Обробка металів різанням | Способи виготовлення металевих виробів

Точіння (Навчальний елемент №14)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен знати:
- визначення обробки металів на токарних верстатах ;
- фізико-механічні основи точіння;
- елементи та геометрія токарного різця;
- поверхні, які обробляють на токарних верстатах;
- основні верстати токарної групи.


Токарна обробка (tuning elfboration) є одним із найбільш розповсюджених методів обробки металів різанням. Методом точіння обробляють зовнішні і внутрішні поверхні, які мають форму тіл обертання, нарізають зовнішні і внутрішні різьби.

Токарні верстати (tuningworkbench) є найбільш універсальними з усіх видів металорізального обладнання на яких виконують обточування і розточування циліндричні, конічні і фасонні поверхні обертання. Токарна обробка виконується на токарних верстатах, які розділяють на токарні, токарно-гвинторізні

До основних частин токарно-гвинторізного верстата належать: станина, передня і задня бабки,  коробка подач, патрон, супорт, ходовий гвинт, різцетримач.

супорт (rest) призначений для переміщення закріпленого в різцетримачі різця (cutter);
кулачковий патрон (cartridge) – пристрій для затиску заготовки, який знаходиться на кінці шпинделя (порожнистий вал);
задня бабка використовується для підтримування за допомогою центра правого кінця довгої заготовки, а також для закріплення інструмента для оброблення отворів.Токарний різець є клиноподібний різальним інструментом , який під час обробки залюбляють у тіло заготовки й поступово зрізують стружку. Різець складається із стержня, за допомогою якого він закріплюється в різцетримачеві на супорті верстата і робочої частини (головки), за допомогою якої виконується різання. Залежно від призначення (виду обробки) різці поділяють на:

прохідні різці (communicatingcutter) використовують для обточування зовнішніх поверхонь;
підрізними різцями (trimmingcutter) обробляють торцеві поверхні заготовок або уступи;
 відрізні різці служать для відрізування частини металу заготовки і виточки кільцевих канавок;
розточувальними  різцями (rosettencutter)  обробляють наскрізні і глухі отвори;
різьбонарізні різці використовуються для нарізання зовнішньої або внутрішньої різьби;
фасонні (formtool) різці призначені для чистової обробки фасонних поверхонь.

На токарних верстатах можна виконати наступні операції:

точіння в центрах виконують при обточуванні зовнішніх поверхонь пруткових деталей (вали, осі), які підтримуються центром задньої бабки токарного верстата;
точіння в патроні (трикулачковому або чотирикулачковому). Деталі закріплюють тільки в патроні (без підтримки вільного кінця центром);
точіння конусів виконується з поворотом верхніх полозків супорта;
точіння конусів з поперечним зміщенням корпуса задньої бабки.
свердління свердлом закріпленим в пінолі задньої бабки.
Токарні станки автомати і напівавтомати є верстати де обробка деталей виконується автоматично. На токарних автоматах обробляють кріпильні деталі, втулки, деталі арматури та інше. Які використовують в масовому виробництві.
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає суть точіння?
2. З яких основних частин складається токарний станок?
3. Яке призначення різця і з яких частин він складається?
4. Які поверхні обробляють на токарному станку?
5. Які різці поділяють залежно від призначення?
6. Як виточують конічну поверхню на токарному верстаті?
7. Як свердлять отвори на токарному станку?