Словник термінів | Способи виготовлення металевих виробів

Література

1. Атаманюк В. В. Технологія конструкційних матеріалів / В. В. Атаманюк. – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2003. – 371 с. – ISBN 966-527-112-1

2. Атаманюк В. В. Практикум з технології конструкційних матеріалів / В. В. Атаманюк – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2004. – 167 с. – ISBN 966-527-069 - 9

3. Власенко А.М. Матеріалознавство для студентів теплоенергетичних спеціальностей : [навчальний посібник] / А. М. Власенко, О. Ю. Співак. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 101 с.

4. Власенко А. М., Робоча професія.Ч 1. Технологія металів: [навчальний посібник] /А.М. Власенко, О.Ю. Співак. – Вінниця: ВНТУ, 2003.- 111 с.

5. Власенко А.М. Матеріалознавство. Мет. вказівки до виконання лабораторних робіт.[навчальний посібник]/А.М. Власенко, О.Ю.Співак. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 52 с

6. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: [підручник для студ. вищ. навч.. закл.] / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів: Світ, 2006. – 624 с. – ISBN 966-603- 452-2.

7. Технология металлов и сварка / [Полухин П.И., Гринберг Б.Г., Жадан В.Т. и др.] ; под ред. П.И. Полухина ] Учебник для ВУЗов. - . М. : Высшая школа. 1977. – 464 с.

8. Пахолюк А. П. Основи матеріалознавство і конструкційні матеріали: [підруч. для студ. вищ. навч. зал.] / А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. – Львів: Світ, 2005. – 172 с. – ISBN 966 – 603 – 387 – 9.

9. Основи металургійного виробництва металів і сплавів / [Чернега Д. Ф., Богушевський В. С., Готвянський Ю. Я. та ін.] ; за ред. Д. Ф. Чернеги, Ю. Я. Готвянського. – К. : Вища шк.., 2006. – 503 с. – ISBN 966-642-310-3

10. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів / [навч. посібник для учнів прф. навч. зал.] /Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В. О., Лопатьмо К. Г. К.: Либідь,2002. – 328 с. ISBN 966-06-0247-2.