1. У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Завдання 1. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення.

 

Школа, інститут, університет, аспірантура, академія, вищий навчальний заклад (ВНЗ); семестр, триместр, сесія, робоча практика, канікули; лекція, лабораторна робота, колоквіум, практичне заняття, консультація, залік, екзамен (іспит), підручник, посібник, конспект; аудиторія, лабораторія, кафедра.

 

Завдання 2. Слова в дужках запишіть у потрібному відмінку.

 

Навчатися (школа, університет), закінчити (підготовче відділення, аспірантура), вступити (університет, вищий навчальний заклад (ВНЗ), академія); складати (іспит, залік); пропустити (заняття, лабораторна робота, лекція); писати (конспект, особиста справа, домашнє завдання); викладати (математика, хімія, економіка), підручник (математика, українська мова, історія); відпрацьовувати (пропущене заняття, урок, лабораторна робота), виконати (контрольна робота); ставити (умови, запитання), відповідати (запитання; дізнатися (розклад занять, інформація), проходити (мовна практика).

Завдання 3. Від іменників чоловічого роду утворіть іменники жіночого роду.


Однокурсник, викладач, випускник, учитель, першокурсник, секретар, директор, ректор, одногрупник, декан, професор, аспірант, лаборант, асистент.Завдання
4. Утворіть словосполучення за зразком. Поясніть, як префікси змінюють значення дієслів.

1.     Писати, написати, записати, підписати, переписати, дописати, списати.

2.     Рахувати, зарахувати, відрахувати, перерахувати.

3.     Складати, викладати, докладати.

4.     Знати, дізнатися.

Використовуйте іменники: залік, фізика, дисертація, студент, лекція, контракт, заява, конспект, гроші, зусилля, навчання, завдання, університет, розклад, людина, викладач математики.

Завдання 5. Від дієслів утворіть дієслова доконаного виду. Складіть з ними словосполучення.

Навчатися, записувати, вступати, закінчувати, складати, виконувати, запитувати, відпрацьовувати, ставити, відповідати, пропускати, змінювати.

 

Завдання 6. Назвіть слова, які виражають позитивну (негативну) оцінку роботи людини. Складіть з ними діалоги.

 

Відмінно. Погано. Добре. Правильно. Дуже погано. Молодець! Задовільно. Жахливо! На жаль, незадовільно. Оригінально. Чудово!

 

Завдання 7. Замість крапок поставте у потрібній формі виділені слова.

 

Дошка. Писати (на чому?) ..., витерти (що?) ..., викликати студента (до чого?)..., відійти (від чого?) ... , стати (біля чого?) ... .

Завдання. Відмінно виконати (що?)..., виправити помилки (де?)..., зацікавитися (чим?)..., у студента немає (чого?)... .

Лекція. Слухати (що?)..., завтра не буде (чого?)..., бути (де?)..., треба підготуватися (до чого?).., бути задоволеним (чим?)..., я не маю (чого?)... .

Секретар. У деканаті не було (кого?)..., зараз сумно (кому?)..., приємно розмовляти (з ким?)..., стильний одяг (на кому?)..., я не бачив (кого?)... .

Конспекти. На столі лежать (що?)..., помилки (де?)..., студент прийшов (з чим?)..., у неї не було (чого?)..., викладач зібрав (що?)...

 

Завдання 8. Виконайте прохання.

 

Ідіть, будь ласка, до дошки; візміть крейду і напишіть на дошці дату. Повертайтеся на своє місце. Підійдіть до таблиці, прочитайте правило. Розгорніть зошит, перепишіть тему з дошки у зошит, прочитайте її, повторіть голосно, перекладіть слова рідною мовою. Передайте підручник студенту, який сидить за першим столом. Перевірте, чи не забули ви принести домашнє завдання. Підійдіть до столу викладача і залиште свій зошит.

 

Завдання 9. Поставте замість крапок прийменники з, зі, у, до, на, після.

 

Викладач вітається ... студентами, потім перевіряє, кого немає на лекції. Він пише ... дошці тему, ставить запитання, студенти відповідають ... них. ... уроку ... викладача підходять студенти, він запрошує їх ... консультацію. ... консультації студенти повертаються ... гуртожитку або ідуть ... друзями ... стадіон. Ввечері їх можна побачити ... бібліотеці, ... дискотеці або ... спортивному майданчику.

 

Завдання 10. Провідміняйте словосполучення.

 

Н. наш науковий керівник, їхнє цікаве заняття, твоя нова консультація

                                                                                           

 

Завдання 11. Дайте відповіді на запитання.

1.     Коли і де ви народилися?

2.     Де ви навчалися?

3.     Яку школу ви закінчили?

4.     Коли ви вступили до ВНТУ?

5.     Де ви вивчали українську мову?

6.     Назвіть університети міста Вінниці?

7.     Де розташований ваш університет?

8.     Скільки інститутів є у вашому університеті? Назвіть їх.

9.     Коли починаються заняття в університеті? Коли закінчуються?

10.  Коли буде дзвоник на перерву?

11.  Коли буде велика перерва?

12. Де висить розклад занять? (коридор, деканат).

13.  Коли починається зимова сесія?

 

Завдання 12. Запишіть скорочену та повну назву свого інституту.


Ін МЕЕЕК, Ін ІТКІ, Ін АЕКСУ, Ін РТЗП, Ін БТЕГП, Ін МТ, Ін ЕЕЕМ.

 

Завдання 13. Порадьте, до якого закладу треба вступати людям, що люблять програмування, фізику, цікавляться енергетикою, будівництвом, економікою, радіо і телебаченням, мікроелектронікою, маркетингом.


Завдання 14. Прочитайте діалог. Складіть аналогічні діалоги.

 

На кафедрі мовознаства

 – Добрий день!

 – Доброго дня.

– Я хотів знати свій розклад занять.

– А на якому курсі ви навчаєтеся?

– Я студент першого курсу.

– Який ваш інститут? Яка група?

– Я навчаюся в ІнМЕЕК у групі 1МО-09. А хто мій викладач української мови?

– Ваша викладачка української мови пані Наталя П´яст. Ось тут можна подивитися розклад занять вашої групи, а також номер аудиторій, в яких будуть проходити заняття. Записуйте, будь ласка.

– Дякую. На все добре.

– Будь ласка. До побачення.

 

Завдання 15. Напишіть автобіографію, у якій вкажіть своє прізвище, ім’я, дату та місце народження (країну), яку освіту маєте, ким ви хочете бути, ваше хобі (захоплення), ким працюють ваші батьки, зазначте вашу повну адресу.

 

АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, … , народився (дата)… , у Камеруні (Китаї, Еквадорі, Палестині, Анголі, Танзанії, Кенії, Азербайджані) в місті …

 

Навчався з … до … у (школі, гімназії, коледжі, університеті) …

 

У 2009 році вступив до … (ВНТУ, ВНМУ, ОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка) … , де навчаюся на другому курсі (ІнІТКІ, ІнАЕКСУ, Ін РТЗП, ІнМЕЕЕК…)

 

Склад сім’ї

Батько – (прізвище ім’я), … працює (інженером, лікарем, викладачем…)

Мати – (прізвище ім’я), … працює …

 

Моя адреса: (кімната 303, гуртожиток № 3, вулиця Воїнів – Інтернаціоналістів, 108, Вінниця, Україна, 21030)

Дата …                                                                          Підпис …