберіть та запишіть антоніми.

 

Важка праця                                         Звести будинок          

Заважати працівникам                        Майбутній час            

Гострий кут                                           Найбільша радість      

Одержати листа                                   Приїхати пізніше       

Починати роботу                                  Спільна основа            

 

Завдання 8. Назвіть та запишіть антоніми. З виділеними словами складіть речення.

 

         будень                                             заборона

         внутрішній                                               простий

         вертикальний                                  кривий

         воля                                                 найбідніший

         гарячий                                           плакати

         дозвіл                                              зовнішній

         найбагатший                                   холодний

         прямий                                            неволя

         складний                                          горизонтальний

         сміятися                                         свято

 

Завдання 9. Прочитайте та запишіть текст. Слова в дужках поставте у потрібній формі.

 

Великий учений Микола Пирогов п’ятнадцять років жив недалеко від (Вінниця). Пирогов (збудувати) лікарню, у (яка) робив складні хірургічні (операція), відкрив (аптека).

Видатний хірург лікував (російський композитор П. Чайковський), (італійський генерал Гарібальді), (відомий хімік Д. Менделєєв). (Бідні селяни) Пирогов допомагав грошима, ліками. У (будинок) Пирогова відкрито музей. Я відвідав цей музей (минулий рік).

 

Завдання 10. Розкажіть, що вам відомо про видатних людей, імена яких ви прочитали в тексті (завдання 9).