2. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для самостійної роботи


2.1. Кафедра ФГН створює студенту всі умови, необхідні для успішної самостійної навчальної роботи, зокрема, забезпечує доступ до навчальної та лабораторно-музейної бази, комп`ютерних ресурсів, бібліотечного фонду.

2.2. При кафедрі створено Інформаційний центр, який забезпечує, згідно з навчальними планами і програмами, навчальний процес необхідними інформаційними ресурсами (науковими, навчальними, методичними), зокрема:

  • навчальною, методичною, науковою, періодичною, довідковою літературою (паперові видання);
  • науковою, навчальною та методичною літературою на електронних носіях;
  • науковими, навчальними та методичними розробками викладачів кафедри (паперові та електронні варіанти);
  • відеоматеріалами.

2.3 Інформаційний центр надає можливість студентам користуватися комп’ютерними інформаційними ресурсами:

  • мережею Інтернет;
  • електронними посібниками ВНТУ;
  • електронними та відеоматеріалами, розробленими викладачами та співробітниками кафедри ФГН.

2.4. При організації самостійної роботи студентів в Інформаційному центрі (користування комп’ютерними інформаційними ресурсами, використання бібліотечного фонду) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

2.5. При організації самостійної роботи в навчальних художніх лабораторіях-музеях передбачається можливість отримання необхідної консультації з боку фахівця.