13. КОМП’ЮТЕР У НАШОМУ ЖИТТІ

 

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання.

 

1.     У яких сферах нашого життя використовуються комп’ютери?

2.     Чи допомагає комп’ютер вам у навчанні?

3.     Чи користуєтеся ви електронною поштою? Чому?

4.     Що означає слово Internet?

5.     Чи допомагає комп’ютер вам відпочивати? Як?

 

Завдання 2. Прочитайте та запишіть абревіатури, що вживаються в інформатиці.

 

         ЕОМ –  електронна обчислювальна машина.

         ОЦ – обчислювальний центр.

         ЗП – запам’ятовувальний пристрій

ПК – персональний комп’ютер

 

Завдання 3. З’ясуйте значення слів та словосполучень.

 

1.     Дисплей, записник, довідник, лист, команда, бухгалтер, користувач, мережа, виробництво, поширення, створення, пристрій, покоління, носій інформації, обсяг пам’яті, друкарський пристрій, будова мозку, лазерний диск.

2.     Доступний, звичний, компактний, необхідний, подібний, персональний, здатний.

3.     Будувати що; використовувати кого, що; вимагати чого, що; допомагати кому; друкувати що; замовити що; звертатися до кого, до чого; розуміти кого, що; удосконалювати кого, що; уявити кого, що; надіслати чого, що; малювати кого, що; креслити що.

4.     Швидко, якісно, неможливо, безшумно, самостійно, значно, ефективно.

 

Завдання 4. Прочитайте речення. Поясніть значення слів звичний, звичайний.

 
 

Завдання 5. Утворіть та запишіть ступені порівняння прикметників.

Доступний, простий, розумний, сучасний, швидкий, гарний високий.

 

Завдання 6. Прочитайте слова та запишіть антоніми.

1. Машинка; друкарський. 2. Розмова; телефонний. 3. Інформація; необхідний. 4. Мережа; комп’ютерний. 5. Технологія; комп’ютерний. 6. Техніка; сучасний. 7. Навчання; важкий. 8. Відповідь; позитивний.

 

Завдання 8. Прочитайте речення. Слова, що стоять в дужках, поставте у потрібній формі.

 

1.     Сучасне життя неможливо собі уявити без (комп’ютер).

2.     Персональні комп’ютери стали (звичні апарати).

3.     Удосконалюються способи управління (компютер).

4.     Носіями інформації у сучасних комп’ютерах є компактні лазерні диски з великим (обсяг) пам’яті.

5.     Електронні схеми в комп’ютерах нового покоління подібні до будови (мозок) людини.

6.     Останнім часом учені працюють над (створення) комп’ютера нового покоління.

7.     Вже в недалекому майбутньому користувач комп’ютера буде розмовляти з машиною своєю рідною мовою.

Завдання 9. Прочитайте текст. Складіть та запишіть простий номінативний план тексту.

 

КОМПЮТЕРИ У НАШОМУ ЖИТТІ

 

Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютера. На виробництві, у навчанні, на відпочинку ми звертаємось по допомогу до електронної обчислювальної машини (ЕОМ).

Персональні комп’ютери для жителів багатьох країн світу стали звичними домашніми апаратами, як, скажімо, телефон або телевізор. Це записник і довідник, бухгалтер і перекладач, домашній учитель і екскурсовод, кінотеатр, та засіб зв’язку.

Персональний комп’ютер допоможе нам купити квиток на поїзд чи літак, надіслати телеграму, замовити телефонну розмову, надрукувати текст тощо.

За допомогою міжнародної інформаційної мережі Internet студент ВНТУ може попрацювати у бібліотеці будь-якого університету світу, надіслати електронного листа своїм рідним чи друзям в іншу країну. Для цього лише потрібно мати персональний комп’ютер.

Поширення комп’ютерних технологій потребує нових технічних рішень. Удосконалюються способи управління комп’ютером. Сьогодні за допомогою пристрою “мишки” подаються необхідні команди комп’ютеру. “Мишкою” можна малювати на екрані дисплея, креслити схеми та графіки, виконувати операції з програмування.

Носіями інформації у сучасних персональних комп’ютерах служать компактні лазерні диски з великим обсягом пам’яті. Друкарський пристрій – принтер – за допомогою комп’ютера може надрукувати швидко, безшумно та якісно будь-яку інформацію.

Останнім часом учені працюють над створенням комп’ютера, який може розуміти команди людини з голосу. Електронні схеми в комп’ютерах нового покоління подібні до будови мозку людини. Такі комп’ютери здатні самостійно навчатися. Вже в недалекому майбутньому користувач комп’ютера буде розмовляти з машиною своєю рідною мовою. А це означає, що комп’ютер стане ще доступнішим і значно простішим в управлінні.

 

Завдання 10. Перекажіть текст за планом.

 

Завдання 11. Розкажіть про використання комп’ютерів у вашій майбутній професії.