Спеціальні способи обробки металів | Способи виготовлення металевих виробів

Тести модульного блоку №5

1. Як відбувається обробка металів методом поверхневого деформування? а) без зняття фасок; б) без зняття стружки; в) із зняттям окалини.
2. Чи можна накочувати різь плоскими плашками? а) можна; б) ні; б) тільки круглими.
3. Чи можна накочувати зубці коліс? а) можна; б) ні; в) можна тільки великі.
4. Яке призначення обкочування циліндричних поверхонь? а) підвищення пластичності; б) підвищення твердості; в) воронування поверхні.
5. В чому суть калібрування? а) обкочуванні роликом; б) накочуванні накатником; в) проштовхуванні кульки.
6. Яким методом обробляють дуже тверді матеріали? а) алмазним вигладжуванням; б) електрофізичним методом; в) калібруванням. 7. Як називається обробка, яка ґрунтується на миттєвому нагріванні оброблюваної поверхні світловим променем? а) ультразвукова; б) електроіскрова; в) лазерна.
8. Як називається обробка, як основана на електромеханічному руйнуванні металу переважно на повітрі? а) електроконтактна; б) електроімпульсна; в) електроіскрова.