12. ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

 

Завдання 1. Поясніть значення слова енергія.

 

а) з курсу фізики ви дізналися про механічну та теплову, електромагнітну та атомну енергію;

б) поясніть словосполучення природна енергія, екологічно чиста енергія (енергія сонця, вітру тощо).

 

Завдання 2. Поясніть значення слів та словосполучень.

 

Струм (електричний струм), промінь (проміння), установка, коефіцієнт корисної дії, турбіна, генератор, дзеркало, пара, кремній; кремнієвий фотоелемент, паровий котел, кухонна плита, космічний апарат, штучний супутник, органічні відходи, потужний генератор; виробляти – виробити що, виробництво чого, використовувати – використати що, користуватися чим, постачати – постачити що, постачання чого, перетворювати – перетворити що у що (що на що), експлуатувати що, експлуатуватися.

 

Завдання 3. Прочитайте слова та назвіть спільнокореневі.

 

Планувати, значний, сконцентрувати, потужність, дешевий, виробляти, сонце, людство, будинок, вітер, промисловий, людина, значити, потужний, дешевше, сонячний, виробництво, концентрований, вітровий, план, знак, концентрація, збудувати, промисловість.

 

Завдання 4. Поясніть, як утворилися ці складні слова. За допомогою викладача з’ясуйте їх значення.

 

Електроенергія, електростанція, електромережа, фотоелемент, вітрогенератор, біоенергетика, біогаз, теплопостачання, енергопостачання, геліокотел, біомаса, біопаливо, фотосинтез, мікроорганізм.

 

Завдання 5. Провідміняйте слова.

 

         Я       дію    служу         маю           використовую     користуюсь

                                                                                   

 

Завдання 6. Утворіть ступені порівняння прикметників.

Потужний, дешевий, чистий, дорогий, корисний.

 

Завдання 7. Прочитайте текст. Підготуйтеся відповідати на запитання.

 

ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

 

У США, біля міста Санта-Барбара (штат Каліфорнія), на багато кілометрів протяглася система потужних вітрогенераторів для виробництва струму, який подається в електромережі. Дуже дешеве та екологічно чисте виробництво.

У Китаї діє сім мільйонів біоенергетичних установок, які з органічних відходів виробляють біогаз для кухонних плит. Те ж саме – в Індії. Людство використовує сонячну енергію. Вночі можна побачити, як повільно летить штучний супутник. За енергію йому служить сонячне проміння. Фотоелементи сонячної батареї мають високий коефіцієнт корисної дії, вони постачають енергію космічним апаратам.

Тільки користуватися такими фотоелементами на Землі дуже дорого. Є значно дешевші кремнієві фотоелементи.

В Іспанії, Франції, Греції діють сонячні електростанції з паровими котлами, турбінами і генераторами, де воду перетворюють у пару сконцентровані дзеркалами сонячні промені. Сонячну енергію використовують і для теплопостачання. Прості за своєю конструкцією геліокотли нагрівають воду до 50-100оС і вище. У США експлуатуються сотні тисяч таких установок.

Розпочато використання природної енергії і в Україні. Планується збудувати у Криму сотні вітрогенераторів, які вироблятимуть дешеву електроенергію. 1985 року в Криму почала працювати перша в країні промислова сонячна електростанція (СЕС-5).

Альтернативним видом енергії є біологічне паливо (англ. biofuels) – органічні матеріали, такі як деревина, відходи та спирти, що використовуються для виробництва енергії. Це поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних ресурсів, таких як нафта, вугілля і ядерне паливо. Офіційне визначення біопалива будь-яке паливо мінімум з 80 % вмістом (за об'ємом) матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних в межах десяти років перед виробництвом.

Подібно до вугілля і нафти, біомаса форма збереженої сонячної енергії. Енергія сонця «захоплюється» через процес фотосинтезу при рості рослин. Одна перевага біологічного палива в порівнянні з іншими типами палива те, що воно повністю розкладається мікроорганізмами, і тому відносно безневинне для навколишнього середовища.

Сільськогосподарська продукція, яку вирощують для використання як біопаливо, включає кукурудзу і сою (перш за все в США), льон та ріпак (перш за все в Європі), цукровий очерет в Бразилії і пальмова олія в Південно-східній Азії. Розкладена мікроорганізмами продукція промисловості, сільського господарства, лісоводства та побутові відходи також можуть використовуватися для отримання біоенергії, наприклад солому, лісоматеріал, добриво, рисове лушпиння, стічні води і залишки продуктів харчування. Ці продукти перетворюються на біогаз через анаеробне травлення. Біомаса, що використовувається як паливо, також часто складається з відходів сільськогосподарського виробництва, (солома, відходи тваринництва).

Біопаливо сьогодні розглядається в Україні як вагома альтернатива традиційному пальному. Вважається, що його виготовлення в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Виготовлення готового продукту є набагато вигіднішим для України ніж експорт сировини, в основному в Польщу та Німеччину. Станом на 2007 рік згідно з розрахунками Інституту цукрового буряка УААН і НТЦ «Біомаса» (м. Київ), собівартість біодизеля у наший країні складає 0,42 євро/л, біоетанолу 0,67 євро/л. Проте виробництво біопалива в промислових об'ємах ще не налагоджене так, як у Німеччині, яка займає лідируючі позиції з виробництва біодизеля в ЄС. За різними оцінками, у 2006 р. в Україні міні-заводи чи дослідницькі установки з виробництва біодизеля працювали в 12 областях, виробивши 20 тис. т продукції, яка, як правило, використовувалася у сільському господарстві.

Влітку 2007 року Верховна Рада прийняла проект закону про перехід до 2010 року транспорту українських міст з населенням понад 500 тис. чоловік на біопаливо. До 2010 року в Україні планується побудувати 20 заводів, що вироблятимуть біодизель потужностями від 5 до 100 тис. тонн на рік.

Завдання 8. Закінчіть речення.

 

1.     Вітрогенератори перетворюють ...

2.     Біогаз виробляють з ...

3.     У різних країнах сонячну енергію використовують ...

4.     Геліокотли нагрівають воду ...

5.     У Криму почали використовувати ...

6.     Альтернативним видом енергії є...

 

Завдання 9. Дайте відповіді на запитання.


1.     Які види природної енергії використовує людина?

2.     У яких країнах викорисовується вітрова енергія?

3.     Що виробляють біоенергетичні установки Китаю та Індії?

4.     Як здійснюється енергопостачання космічних апаратів?

5.     Які фотоелементи вам відомі? Чим вони різняться?

6.     У яких країнах працюють сонячні електростанції?

7.     Яку сільськогосподарську продукцію вирощують як біопаливо?

8.     Яка перевага біопалива над іншими видами палива?

 

Завдання 9. Підготуйте розповідь на тему “Проблеми енергопостачання моєї країни”.

 

Завдання 10. Розкажіть про можливі варіанти вирішення енергетичної проблеми.