Обробка металів різанням | Способи виготовлення металевих виробів

Свердління (Навчальний елемент №15)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен знати:
- визначення свердління;
- загальні відомості про свердлильні верстати ;
- елементи і геометрія спірального свердла ;
- поверхні, які обробляють на свердлильних верстатах;


Свердління – дуже розповсюджений спосіб одержання отворів у суцільному металі за допомогою різального інструмента – свердла, якому надають обертального та поступального руху відносно його осі. На свердлильних верстатах обробляють переважно отвори у нерухомо закріплених заготовках.

Свердлильні верстати служать для обробки отворів інструментом, який виконує одночасно обертальний рух різання і поступальний рух подачі. Існує декілька типів свердлильних верстатів, такі як радіально-свердлильні, горизонтально-свердлильні, багатошпиндельні, але найбільш розповсюджені це вертикально-свердлильні.

Для свердління отворів найчастіше застосовують спіральні свердла (spiraldrill), що мають дві основні частини – робочу та хвостовик. На циліндричній частині є дві гвинтові канавки, розміщені одна проти одної. Їх призначення – відводити стружку з отвору, що просвердлюється. Залежно від напряму гвинтових канавок спіральні свердла поділяють на:

- праві канавки яких направлені за гвинтовою лінією з підйомом зліва направо, свердло під час роботи обертається проти годинникової стрілки;
- ліві, канавки направлені за гвинтовою лінією з підйомом справа наліво, обертання відбувається за годинниковою стрілкою. Ліві свердла застосовують рідко.

Хвостовики в спіральних свердлах можуть бути:

циліндричними, які закріплюють у шпинделі верстата за допомогою спеціальних патронів.
конічними, які вставляють безпосередньо в конічний отвір шпинделя верстата (конус Морзе)

На свердлильних верстатах можна виконувати такі роботи:

свердління наскрізних і глухих циліндричних отворів за допомогою свердла;
розсвердлюванням збільшують діаметр попередньо просвердленого отвору;
розточування отворів здійснюється різцем на свердлильному верстаті;
зенкування виконується при виготовлені в отворах циліндричних, конічних заглиблень і фасок;
одночасна обробка в отворі, наприклад, циліндричної та конічної поверхонь спеціальним комбінованим інструментом;
нарізання внутрішньої різьби мітчиком (tap) в попередньо оброблених отворах.

Питання для самоконтролю
1. В чому полягає суть свердління?
2. Які існують свердла?
3. Які хвостовики свердла існують?
4. Які роботи виконують на свердлильних верстатах?